klassrum_suddigt
Debatt

Vi lärare vill inte ha mer politiska experiment

Det är inte underligt att vanliga lärare tröttnar på diskussionerna om skolan. Diskussionen hoppar från tuva till tuva. Problemet är att det är samma två tuvor, skriver läraren Peter Dahlgren.

När skolkommissionen nu läcker förslag på hur svensk skola ska komma på fötter är det märklig blandning av toppstyrning och total decentralisering. Kanske är det just i detta som svenska skolas problem bottnar. Det finns redan idag en övertro på detaljstyrda betygssystem och politiska resursfördelningsmodeller. Detta samtidigt som skolan redan är helt decentraliserad där enskilda individer ska göra sina egna utbildningsval, på sin eller andras bekostnad. I den verkligheten försöker lärarna navigera.

Det är alltså inte särskilt förvånande att regeringens skolkommission föreslår just en ökad statlig styrning samtidigt som den vill utreda och kanske införa ett obligatoriskt skolval för alla elever i hela Sverige. Det är välvilligt och med omtanke om skolan. Men funkar det?

Vi har provat denna skakiga medelväg de senaste 20 åren, med friskolor och stora ekonomiska vinster som jokrar i leken. Inte kan vi påstå att skolkommissionen faktiskt försöker förändra de systemfel som finns i svensk skola. Eller?

Skolkommissionen har förstått att svensk skolas stora problem är likvärdigheten. Det är just den ökande ojämlikheten som är skolans verkliga akilleshäl. Skolverket säger själva: ”Skolverket bedömer att det fria skolvalet sannolikt har bidragit till ökade resultatskillnader mellan skolor och en ökad socioekonomisk skolsegregation och därmed till minskad likvärdighet.” Skolverket verkar dock inte riktigt kunna se att just detta skulle kunna kopplas till den nedgång i kunskapsnivå som PISA visat.

I det läget tycker skolkommissionen att det fria skolvalet kanske ska bli obligatoriskt. Att huvudmännen ska sträva efter att ska en bra balans av olika bakgrunder i klasser och på skolor. Att staten ska ha en slags nationell skolpeng där pengar ska fördelas efter socioekonomisk bakgrund. Samma miss igen. Vi både förstärker den socioekonomiska bakgrunden och vi försöker samtidigt lindra den med en skrivning om att kommunerna ska ”verka för”.

Det är inte underligt att vanliga lärare tröttnar på diskussionerna om skolan. Diskussionen hoppar från tuva till tuva. Problemet är att det är samma två tuvor. Som professionell lärare känns det som att det mest handlar om att se upp när de skjuter från höften på oss. Jag vill inte ha mer politisk experimentlusta.

Peter Dahlgren, lärare 4-9, Mora

Kommentera