Organisering

”Vi måste stå enade för att nå förändring”

Svante Tideman stor

”Jag tror inte på att fortsätta som om ingenting har hänt och hoppas på en utvecklad samverkan”, skriver Svante Tideman, vice ordförande i LR.

| Foto: Linda Broström
Medlemsomröstning

Min åsikt är att förbunden genom ingående diskussioner har lagt en stabil grund för att skapa en ny gemensam organisation. Om vi väljer att inte ta den chansen tror jag att vi kommer att gå en osäker framtid till mötes. Att fortsätta som om ingenting har hänt och hoppas på en utvecklad samverkan tror jag inte på.

Bakgrunden till mitt beslut är att Lärarförbundet nu tagit stora steg åt vårt håll, både vad gäller organisation och förbundets politiska ståndpunkter. Lärarförbundet är bland mycket annat numera medlem i Saco, för en statlig skola och emot att organisera rektorer. Detta är exempel på förflyttningar som tydligt avspeglar sig i det inriktningsdokument som ligger till grund för medlemsomröstningen. Det visar tydligt vilken inriktning och politik ett nytt förbund kommer att ha. Vad som kommer att hända om vi inte går vidare med en ny organisering kan vi visserligen ha förhoppningar om men verkligheten kan bli helt annorlunda.

Risken är uppenbar att verkligheten kommer att driva oss isär och ge upphov till motsättningar. Med den oundvikliga konkurrensen om medlemmar som blir följden av att Lärarförbundet organiserar alla LR:s medlemsgrupper riskerar vi att bygga murar mellan de olika förbunden. Lärarkåren förtjänar bättre.

”Jag kommer att rösta ja”

Om samverkan spricker är risken stor att vi tappar inflytande över själva fundamentet i den fackliga verksamheten, möjligheten att teckna slagkraftiga centrala kollektivavtal. Jag tycker att vår förhandlingschef beskriver detta på ett bra sätt, och erfarna förhandlare som vår tidigare förhandlingschef och före detta kanslichef som jag har stort förtroende för säger samma sak.

Min bedömning är att om lärarkåren verkligen vill åstadkomma förändring så måste vi stå enade. Det är mot politiker och arbetsgivare som vår samlade kraft ska riktas. Med en enad organisation har vi helt andra möjligheter att skapa något som verkligen kan sätta kraft bakom orden och göra oss mer framgångsrika vad gäller löner, arbetsvillkor och en inte minst en likvärdig statlig finansiering av den svenska skolan.

Utifrån detta är det min starka övertygelse att en ny och gemensam organisering är det som bäst gagnar lärare och studie- och yrkesvägledare. Jag kommer att rösta ja till det framlagda förslaget i medlemsomröstningen.

Svante Tideman, förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund. Förbundsstyrelseledamot i LR sedan 2009

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera