Debatt

”Vi måste ställa krav på att lärare blir en skyddad yrkestitel”

Debatt lärare behörighet

Lärarna John Nilsson och Simon Sandström vill ogiltigförklara begreppet ”obehörig lärare” och ställer krav på att lärare blir en lagstadgad yrkestitel.

| Foto: Martin Stenmark

Uttrycket ”obehörig lärare” används flitigt till vardags, det är något vi anser vara djupt provocerande. Vi anser att uttrycket bör exkluderas från den skolpolitiska samtalsfaunan. Begreppet ger föreställningen av att den ”obehöriga” i grunden är ”lärare” och därmed, trots avsaknad av lagstiftad legitimation, i skolpolitisk kontext framstår som relativt likvärdig en legitimerad lärare.

Denna likvärdighet, centrerad till läraryrket, framgår tydligt när vi i Google söker på ”obehörig läkare” men då automatiserat erbjuds ”obehörig lärare” i olika kontexter som alternativ för sökning. När andra yrkeskategorier med ”obehörig” framför knappt är föremål för sökträffar så finner du direkt träffar rörande obehöriga lärare och förutsättningar för dess anställning, löner och betygsättning för att nämna några delar.

Det här är oacceptabelt. Ett grundläggande fundament, för ett välfungerande samhälle, är ett skolväsende av högsta kvalitet. Dess nav är välutbildade och ämneskompetenta lärare. Detta bör självklart regleras i lagstiftning och därmed garantera att brukandet av yrkestiteln lärare enbart kan tillfalla dom som uppfyller dessa krav. Uppfyller vederbörande inte de krav som yrkestiteln kräver så är det inte legitimt att få kalla sig för lärare eller ”obehörig lärare” då det senare skapar en felaktig och över tid farlig föreställning rörande ”obehöriga lärares” kompetens.

Likväl så visar de senaste 20–30 årens skolpolitiska åtgärder, varav många ökat legitimiteten för ”obehöriga lärare”, att läraryrkets professionella status eroderats. Delvis beroende av rena politiska åtgärder som urholkat grunderna för de faktiska legitimationskraven och för de (goda) möjligheterna att anställa ”obehöriga lärare” i verksamheten, även på bekostnad av behöriga lärare.

Folk inom skolväsende och samhället i stort borde reagera starkare på denna utveckling. Vi borde agera i syfte att motverka ett uppenbart kunskapsförfall. I stället finner vi rektorer, exemplifierat i Skolvärlden som problematiserar kring ekonomiska förutsättningar och då kan tänka sig anställa personer som är ambitiösa och relationsintresserade istället för en legitimerad lärare, detta då dessa är mer förmånliga ur ett budgetperspektiv.

”Ogiltigförklara begreppet obehörig lärare”

I dessa sammanhang framgår det även att den definierade problembilden mellan obehöriga och behöriga lärare, på populationsnivå, är densamma. Fokus förskjuts ifrån ett samtal där vi borde styrka lärarnas auktoritet och ställning till att anställa ”rätt person” utifrån icke-akademiska grunder. Här har vi alltså beklagligt nog rektorer som accepterar att skollagens intentioner kringgås och som inte ställer akademiska prestationskrav.

Det finns många fronter att utkämpa slag på, kopplat till lärarprofessionen. Ett slag som vi anser vara väl värt att utkämpa är att ogiltigförklara begreppet ”obehörig lärare” och ställa krav på att lärare blir en skyddad yrkestitel som omgärdas av den specifika lagstiftning det medför. Vilken begreppsbild som sedan ska brukas för de som idag betecknas som ”obehöriga lärare” blir då föremål för diskussion.

Falsk eller fingerad lärare kan, för en utomstående betraktare, klassas som hårt men tydliggör den långsiktiga samhällseffekten när dessa utgör en ökad andel av skolfaunan. Det skulle göra det mycket svårare för en rektor att anställa obehöriga om de inte fick titulera dem lärare. Att arbetsgivare idag kan anställa personer utan adekvat utbildning och legitimation men ändå presentera dem för elevernas vårdnadshavare som lärare, trots avsaknad av de i skollagen yrkesreglerade kraven är absurt. Det vore bra om de tvingades kalla dem ”undervisningsersättare” eller dylikt för att tydliggöra just att det inte är en lärare som ska undervisa eleverna.

Skulle vi kunna tänka oss läkare och psykologer anställda med avsaknad av de för yrket lagstiftade behörighetskraven? Det förefaller osannolikt att någon skulle acceptera det varför vi ställer oss frågan om inte våra barn, ungdomar och samhället i stort inte förtjänar samma garanterade säkerhet genom att skydda lärarnas yrkestitel och över tid se till att skolfaunans undervisning enbart bedrivs av just riktiga lärare, inga fingerade sådana.

Varför är inte lärare en skyddad yrkestitel när läkare, sjuksköterska, undersköterska, tandläkare, dietist, psykolog, naprapat och tandhygienist är det?

Simon Sandström, legitimerad lärare i svenska, matematik och Idrott och hälsa och huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Stockholm

John Nilsson, legitimerad lärare i geografi, biologi och Idrott och hälsa och huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Stockholm

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera