christer_staaf

Christer Staaf, utbildningsförvaltningens chef i Vilhelmina.

Arbetsmiljö

”Vi satsar på arbetsmiljö för att behålla våra lärare”

Utbildningsförvaltningens chef i Vilhelmina, Christer Staaf, ser god arbetsmiljö som en konkurrensfördel i jakten på behöriga lärare. 

Christer Staaf har, sedan han tillträdde som förvaltningschef för fyra år sedan, arbetat för att stärka arbetsmiljön för skolpersonalen i Vilhelmina. 

– Arbetsmiljö är högt prioriterat hos oss. Vi insåg att om vi ska ha konkurrensfördelar gentemot andra huvudmän när vi ska rekrytera och behålla behöriga lärare, så måste vi jobba med arbetsmiljö som konkurrensmedel. 

Vilken lön de än sätter så betalar städer som Umeå och Skellefteå mer, förklarar han. 

– Så lönen kan vi inte konkurrera med utan det är arbetsmiljön vi ska satsa på för att kunna behålla våra duktiga lärare som jobbar hos oss och locka till oss behöriga lärare.

Kommunens personalchef, Maria Westin, är en av dem som är drivande i arbetsmiljöarbetet.

– Rekryteringsutmaningen både inom skola och vård och omsorg är otroligt stor. Vi funderade på varför man ska söka sig till Vilhelmina och kom snabbt fram till att om vi skriver i en annons att det är bra att jobba i kommunen, då ska medarbetarna verkligen uppleva det så också, säger hon.  

2017 sjösattes en stor satsning på arbetsmiljö med utbildning av alla chefer och skyddsombud i kommunen.

– Vi vill att det ska ge effekter ner till medarbetarna och vara något vi gör kontinuerligt, tillsammans. Man ska ha en liten arbetsmiljönisse sittande på axeln som påminner om att det här är viktigt. Det är chefernas huvudansvar men det är viktigt att alla bidrar, säger Maria Westin. 

Det handlar om att om få tillbaka glädjen i jobbet.

Förvaltningschefen Christer Staaf säger att en viktig del handlar om att de fått politikerna med sig, politiker som tagit beslut i rätt riktning. 

– Det kan vara små saker, men det är saker som har betydelse. Friskvårdspengen har vi fått tillbaka och vi har fått behålla friskvårdstimmen. Och fritt kaffe för all personal. 

Han nämner också renovering av lokaler och nya utemiljöer för skolor och förskolor. 

– Allting hör ihop. Det handlar om att om få tillbaka glädjen i jobbet. 

Det gymnasielärarna själva lyfter är till exempel små undervisningsgrupper. Är det ett medvetet val? 

– Nej, det kan jag inte säga att det är. Vi ligger där vi ligger och har det underlag vi har och vi har inte sökande till alla platser. Så det blir naturligt små grupper hos oss. 

– Det vi däremot har gjort är att vi på grundskolan gått in i ett tvålärarsystem, med lite variationer. På högstadiet har vi valt en variant där vi anställt socionomer – socialpedagoger – som tar hand om den sociala biten och till exempel tar hand om problem som uppstår under dagen så att lärarna kan vara kvar i klassrummen och jobba med undervisningen. 

Att satsa på arbetsmiljö är alltså billigare än att satsa på höga löner?

– Så är det. Jag säger inte att lärare inte ska ha en bra lön, men vi kan inte konkurrera med höga löner. Däremot ser vi att våra sjukskrivningstal gått ner från 6,3 procent 2015 till 4,8 procent 2017, vilket jag ser som ett tecken på att man mått allt bättre under den här perioden. Vi har lyckats skapa framtidstro och få tillbaka glädjen på jobbet. 

Lyckas ni med föresatsen att locka behöriga lärare till Vilhelmina?

– Vi ligger på runt 70 procents behörighet, så det är något vi brottas med, men vi tappar inte, trots stora pensionsavgångar. Men vi måste helt klart hitta fler behöriga lärare för att hålla kvaliteten och vi försöker bland annat bearbeta universitet för att få lärarutbildningar till inlandet. Många kan inte resa iväg för att utbilda sig, säger Christer Staaf. 

Personalchefen Maria Westin: 

– Vårt mål är att hjälpa cheferna att få in arbetsmiljö-tänket som något som hela tiden finns med. Där ska vi fortsätta stötta. Vi ska bygga en bra arbetsmiljö och vara en bra arbetsgivare.

Kommentera