nybro_angelika_olsson
Anmälningar

”Vi ser en ökning av elever som beter sig respektlöst mot lärare”

Läraren blev kallad ”hora” efter att ha samlat in elevernas mobiltelefoner. En kollega ingrep då genom att ta ut eleven ur klassrummet – och polisanmäldes.
Nu kräver Liberalerna en särskild debatt i riksdagen om hot och våld i skolan.

En lärare på en högstadieskola i Nybro samlade in mobiltelefoner inför en lektion, enligt gällande rutin på skolan. Eleven kunde inte finna sig i detta och kallade läraren för ”hora”. En kollega som arbetar som resursperson i klassen ingrep då, genom att ta tag i eleven och avvisa honom från klassrummet. Ett par dagar efter händelsen kom en anmälan för ofredande in till polisen från föräldrarna och pojken och en förundersökning inleddes.

Nu har Roger Haddad, Liberalernas utbildningspolitiska talesperson, lämnat in en begäran till talmannen att partiet vill ha en särskild debatt i riksdagen om situationen.

– Vi måste uppmärksamma det här problemet. Men också inhämta hur de olika politiska partierna ser på det här och vad vi vill göra åt det här politiskt, säger han.

Sedan tidigare har Roger Haddad lämnat in en interpellation på ett liknande tema och krävt svar från Anna Ekström kring Barn- och elevombudets uppdrag. Nu kräver Liberalerna att skollagen och i synnerhet kapitlet om kränkningar förtydligas och ändras.

– Vi måste förtydliga vad som är personalens ansvar, huvudmannens ansvar och vilka befogenheter som ska gälla. Det blir ingen enkel fråga att hantera, men det måste hanteras. Vi kan inte bara fortsätta som om ingenting har hänt. 

Angelika Olsson är kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Nybro. Hon har inte varit i kontakt med personalen som var med om incidenten på skolan, men menar att arbetsmiljön generellt har blivit tuffare på kommunens båda högstadieskolor de senaste åren vad gäller ordning i klassrummet.

– Vi ser en ökning av elever som beter sig utåtagerande och respektlöst mot lärare, säger hon.  

Hon tror att en del i det ökade antalet incidenter kan vara stora klasser med flera elever som har särskilda behov.

– På senare år har man gått mot att alla elever ska vara i samma klassrum, men ibland kanske man måste hitta andra lösningar för att det ska kunna fungera för alla.

Vad behöver man göra för att en sådan här situation inte ska uppstå – där skolpersonal blir anmälda?

– Idag har vi både resurspedagoger, trygghetspedagoger, språkstödjare och andra funktioner i klassrummet. Då blir det viktigt att man för en diskussion och går till botten med vad man har för regelverk att förhålla sig till så att alla har koll. Jag tror också att det är viktigt att man har tydliga ordningsregler så att både elever, lärare och annan personal får en hållbar arbetsmiljö, säger Angelika Olsson.

Kommentera