tobe
Moderaternas dag

”Vi ska ta upp frågan om höjda löner”

Tomas Tobé, Moderaternas skolpolitiska talesperson, inledde ett seminarium om studiero i skolan med att ge ett par löften till lärarna – bland annat om lönen.
– I alla kommuner vi får och har ansvar ska vi nu ta upp frågan om att faktiskt höja lärarlönerna, sa han. 

Moderaternas tre viktigaste prioriteringar i valrörelsen är ordning och reda i ekonomin, att jobben fortsätter att växa och så skolan.

På partiets dag i Almedalen inledde Tomas Tobé ett seminarium kring studiero i skolan, som byggde på den rapport Lärarnas Riksförbund presenterade tidigare i år, med att prata om hur viktigt det är att satsa på skolan.

– Alla förtjänar en bra start i livet och då är skolan central. Därför måste vi satsa på tidig kunskapsuppföljning, som följs av tidigt stöd, och på mer tid mellan lärare och elev, och kvalitet på den tiden. Sen finns en del självkritik vi ska ta till oss. Vi har lagt till för mycket administration och dokumentation. Det har blivit en orimlig mängd, vi måste backa tillbaka och låta lärare vara lärare nu.

Moderaterna lovar också att göra investeringar för att utöka undervisningstiden i bland annat matemtik för att vända den negativa resultatutvecklingen i ämnet. De vill också erbjuda nyanlända elever mer undervisningstid i svenska.

– Sist, men absolut inte minst, så går det inte att vända utvecklingen om man inte satsar på dem som ska göra det. Och det är alltså inte vi politiker, utan lärarna. Lärarna är den kraft som har förmåga att lyfta skolan. Därför måste vi bestämma oss för att prioritera lärarna, och vi måste vara beredda att visa det i handling. I alla kommuner vi får och har ansvar ska vi nu ta upp frågan om att faktiskt höja lärarlönerna. Jag tror att lönerna är en central del.

Tomas Tobé pratade också om lärarnas ledarskap i klassrummet och hur viktigt det är för att skapa lugn och ro i klasserna.

– När så många lärare berättar att de får lägga mycket tid bara på att få lugn och ro, då blir jag oroad. Därför är jag glad över det utvecklingsarbete vi haft i Moderaterna och tillsammans med Lärarnas Riksförbund och hoppas att vi brett ska kunna samlas i politiken kring det vi kommer att prioritera hårt fram till valet – lugn och ro i klassrummet, sa han. 

Kommentera