Annons
Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombudet, BEO.

Svaret från BEO: ”Vi tar inte alltid direkt kontakt med läraren”

Publicerad 27 februari 2019

Relaterat

Replik Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombudet på Skolinspektionen, svarar på läraren ”Carinas” öppna brev.

Hej Carina!

Tack för ditt brev. Vi ska försöka reda ut hur BEO arbetar. Du har naturligtvis egen insikt men andra läsare har ju inte samma kunskap som du.

Barn- och elevombudet arbetar för elevernas bästa. Det känner du som lärare säkert till och jag förutsätter att du också vill elevernas väl när du valt att arbeta som lärare.

Du har rätt, Carina, vi tar inte alltid direkt kontakt med läraren för att höra dennes version av berättelsen om otrygghet i klassrummet. Vi gör individuella bedömningar från fall till fall. Men vi frågar alltid skolhuvudmannen om synpunkter på anmälan. Skolhuvudmannen är ju part i ärendet, inte du. Anledningen är att läraren inte har huvudansvaret för att det ska råda trygghet och studiero i skolan. Det ansvaret ligger hos kommunen eller ägaren till den fristående skolan. Vi ber alltid skolhuvudmannen redogöra för vad läraren sagt om händelsen och inhämtar ofta uppgifter från vittnen till händelsen, om vittnen finns.

Under förra året, 2018, fattade BEO över 1500 beslut. I 73 fall ingick krav på skadestånd. I mindre än en tredjedel, färre än 20 fall, berörde kraven på skadestånd en legitimerad lärare. Övriga ärenden gällde kränkningar elever emellan eller mellan elever och andra anställda.

Lärarens agerande ska stå i rimlig proportion till vad läraren vill uppnå.

När vi får in en anmälan utreder vi om en elev blivit utsatt för kränkande behandling, i ditt fall av en lärare. Huruvida du som lärare är lämplig att arbeta som lärare, utreder vi inte. Det ingår inte i vårt uppdrag. När Barn- och elevombudet beslutar om krav på skadestånd från huvudmannen är vi ombud för barnet eller eleven, vilket framgår av vårt namn.

Det är svårt för oss att kommentera ditt ärende i precisa ordalag. Du framträder ju anonymt, vilket vi har förståelse för. Men vill du ha specifikare kommentarer måste vi veta vilket ärende vi ska kommentera.

En kränkning uppstår vanligen i miljöer där trygghet och studiero varit ett problem under en längre tid. Du skriver att ”du hade larmat ledningen flera gånger”. Det är därför skadeståndskravet riktas mot kommunen eller den fristående skolans ägare. Om den ansvarige för skolan sedan agerar för att läraren ska lämna sin anställning, så är det mycket beklagligt. Här hoppas jag att du kan få stöd av dina fackliga företrädare. Att en huvudman som brister i sitt uppdrag låter detta gå ut över de anställda i skolan är självklart inte rätt väg att skapa en bättre miljö för elever och lärare.

Som lärare har du rätt att visa ut en elev. Men enligt lagstiftning och praxis ska lärarens agerande stå i rimlig proportion till vad läraren vill uppnå. Läraren får till exempel inte bestraffa en enskild elev utan ska agera för att få lugn och ro i klassrummet.

Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombudet, BEO

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Coronaviruset

Corona i skolan: Pressat läge efter stort personalbortfall

Corona

Tio medarbetare på Bredaredskolan har insjuknat, flera i Covid-19. 

Annons
Annons

LR: Även mellanstadiet ska kunna övergå till distans

Corona

Facket öppet för distansundervisning i tidigare årskurser: ”Men det är en väldigt komplicerad fråga”.

Annons

Coronaeffekt: Så slår inställda lektioner mot högstadiet

Rapport

Praktiska ämnen värst drabbade. 

Politik

SD: Lärare och elever ska bara prata svenska i skolan

Politik

”I skolan ska svenska språket vara det talade språket.”

Annons
Annons
Idrott och hälsa

Panelen: Så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Fyra idrottslärare svarar på tre aktuella frågor.

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

15 mest efterfrågade kompetenserna.

Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

YRKESLÄRARE

Granskning: Så ser kvaliteten ut på yrkeslärarutbildningarna

Yrkeslärare

UKÄ har granskat kvaliteten på landets yrkeslärarutbildningar. 

SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons