Organisering

”Vi välkomnar en öppen diskussion gällande vår fackliga framtid”

Åsa Fahlén

”Ta del av förslaget, bilda dig en egen uppfattning och därefter: rösta”, skriver LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Medlemsomröstning

En öppen och fri debatt kännetecknar Lärarnas Riksförbund. Jag välkomnar därför de tre styrelseledamöternas perspektiv på LR:s framtida organisering. Som skribenterna framhåller har vi i styrelsen fattat beslut i god demokratisk ordning och vi tar gemensamt ansvar för de beslut vi fattat.

Styrelsen har förvaltat kongressbesluten steg för steg. Kongressen fattade beslut om att uppdra till styrelsen att utreda vilka former för organisering av förbundets medlemsgrupper som bäst tillvaratar medlemmarnas intressen. Inom ramen för utredningen skulle styrelsen föra diskussioner med Lärarförbundet och närliggande förbund i Saco om hur medlemmar inom utbildningssektorn kan organiseras fackligt. Styrelsen har även i uppdrag att återkomma till kongressen med konkreta förslag till organisering för förbundets medlemsgrupper.

Vi har genomfört en utredning som visar att medlemmarna i de två organisationerna tycker lika i helt avgörande frågor och att LR:s medlemmar inte är nöjda med den fackliga leveransen gällande lön och arbetsmiljö. Vi kan även konstatera att det finns ett starkt stöd i medlemskåren för en ny organisering om den sker på rätt sätt. Styrelsen har i enlighet med kongressuppdraget försökt bygga ut samverkan med Lärarförbundet. Lärarförbundet har tydligt deklarerat att man inte är intresserad av någon utökad samverkan med LR.

Fyra förutsättningar

Inför samtalen med Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund tog styrelsen fram fyra grundläggande förutsättningar som ska vara uppfyllda för att styrelsen skulle ta frågan vidare. Dessa förutsättningar var:

  1. Skolledare och lärare ska återfinnas i olika fackförbund
  2. Lärarna ska vara organiserade federativt för att säkra särarten i medlemskåren.
  3. För att vara medlem i ett framtida lärarfack ska det ställas krav på att lärarna är legitimerade och behöriga eller har en akademisk utbildning för medlemsgrupper som inte är lärare.
  4. Att den fackliga organiseringen sker inom Saco.

Vi har tillsammans med Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund arbetat fram en inriktning för en facklig organisering i enlighet med de fyra grundläggande förutsättningarna och det är nu hög tid för medlemmarna att ta ställning till om de anser att vi lyckats hitta ett förslag som tillvaratar medlemmarna intressen bättre än vad vi lyckas med i dagens förbund.

Ökad facklig kraft

Personligen har jag kommit fram till att jag kommer att rösta ja i medlemsomröstningen för att jag gör bedömningen att förslaget har möjlighet att leda till en ökad facklig kraft för LR:s medlemsgrupper. Jag kan konstatera att vi i dag har en bra politik men vi har för lite handlingskraft. Det är hög tid att vi lyckas skapa ett hållbart lönesystem, att vi lyckas reglera lärarnas undervisningstid och att vi sätter press på politiken så att svensk skola förstatligas. Detta klarar vi inte på egen hand utan svensk lärarkår måste stå samlad.

Jag kan även konstatera att Lärarförbundet gjort omfattande förändringar. Förbundet ansluter numera enbart legitimerade och behöriga medlemmar, är från årsskiftet medlemmar i Saco och har en politik som i stort överensstämmer med den politik som LR driver.

Min uppfattning är att det är bättre att hitta facklig handlingskraft i ett nytt fackförbund för lärare som inte ansluter rektorer än att dra in LR i ett rekryteringskrig med Lärarförbundet. Detta är mina bevekelsegrunder och jag uppmanar nu alla medlemmar att ta del av förslaget, bilda sig en egen uppfattning och därefter rösta.

Åsa Fahlén, ordförande LR

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera