debatt1

”Tillståndet att delvis undervisa på engelska är inte villkorslöst”, skriver Robin Kirk Johansson, skolchef för Internationella Engelska Skolan.

| Foto: IES, Shutterstock.com
Replik

IES: ”Vi är en del av lösningen för att motverka segregation”

Replik "Tillståndet att delvis undervisa på engelska är inte villkorslöst", skriver Robin Kirk Johansson, skolchef för Internationella Engelska Skolan.

Vi vänder oss kraftigt mot de svepande formuleringarna om språk, kunskapsinlärning och kompetensen att bedriva undervisning som tillskrivs Internationella Engelska Skolan (IES) i Skolvärlden. IES har bedrivit skolor i över 28 år och driver några av landets bästa skolor enligt oberoende skolforskare (IFN, PPN 89, 2020).

I samma rapport har professor Henrik Jordahl och Ph.D. Gabriel Heller-Sahlgren specialstuderat vad IES som skola åstadkommer mellan åk 6 och åk 9 i grundskolan (”The Value Added of Internationella Engelska Skolan”, augusti 2020). Med kontroll för alla tänkbara bakgrundsvariabler finner forskarna att elever som går i en IES-skola påtagligt förbättrar sina resultat i matematik, som i huvudsak undervisas på engelska, och i engelska. Även i svenska sker ett signifikant lyft jämfört med elever som gått i kommunala skolor eller i andra friskolor.   

IES följer marknadsutvecklingen för lärare och betalar marknadsmässiga löner. Vår lönesättning är individuell i linje med kollektivavtalet och baseras på erfarenhet och prestation. IES har en lång och väl utvecklad metodik att introducera och stötta internationella lärare inom ramen för den svenska skolsystemet

Tillståndet att delvis undervisa på engelska är inte villkorslöst. För att Skolinspektionen ska bevilja undantag ställs följande krav:

1) Att de utländska lärare vi använder har en kvalificerad utländsk lärarexamen och har kompetens att undervisa på engelska. 

2) Att utbildningen håller god kvalitet.

3) Att undervisningens innehåll och utformning säkerställer att eleverna får tillräckliga kunskaper i svenska för att nå kunskapskraven i samtliga ämnen.  

Att tillstå att våra skolor skulle bidra till svensk segregation är också anmärkningsvärt. Bostadssegregationen är det främsta problemet och tack vare valfriheten att välja skola ser vi oss som en del av lösningen för att motverka segregation och är stolta över våra elevers bakgrund. 41 procent av våra elever har utländsk bakgrund jämfört med det nationella snittet på 26 procent.

Naturligtvis ska man granska och kunna kritisera vad en stor aktör som IES gör. Men det måste göras på ett faktamässigt och underbyggt sätt. Det borde särskilt två ledande företrädare så som Peter Fredriksson och Åsa Fahlén vara måna om.

Robin Kirk Johansson, skolchef, Internationella Engelska Skolan

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera