Lärarkommentar

”Vi vänder ut och in på oss redan idag”

Gymnasieläraren Helena Hemberg Lind är tveksam till om ett obligatoriskt gymnasium skulle förändra så mycket i praktiken.

Helena Hemberg Lind är gymnasielärare och undervisar i svenska på Djurgymnasiet i Liljeholmen där samtliga elever läser naturbruksprogrammet. 

Vad tycker du om förslaget med obligatoriskt gymnasium? 
– Jag tror faktisk inte att det skulle innebär någon större skillnad. Nästan alla väljer att gå i gymnasiet idag, jag tror att det handlar om ungefär 98 procent. Skolan är naturligtvis oerhört viktig för att inte hamna i utanförskap och vi vet att om man misslyckas i skolan så har man mycket sämre odds. Men jag är ändå tveksam till att det skulle göra någon skillnad att gymnasiet blev obligatoriskt.

Ett skäl för att införa obligatoriskt gymnasium är att det ska råda bot på avhoppen. Hur ser det ut där du jobbar?
– Vi hade kanske 3 till 4 avhopp förra läsåret. Jag tror att det är svårt att förhindra till hundra procent, verkligheten ser inte ut så. Ofta ligger det stora sociala problem och annan problematik bakom.  Och vi jobbar jättehårt med de här eleverna redan nu.

Hur då?
– Vi sätter in väldigt många åtgärder, skolan vänder ut och in på sig för att hitta lösningar. Jag tror inte att det går att göra så mycket mer. Mycket handlar om elevens privata situation och motivation. Sen finns också de som hoppar av som sedan kommer tillbaka efter en termin och försöker börja om. Men som sagt, jag tror inte att ett obligatoriskt gymnasium skulle förändra detta.

Kommentera