Miljopartiet de gršnas kongress i Karlstad 2011
Foto: Fredrik Hjerling
Kommentar

”Vi vill inte ha ett utspel i veckan”

Ett antal lärarkategorier hamnar i kläm i dagens legitimationsregler. Men utbildningsminister Gustav Fridolin vill inte göra några snabba justeringar i reformen.

– Istället för att ta ett problem i taget vill vi föra diskussionerna inom ramen för nationell samling för läraryrket. Då kan vi ta ett helhetsgrepp på de justeringar som måste göras, i stället för att ha ett utspel i veckan om förändringar i legg-reformen.  

Skolverkets siffror visar fortsatt stor brist på behöriga lärare. Vad är mest akut nu?

– Varenda huvudman måste ta fram en tydlig rekryteringsplan. En del har jobbat strategiskt och knutit samman behörighetsreformen med kompetensutvecklingsinsatser till exempel. Andra har inte gjort det jobbet alls. Därför ställer vi kravet att för att få del av pengar för fler anställda i de tidiga årskurserna så måste man ha en rekryteringsplan för helheten. 

Men en rekryteringsplan löser inte grundproblemet.

– Nej, och det finns en del regler för att hantera det. Som att man kan jobba med en legitimerad lärare vid betygsättning. Men det är undantagsregler, som finns där för att man vetat att helt i mål kommer inte alla skolor vara när reglerna sätter in. Jag är dock väldigt noga med att avvisa idéer om att skjuta upp reformen igen. Sådana politiska signaler minskar trovärdigheten. 

En åtgärd för att göra lärare behöriga är Lärarlyftet II, men det nyttjas dåligt. 

– Det är oerhört tydligt för oss som stat att att något brister på arbetsgivarnivån. Vi vet att behovet av behörig och legitimerad personal är stort och när då en utbildning som Lärarlyftet inte har tillräckligt många sökande, är det något som brister i huvudmännens arbete.

Vad har de för förklaring till det? 

– Pengar kan vara en del, men det största problemet är avsaknaden av enhetliga strategier. Man måste tänka i flera led, de huvudmän som har gjort det står bättre rustade nu. Sen har även staten ett ansvar. Det är inte lätt för huvudmännen att utarbeta strategier när staten ändrar reglerna varje månad. Det spekuleras bland huvudmän och rektorer om reglerna kommer att hålla eller ej.

Hur menar du? Borde inte huvudmännen alltid vara intresserade av behöriga och välutbildade lärare? 

– Vi mötte en rektor som beskrev det väl. Hon hade lagt hela sin fortbildningsbudget på att lärarna skulle kunna läsa in behörigheten. Det genomfördes innan de senaste reformerna om validering inträffade. Hon hade alltså lagt pengar på en utbildning som efter den reformen inte behövdes, lärare blev behöriga ändå. Det är klart att det sättet att hantera statliga reformer inte ökar viljan att följa statliga regler

Kommentera