karin_johansson_musik

Karin Johansson hoppas att rapporten kan användas som ett verktyg i samtal med skolledningen.

Arbetsvillkor

”Vi vill visa vilka rättigheter man har som estetlärare”

Resultatet av LR:s undersökning visar att mycket behöver göras för att förbättra förutsättningarna för estetlärare.

– Den bekräftar fullt ut bilden vi har, säger Karin Johansson, musiklärare i Huddinge.

Så tycker estetlärarna
  • 22–25 procent av lärarna i hem- och konsumentkunskap, slöjd och musik uppger att de får ämnesrelevant fortbildning. Motsvarande siffra för lärarna i bild är 15 procent.
  • 54 procent av de tillfrågade uppger att det ”stämmer helt” att de har tillgång till en adekvat ämnessal. Nöjdast är lärarna i hem- och konsumentkunskap och minst nöjda är bildlärarna.
  • Nästan varannan lärare svarar att de i stort sett inte har möjlighet att samråda/planera med en behörig ämneskollega.
  • 97 procent, anser att lektionslängden är en viktig faktor för undervisningens kvalitet.
  • Nästan alla, 99 procent, tycker att gruppstorleken är en viktig faktor för kvaliteten i undervisningen.
  • 67 procent av estetlärarna har inte möjlighet att delta i bedömningskonferenser.
  • Bara 30 procent av lärarna svarar att det finns schemalagd tid till för- och efterarbete i anslutning till lektion.
  • Endast 38 procent tycker att det ”stämmer helt” att de har tillgång till adekvat utrustning.

Rapporten, som tagits fram av Lärarnas Riksförbund, har fått namnet ”Slumpen styr!”. Och det är ingen slump.

– Det finns estetlärare som har välutrustade salar och sen på nästa skola, i samma kommun, är man hänvisad till vattenfärger i ett vanligt klassrum, säger Karin Johansson, ledamot i Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse och en av författarna till rapporten.

Förutsättningarna ser helt enkelt väldigt olika ut på olika skolor, och på olika håll i landet. Enligt Karin Johansson, som själv har jobbat som musiklärare i 25 år, handlar det också om att lärare i praktisk-estetiska ämnen i många fall inte har samma förutsättningar som lärare i teoretiska ämnen.

– Det som är unikt för oss är att vi väldigt sällan har möjlighet att diskutera, samplanera och reflektera. Alltså prata bedömning med en behörig ämneskollega. Oftast är man ensam på sin skola om att ha ämnet, säger hon.

– Lärare i praktisk-estetiska ämnen har inte de förutsättningar som krävs för att uppfylla kursplanerna. Den här rapporten bekräftar verkligen det.

Tanken med rapporten är att synliggöra situationen för lärare i slöjd, bild, hem- och konsumentkunskap och musik, både för beslutsfattare och lärarna själva.

– Vi vill påvisa hur verkligheten ser ut och vilka rättigheter man har. Vi försöker utbilda skyddsombud, men också medlemmar i vilka förutsättningar man kan kräva, med hänvisning till styrdokumenten, säger Karin Johansson.

Hon berättar att Lärarnas Riksförbund har tagit fram fortbildning för skyddsombud, som syftar till att de ska veta vad de ska titta efter när de går sina skyddsronder i estetlärarnas lokaler. Bland annat när det gäller ljusförhållanden och bullernivå. Nästa steg är att ta fram en medlemsutbildning.

Karin Johansson hoppas att rapporten kan användas som argument till varför saker behöver förändras.

– Vi hoppas att den här rapporten inte bara uppfattas som nedslående, utan att den också kan vara ett verktyg i samtal med skolledningen, säger hon.

Som enskild lärare kan det vara en bra idé att ta med sig rapporten när man pratar med sitt fackliga ombud, säger Karin Johansson.

– För de kan ju inte vara insatta i allting. Facket är ju vi tillsammans, säger hon

Så gjordes undersökningen

Rapporten ”Slumpen styr!” är sammanställd av Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation. Undersökningen består av två delar: en enkät och diskussioner i referensgrupper.

Enkäterna genomfördes bland lärare i de praktisk-estetiska ämnena bild, slöjd, musik och hem- och konsumentkunskap i grundskolan.

Ett urval om 2 277 lärare drogs ur Lärarnas Riksförbunds medlemsregister. Totalt genomfördes 1 113 personer enkäten.

Datainsamlingen genomföres från 30 november 2018 till 11 januari 2019.

Kommentera