sarapersson3

Sara Persson arbetar med svenska som andraspråk både i årskurs fyra, fem och sex på två olika skolor i Västervik.

| Foto: Sara Winsnes
Läsning

”Vi vuxna måste visa barnen att vi också läser”

Sara Persson är lärare i svenska som andraspråk i årskurs 4–6 i Västervik.
– Jag tror att det är viktigt att vi visar våra barn och elever mer att vi vuxna också läser. Kanske att man bär omkring på en bok och inte bara en mobiltelefon, säger hon.

För Sara Persson handlar läsning för mellanstadieelever främst om tre punkter. Att eleverna lär sig en säker avkodning, att de förstår och att de får ett läsintresse som kan hålla hela livet.

– Det ska inte vara något som de gör bara för att fröken säger det, utan vi måste förmedla att det ingår i ett rikt liv, förklarar hon och fortsätter:

– Det ska inte vara någon mekanisk läsning, visst ska de känna till kända verk och viktiga författare, men jag vill att läsintresset också ska bygga på lust.

Sara har delat upp läsningen för sina elever. Dels är det en bok som hon kallar bänkbok, som eleverna fått välja själva, dels är det högläsningsböckerna, som ligger på en högre nivå än den som de läser själva.

– I den lärarstyrda läsningen har jag ett sorts grundtänk vad jag vill ta upp i undervisningen, förklarar Sara.

För att välja böcker så läser Sara mycket barn- och ungdomsböcker själv.

– Och de som gav mig stora läsupplevelser när jag var ung ger ju det för nya läsare även i dag, säger hon.

Då kan högläsningen vara en viktig ingång.

Författare som Sara annars märkt att elever är intresserade av är Ingelin Angerborn och Kristina Ohlsson.

– Det är populära ungdomsböcker just nu och då har mina elever en möjlighet att få läsa samma böcker som deras klasskompisar läser och pratar om. Det är viktigt, säger Sara och pekar på aspekten att fånga upp vilka böcker som är populära bland elever i samma åldersgrupp.

– Då kan högläsningen vara en viktig ingång.

I den lärarstyrda läsningen är det Sara som läser högt för att sedan ha samtal och eleverna får skriva om det de läst.

– Att läsa högt är jätteviktigt av flera orsaker. 

Hon ser det som gemensamhetsskapande när alla elever får samlas runt samma text och ta del av samma innehåll och att alla har en möjlighet att vara med och samtala. 

– Jag ser att det skapar engagemang och läsglädje. Och även de duktiga läsarna längtar ju till högläsningen, säger Sara.

Högläsningen ger också eleverna ytterligare en väg in i skriftspråket, eftersom det inte är samma sak som talat språk, det är snarare muntligt förmedlat skriftspråk.

Inför högläsningen brukar Sara läsa igenom böckerna ännu en gång för att kunna ta ut viktiga frågeställningar och fundera genom hur hon ska lägga upp lektionerna.

– Jag är lyhörd för vad eleverna lyfter som viktigt eller intressant under våra boksamtal, men försöker sen styra tillbaka samtalet till det jag tänkt innan, säger hon.

Ett annat tips som Sara vill dela med sig av är det hon kallar för tvillingläsning.

– Jag brukar rekommendera till föräldrarna att läsa samma bok som barnen, och kan de inte svenska så finns det i dag ofta samma bok på deras modersmål på biblioteken. Det brukar vara väldigt uppskattat, avslutar Sara. 

Kommentera