Annons
Lärare drabbas fortsatt hårt av pandemin, visar en rundringning som Skolvärlden har gjort. Foto: Shutterstock.com

Vikariebristen i coronakrisen på väg att knäcka lärarna

Publicerad 26 november 2020

Relaterat

Larmen om den ansträngda situationen i skolan blir allt fler. I Göteborg beskrivs vikariebristen som akut, och i Stockholm och Malmö fortsätter lärare att täcka upp för varandra, ovetande om när arbetsbördan lättar. 

Drygt två månader har passerat sedan Skolvärden rapporterade om den rekordstora vikariebristen i Göteborgs grundskolor, men situationen är fortfarande densamma.

– Det har inte blivit bättre. Vi har fortfarande stora bekymmer med att lärare, framförallt de som undervisar de lägre åldrarna men även de på högstadiet, måste täcka upp för varandra utan att få någon ersättning för det, säger Henrik Ahlbom Persson, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Göteborg.

I normala fall behövs runt 350 lärarvikarier varje dag i Göteborgs grundskolor. Behovet har dock växt under pandemin och bemanningsenheten har nu ökat till 500 vikarier. Men inte heller det har visat sig vara tillräckligt.

Enligt GöteborgDirekt uppger 18 av stadens skolor att lärarfrånvaron i dagsläget har en betydande påverkan på den ordinarie undervisningen.

– Situationen är mycket ansträngd och många skolor menar att de har jättesvårt med bemanningen för att det finns inga vikarier att boka, säger Anders Andrén, utbildningschef i Göteborgs grundskoleförvaltning​, till tidningen.

Bilden bekräftas av Henrik Ahlbom Persson, som står fast vid sin tidigare beskrivning av läget som allvarligt.

Henrik Ahlbom Persson,– Framförallt handlar det om att du som lärare inte vet hur mycket du ska jobba när du går till jobbet. Det är först på plats som du får reda på om du kan koncentrera dig på dina ordinarie lektioner eller om det har tillkommit tre lektioner för att kollegan är sjuk, säger han.

Utvecklingen gör att allt fler lärare riskerar att bli långtidssjukskrivna och lämna yrket, varnar Henrik Ahlbom Persson.

– När du inte får någon återhämtning så rasar du till sist. Vissa sjukskrivningar är naturligtvis på grund av covid-19, men sedan finns det många lärare som är sjukskrivna för att de är så pass utmattade att de inte klarar av att gå till jobbet.

Eftersom bemanningsenheten inte har lyckats rekrytera tillräckligt med vikarier är det allra viktigaste just nu att fokusera på de lärare som faktiskt går in och täcker upp för varandra. De borde få kompensation för sina insatser i form av kvalificerad övertid, anser Henrik Ahlbom Persson.

– Sedan är det viktigt att poängtera att du som lärare inte ska känna sig tvingad att täcka upp för en kollega, utan att det ska vara okej att säga nej.

Men det är inte bara Göteborgs grundskolor som är hårt pressade.
 Catharina Niwhede.

Catharina Niwhede, ordförande för LR i Malmö stad, vittnar om att hur befintliga lärare måste hoppa in och vikariera för varandra sedan kommunen har ”väldigt svårt att hitta vikarier”.

– Det ökar arbetsbelastningen något fruktansvärt och gör också kvalitén i undervisningen sämre för att lärare inte hinner med sitt för- och efterarbete, säger Catharina Niwhede.

Hon beskriver hur många lärare är väldigt oroliga för att smitta eller bli smittade, samtidigt som de tar ett jätteansvar för sina elever och vill hålla igång undervisningen.

–  De lärare som undervisar elever i lägre åldrar kan inte bara ställa in undervisning. De unga eleverna behöver ju då föräldrar som kan vara hemma, föräldrar som kan ha samhällsbärande funktioner. Det är ett svårt dilemma.

Situationen har förvärrats ytterligare sedan antalet smittade ökade i Skåne.

I november förra året nyttjade skolorna motsvarade 121 heltidstjänster utöver ordinarie bemanning. Under pandmin har behovet ökat och motsvarande siffra för samma period är 175 heltidstjänster. Utöver det har samtliga 80 grundskolor cirka 400 timvikarier som de utnyttjar. 

– Det är en skillnad såklart men det är fortfarande inte helt maxat. Det finns fortfarande tillgängliga vikarier i vår vikariebank, men i dessa tider är det betydligt svårare att låta personer hoppa runt mellan olika skolor, säger Annika Andersson, hr-chef på grundskoleförvaltningen i Malmö stad. 

Annika Andersson.Att det egentligen skulle behövas ytterligare förstärkning i kommunens system för vikariehantering är därmed inget som hon utesluter.

– På några skolor är det ett ansträngt läge med hög frånvaro. Än så länge har det gått att lösa genom omorganisationer i arbetslagen och i vissa fall har även fritidspersonalen gått in och hjälpt lärare när frånvaron varit hög och vise versa. Det här har gjort att vi i dagsläget inte har varit i behov av att stänga någon skola.

För att stötta skolor och lärare under pandemin har kommunen vidtagit en rad åtgärder, och bland annat bildat en krisledningsgrupp med nyckelledningspersoner från förvaltningen. Gruppen träffas minst en gång i veckan och kan även kallas in om det uppstår ett kritiskt läge.

– Annars har vi organiserat oss på det sättet att vi har utbildningschefer som hela tiden har tät kontakt med sina rektorer. Vi hade till exempel en skola idag där vi hade extra möten just för att bemanningsläget var kritiskt. Då stöttade vi upp och började se över vad vi kan göra för att underlätta situationen, säger Annika Andersson.

Intensiv kontakt med skolorna och en nära dialog med de fackliga företrädarna lyfts fram som två viktiga faktorer när det kommer till kommunens arbete med att stötta lärarna under pandemin. Catharina Niwhede upplever att strategin har fungerat bra, i alla fall när det kommer till grundskolorna.  

– Jag tycker att grundskoleförvaltningen är väldigt tydlig som går ut med veckobrev om hur skolorna ska förhålla sig till pandemin. Däremot är det otydligare på gymnasiet där vi har haft en del kommunikationsproblem med förvaltningen tyvärr, säger hon. 

Även i Stockholm är situationen ansträngd, om än på ett lite annat sätt.

Ragnar Sjölander, ordförande för LR i Stockholm, beskriver hur pandemin har utmynnat i ”en försiktighet eller motvilja att ta in andra personer än de som redan är anställda i skolans lokaler”.

Ragnar Sjölander.

– Framförallt i grundskolorna, som i första hand tar in egna fasta vikarier innan de vänder sig till de vikarieförmedlingar som upphandlats av Stockholms stad, säger han.

Att många av skolorna använder sig av egna vikarielistor och omfördelar befintliga resurser innan bemanningsföretag anlitas påpekar även Stockholms grundskoledirektör Lee Orberson. Han menar att det förmodligen är en av anledningarna till att han ännu inte har larmats om vikariebrist.

–  Jag har inte fått några indikationer eller signaler på att det skulle vara ett särskilt svårt läge för skolorna gällande vikarieanskaffning. Varken de fackliga eller skolorna i våra samverkansforum har indikerat att vikarieanskaffningen är en särskilt svår situation, säger Lee Orberson.

Enligt statistik från utbildningsförvaltningen som Skolvärlden tagit del av uppgick skolornas kostnader för bemanningstjänster till cirka 6,9 miljoner kronor i oktober. Det är mindre jämfört med samma period förra året då kostnaderna uppgick till cirka 9,5 miljoner kronor.

Den ökade restriktiviteten på skolor till följd av covid-19 gällande att ta in vikarier innebär dock att skolorna löser behovet internt och ofta behöver omfördela resurser i verksamheten. Friska lärare måste såldes täcka upp för sjuka kollegor, och arbetsbördan riskerar därmed att bli större.

Lee Orberson.– En ökad smittspridning i samhället och en ökad sjukfrånvaro på flera skolor är en ansträngd situation i sig. Men man ska komma ihåg att många skolor även i vanliga fall jobbar med att omfördela lärare och låter kollegor täcka upp för varandra. Om det visar sig att man inte kan lösa det på egen hand kompletterar skolan med vikarier, säger Lee Orberson.

Samtidigt visar en ny undersökning bland LR:s lokalombud och skyddsombud att anspråkstagandet av lärare som vikarierar för sina kolleger har ökat. Undersökningen genomfördes förra veckan och pekar ut ett av de stora problemen som grundskolorna tampas med i dagsläget, enligt Ragnar Sjölander.

–  Många lärare biter ihop och täcker upp för varandra för att det är kris. Men sanningen är att de förtjänar övertidsersättning för sitt extraarbete. Vi håller fortfarande på att kartlägga var det inte funkar, säger han.

För att kunna ge skolorna bättre stöttning har fackförbundet framfört ett antal förslag och krav gällande covid-19 till utbildningsförvaltningen. Yttrandet tar bland annat upp vikten av att lärare får tillräckligt med avlastning, att skolan inte har stora personalsamlingar och att möten sker digitalt.

– Det har tagit ett tag men nu börjar vi se positiv utveckling. Förhoppningsvis kan vi snart få stopp på skolledningar som slentrianmässigt kallar in lärare till fysiska möten, säger Ragnar Sjölander.

Diagrammet visar kostnaden för inhyrning av vikarier på årsbasis i Stockholm. I dagsläget finns inte siffror enbart för lärare utan med vikarier avses lärare till grund och gymnasiet, förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger och kökspersonal.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Coronaviruset

Coronaeffekt: Så slår inställda lektioner mot högstadiet

Rapport

Praktiska ämnen värst drabbade. 

Annons
Annons
Idrott och hälsa

Panelen: Så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Fyra idrottslärare svarar på tre aktuella frågor.

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
YRKESLÄRARE

Granskning: Så ser kvaliteten ut på yrkeslärarutbildningarna

Yrkeslärare

UKÄ har granskat kvaliteten på landets yrkeslärarutbildningar. 

SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons