Annons
Lärare drabbas fortsatt hårt av pandemin, visar en rundringning som Skolvärlden har gjort. Foto: Shutterstock.com

Vikariebristen i coronakrisen på väg att knäcka lärarna

Publicerad 26 november 2020

Relaterat

Larmen om den ansträngda situationen i skolan blir allt fler. I Göteborg beskrivs vikariebristen som akut, och i Stockholm och Malmö fortsätter lärare att täcka upp för varandra, ovetande om när arbetsbördan lättar. 

Drygt två månader har passerat sedan Skolvärden rapporterade om den rekordstora vikariebristen i Göteborgs grundskolor, men situationen är fortfarande densamma.

– Det har inte blivit bättre. Vi har fortfarande stora bekymmer med att lärare, framförallt de som undervisar de lägre åldrarna men även de på högstadiet, måste täcka upp för varandra utan att få någon ersättning för det, säger Henrik Ahlbom Persson, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Göteborg.

I normala fall behövs runt 350 lärarvikarier varje dag i Göteborgs grundskolor. Behovet har dock växt under pandemin och bemanningsenheten har nu ökat till 500 vikarier. Men inte heller det har visat sig vara tillräckligt.

Enligt GöteborgDirekt uppger 18 av stadens skolor att lärarfrånvaron i dagsläget har en betydande påverkan på den ordinarie undervisningen.

– Situationen är mycket ansträngd och många skolor menar att de har jättesvårt med bemanningen för att det finns inga vikarier att boka, säger Anders Andrén, utbildningschef i Göteborgs grundskoleförvaltning​, till tidningen.

Bilden bekräftas av Henrik Ahlbom Persson, som står fast vid sin tidigare beskrivning av läget som allvarligt.

Henrik Ahlbom Persson,– Framförallt handlar det om att du som lärare inte vet hur mycket du ska jobba när du går till jobbet. Det är först på plats som du får reda på om du kan koncentrera dig på dina ordinarie lektioner eller om det har tillkommit tre lektioner för att kollegan är sjuk, säger han.

Utvecklingen gör att allt fler lärare riskerar att bli långtidssjukskrivna och lämna yrket, varnar Henrik Ahlbom Persson.

– När du inte får någon återhämtning så rasar du till sist. Vissa sjukskrivningar är naturligtvis på grund av covid-19, men sedan finns det många lärare som är sjukskrivna för att de är så pass utmattade att de inte klarar av att gå till jobbet.

Eftersom bemanningsenheten inte har lyckats rekrytera tillräckligt med vikarier är det allra viktigaste just nu att fokusera på de lärare som faktiskt går in och täcker upp för varandra. De borde få kompensation för sina insatser i form av kvalificerad övertid, anser Henrik Ahlbom Persson.

– Sedan är det viktigt att poängtera att du som lärare inte ska känna sig tvingad att täcka upp för en kollega, utan att det ska vara okej att säga nej.

Men det är inte bara Göteborgs grundskolor som är hårt pressade.
 Catharina Niwhede.

Catharina Niwhede, ordförande för LR i Malmö stad, vittnar om att hur befintliga lärare måste hoppa in och vikariera för varandra sedan kommunen har ”väldigt svårt att hitta vikarier”.

– Det ökar arbetsbelastningen något fruktansvärt och gör också kvalitén i undervisningen sämre för att lärare inte hinner med sitt för- och efterarbete, säger Catharina Niwhede.

Hon beskriver hur många lärare är väldigt oroliga för att smitta eller bli smittade, samtidigt som de tar ett jätteansvar för sina elever och vill hålla igång undervisningen.

–  De lärare som undervisar elever i lägre åldrar kan inte bara ställa in undervisning. De unga eleverna behöver ju då föräldrar som kan vara hemma, föräldrar som kan ha samhällsbärande funktioner. Det är ett svårt dilemma.

Situationen har förvärrats ytterligare sedan antalet smittade ökade i Skåne.

I november förra året nyttjade skolorna motsvarade 121 heltidstjänster utöver ordinarie bemanning. Under pandmin har behovet ökat och motsvarande siffra för samma period är 175 heltidstjänster. Utöver det har samtliga 80 grundskolor cirka 400 timvikarier som de utnyttjar. 

– Det är en skillnad såklart men det är fortfarande inte helt maxat. Det finns fortfarande tillgängliga vikarier i vår vikariebank, men i dessa tider är det betydligt svårare att låta personer hoppa runt mellan olika skolor, säger Annika Andersson, hr-chef på grundskoleförvaltningen i Malmö stad. 

Annika Andersson.Att det egentligen skulle behövas ytterligare förstärkning i kommunens system för vikariehantering är därmed inget som hon utesluter.

– På några skolor är det ett ansträngt läge med hög frånvaro. Än så länge har det gått att lösa genom omorganisationer i arbetslagen och i vissa fall har även fritidspersonalen gått in och hjälpt lärare när frånvaron varit hög och vise versa. Det här har gjort att vi i dagsläget inte har varit i behov av att stänga någon skola.

För att stötta skolor och lärare under pandemin har kommunen vidtagit en rad åtgärder, och bland annat bildat en krisledningsgrupp med nyckelledningspersoner från förvaltningen. Gruppen träffas minst en gång i veckan och kan även kallas in om det uppstår ett kritiskt läge.

– Annars har vi organiserat oss på det sättet att vi har utbildningschefer som hela tiden har tät kontakt med sina rektorer. Vi hade till exempel en skola idag där vi hade extra möten just för att bemanningsläget var kritiskt. Då stöttade vi upp och började se över vad vi kan göra för att underlätta situationen, säger Annika Andersson.

Intensiv kontakt med skolorna och en nära dialog med de fackliga företrädarna lyfts fram som två viktiga faktorer när det kommer till kommunens arbete med att stötta lärarna under pandemin. Catharina Niwhede upplever att strategin har fungerat bra, i alla fall när det kommer till grundskolorna.  

– Jag tycker att grundskoleförvaltningen är väldigt tydlig som går ut med veckobrev om hur skolorna ska förhålla sig till pandemin. Däremot är det otydligare på gymnasiet där vi har haft en del kommunikationsproblem med förvaltningen tyvärr, säger hon. 

Även i Stockholm är situationen ansträngd, om än på ett lite annat sätt.

Ragnar Sjölander, ordförande för LR i Stockholm, beskriver hur pandemin har utmynnat i ”en försiktighet eller motvilja att ta in andra personer än de som redan är anställda i skolans lokaler”.

Ragnar Sjölander.

– Framförallt i grundskolorna, som i första hand tar in egna fasta vikarier innan de vänder sig till de vikarieförmedlingar som upphandlats av Stockholms stad, säger han.

Att många av skolorna använder sig av egna vikarielistor och omfördelar befintliga resurser innan bemanningsföretag anlitas påpekar även Stockholms grundskoledirektör Lee Orberson. Han menar att det förmodligen är en av anledningarna till att han ännu inte har larmats om vikariebrist.

–  Jag har inte fått några indikationer eller signaler på att det skulle vara ett särskilt svårt läge för skolorna gällande vikarieanskaffning. Varken de fackliga eller skolorna i våra samverkansforum har indikerat att vikarieanskaffningen är en särskilt svår situation, säger Lee Orberson.

Enligt statistik från utbildningsförvaltningen som Skolvärlden tagit del av uppgick skolornas kostnader för bemanningstjänster till cirka 6,9 miljoner kronor i oktober. Det är mindre jämfört med samma period förra året då kostnaderna uppgick till cirka 9,5 miljoner kronor.

Den ökade restriktiviteten på skolor till följd av covid-19 gällande att ta in vikarier innebär dock att skolorna löser behovet internt och ofta behöver omfördela resurser i verksamheten. Friska lärare måste såldes täcka upp för sjuka kollegor, och arbetsbördan riskerar därmed att bli större.

Lee Orberson.– En ökad smittspridning i samhället och en ökad sjukfrånvaro på flera skolor är en ansträngd situation i sig. Men man ska komma ihåg att många skolor även i vanliga fall jobbar med att omfördela lärare och låter kollegor täcka upp för varandra. Om det visar sig att man inte kan lösa det på egen hand kompletterar skolan med vikarier, säger Lee Orberson.

Samtidigt visar en ny undersökning bland LR:s lokalombud och skyddsombud att anspråkstagandet av lärare som vikarierar för sina kolleger har ökat. Undersökningen genomfördes förra veckan och pekar ut ett av de stora problemen som grundskolorna tampas med i dagsläget, enligt Ragnar Sjölander.

–  Många lärare biter ihop och täcker upp för varandra för att det är kris. Men sanningen är att de förtjänar övertidsersättning för sitt extraarbete. Vi håller fortfarande på att kartlägga var det inte funkar, säger han.

För att kunna ge skolorna bättre stöttning har fackförbundet framfört ett antal förslag och krav gällande covid-19 till utbildningsförvaltningen. Yttrandet tar bland annat upp vikten av att lärare får tillräckligt med avlastning, att skolan inte har stora personalsamlingar och att möten sker digitalt.

– Det har tagit ett tag men nu börjar vi se positiv utveckling. Förhoppningsvis kan vi snart få stopp på skolledningar som slentrianmässigt kallar in lärare till fysiska möten, säger Ragnar Sjölander.

Diagrammet visar kostnaden för inhyrning av vikarier på årsbasis i Stockholm. I dagsläget finns inte siffror enbart för lärare utan med vikarier avses lärare till grund och gymnasiet, förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger och kökspersonal.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons