polis_pihl

Ingrid Pihl är lärare på Pitholmsskolan i Piteå.

| Foto: Shutterstock
Elevhälsa

”Viktigt att lyssna in vad eleverna vet”

Hur agerar man som lärare efter omskakande händelser som helgens misstänkta terrordåd i Stockholm?
– Det är viktigt att lyssna in vad eleverna vet och funderar kring, säger högstadieläraren Ingrid Pihl i Piteå.

Ha en plan för krishantering

Skolverket har material som stöd för skolornas krishantering.

”Nästan all personal på förskolor och skolor kommer någon gång att vara tvungna att hantera händelser som är svåra och oförutsägbara och som innebär sorg, oro och förtvivlan. När det oväntade sker behöver personalen vara rustad för att kunna agera snabbt och professionellt.”

Läs mer här.

Det är påsklov i Stockholm, första vardagen efter det misstänkta terrordådet på Drottninggatan, och det dröjer ytterligare en vecka innan lärare och personal ska bemöta elevernas frågor och eventuella oro. Men på de platser i Sverige där påsklovet ligger först efter påskhelgen är det skoldag som vanligt.

Ingrid Pihl, är lärare i svenska, engelska och franska i årskurs 7–9 på Pitholmsskolan i Piteå, och Norrbottens distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Det blir ju lite mer på avstånd för oss men det är ändå många elever som hört mycket, en del känner personer som varit i Stockholm i helgen och några kan ha släktingar i Stockholm. Så de blir berörda om än inte lika direkt.

Det är viktigt att lyssna in vad eleverna vet och funderar kring, säger hon. 

– Vi har mentorstid med våra klasser direkt på måndag morgon så alla har haft möjlighet att prata med sin klass. Det handlar mycket om att ställa frågorna: vad vet ni, vad har ni hört, vad funderar ni på, vad känner ni till, har ni någon nära som är drabbad på något sätt? Ge dem chansen att prata.

– Och vi kommer delta i den tysta minuten klockan 12.

Hur upplever eleverna det?

– I just min klass var det faktiskt ingen som hade släktingar eller vänner som varit på plats. I stället blev det jag som berättade om en av våra lokalvårdare som var på Vasagatan när det hände, på väg mot Drottninggatan. Så jag berättade, men utan att gå in på detaljer, om hur många det var som påverkades. Det påverkade ju hela centrala Stockholm, eftersom man inte visste exakt vad som hänt och det spreds rykten. Så just i dag blev det mest jag som berättade. Det blir lite mer overkligt här.

Vilken förberedelse har ni som skola för kriser?

– Jag tror att alla skolor har en krisgrupp, jag är själv med i den vi har på skolan. Vi har utbildningar med jämna mellanrum och vi vet vad vi ska göra om något händer. Alla skolor ska ha en krisplan. Nu är det ju påsklov i Stockholm men när eleverna kommer tillbaka kommer planerna sättas i verket och personalen vet vad de ska göra.

Kommentera