christiandator

Christian Gerecht tycker att det är viktigt att fler lärare börjar diskutera elevers vanor på internet på sina lektioner.

Eleverna vill prata mer om internet med sina lärare

I en ny undersökning uppger 23 procent av de tillfrågade att deras lärare aldrig frågat dem om vad de gör på internet. Samtidigt säger sju av tio elever att de vill att man ska prata mer om vardagen på nätet i skolan.

Undersökningen i korthet

– Sju av tio 10-15 åringar (69 procent av de tillfrågade) uppger att dom vill prata mer om livet på internet.

– Nästan en av fyra (23 procent) säger att deras lärare aldrig frågat dem om vad dom gör på internet.

– Tre fjärdedelar (75 procent) säger att deras föräldrar bara till viss del eller inte alls har koll på deras liv på nätet

1200 barn var med i undersökningen som är utförd av Novus på uppdrag av Telenor.

Nästan en fjärdedel av 10-15 åringarna som varit med i undersökningen, som utförts av Novus för Telenor, säger att deras lärare aldrig frågat dem om deras liv på nätet. Exempelvis vad man får eller inte får göra på och hur man ska göra för att skydda sig mot obehagliga scenarier. Samtidigt uppger 69 procent att man vill prata om det mer i skolan.

– Det är helt klart skrämande siffror. Det står inte uttalat i läroplanen att man ska inkludera diskussioner kring hur barnen ska förhålla sig till internet och många tänker nog att det inte är deras ansvar. Sedan vet nog ingen riktigt hur man ska få in diskussionen i undervisningen, säger Christian Gerecht som jobbar som lärare i SO, mentor och arbetsledare på högstadiet i Bålbroskolan i Rimbo i Norrtälje kommun.

Att mobbning följer med drabbade barn hela vägen in i vardagsrummet hemma genom sociala medier är knappast någon nyhet och många skolor har infört mobilförbud för att komma till bukt med nätmobbningen under skoltid.

– Om man tror att mobbning kommer försvinna genom att det införs mobilförbud så är man väldigt naiv. Alla har tillgång till varandra genom telefonerna resten av dygnet så problemet kommer inte att försvinna bara för att man förbjuder mobiler. En utsatt kan inte heller bara välja att lägga bort mobilen för då blir man istället avskärmad från världen eftersom allt numera händer genom telefonen, säger Christian Gerecht.

Att våga prata om hur man ska förhålla sig till internet och informera eleverna om hur nätet fungerar ser Christian Gerecht som grundstenen att lägga om man vill förändra och förbättra. Han menar att genom att prata om hur man bör bete sig mot varandra på internet kan man uppnå skillnad. Men man kan även lösa andra problem genom att prata om barnens vanor och vissa regler som gäller på internet.

– På mina lektioner har vi pratat om hur du inte längre äger dina egna bilder efter att du laddat upp dem på internet. Många barn kan bli skonade från bland annat nätpedofiler bara man vågar bryta tabut och prata om det, säger han.

Christian Gerecht menar att det är bra om man börjar diskutera ämnet i skolan men att den verkliga förändringen kommer ske när även föräldrar börjar prata om det hemma.

– Skolan har självklart ett stort ansvar när det gäller dessa frågor, men arbetet skulle underlätta avsevärt om vi även fick med föräldrarna i det arbetet. När jag gav mina elever i läxa att ta reda på vad deras föräldrar visste om deras internet vanor så skrattade de bara och sa att dom inte hade någon som helst aning, säger Christian Gerecht.

Kommentera