Annons
”Elever kan tänka sig att anstränga sig för sin lärares skull, om det finns en genuin relation”, skriver Johanna Söderberg, förstelärare i svenska. Foto: Privat, Shutterstock

”Viktigt att ge eleverna bevis på vår värme”

Publicerad 24 november 2020

Debatt ”Lärare som förmår visa känslor, reagera, agera – en sådan lärare kan eleven arbeta hårt för”, skriver läraren Johanna Söderberg.

Ofta hör jag, både från kloka verksamma inom skola och inom forskning, hur oerhört viktig lärare–elev-relationen är för elevers lärande. Diverse skolforskare stärker detta faktum med hänvisning till gedigna studier som skulle kunna figurera som referenser i denna artikel men med respekt för utrymmet får en av våra mest framstående skolforskare, John Hattie, äran att bistå med exempel: ”Ett enkelt sätt att få eleverna att tappa intresset för lärandet är att ha en dålig relation till läraren”.

Hattie betonar inte bara vikten av att lärare visar sina elever värme utan också, och framför allt, att eleverna känner värmen: ”Även om det är vanligt att lärare tycker att de bryr sig om eleverna, så är det viktiga huruvida eleverna kan ge bevis på denna värme”.

Detta låter självklart för många lärare. Vi placerar oss gärna i facket av ”brydda” lärare och kan räkna upp flera bevis på att vi är varma: vi arbetar hårt, sitter timmar i sträck på helger för att rätta prov, läsa uppsatser, ge feedback och feed forward och detta gör vi för att vi vill se våra elever lyckas. Vanligtvis upplever vi att vi ”bryr oss” men poängen är, som Hattie skriver, att lärare måste ”visa värme på observerbara sätt snarare än att bara planera att göra det eller tänka att det är viktigt”.

Så, hur gör vi då, för att ge elever bevis på vår värme? Vad krävs av oss, inom och utom ramen för vårt läraruppdrag, för att lärare–elev-relationerna ska gro?

”Det finns lärare som bryr sig, och så finns det lärare som bryr sig på riktigt”

Värme är, enligt Hattie, acceptans, tillgivenhet, ovillkorlig respekt och positiv aktning för eleverna. Ett klassrum behöver genomsyras av dessa egenskaper och elever behöver bli accepterade, även när de visar upp tvära och bångstyriga attityder.

Kroppsspråk, ton och blick kan enkelt användas som verktyg för att ge eleven bevis på tillgivenhet. Vi tar nog ibland för givet att vi kan dölja vårt inre missnöje för eleverna genom att vara professionella, skilja på sak och person, men de läser av; de tolkar, analyserar, reflekterar och utvärderar, precis som de är ämnade att göra i många andra skolsammanhang. De behöver bevis på lärarens tillgivenhet, lärarens värme.

Hur omöjligt det än kan tyckas vara emellanåt i den dagliga, fartfyllda verksamheten av med- och motgångar behöver eleven respekteras ovillkorligt, alltså utan villkor, utan att vi medvetet eller omedvetet formar tankar som: du visar inte mig respekt, alltså visar inte jag dig respekt!

En sammantagen benämning för ovanstående medel är genuinitet. Äkthet. En elev sa en gång till mig: ”Det finns lärare som bryr sig, och så finns det lärare som bryr sig på riktigt”. Elever vet att lärare ”måste” bry sig, eftersom det är en del av arbetet men som elevcitatet avslöjar känner de skillnad i just genuiniteten.

En lärare som förmår visa känslor, reagera, agera, göra det där lilla extra, – en sådan lärare kan eleven arbeta hårt för.

En lärare som förmår visa känslor, reagera, agera i med- och motvärn, göra det där lilla extra, som att skicka ett sms för att bekräfta att eleven har koll på morgondagen efter en tids sjukfrånvaro eller avslappnat och informellt samtala med honom eller henne om livet – en sådan lärare kan eleven arbeta hårt för.

Flera av våra elever har, i alla fall under högstadietiden, svårt att förstå syftet med att lära sig nya saker. De vill inte, orkar inte och har ett bristfälligt konsekvenstänkande. De kan inte för sitt liv förstå i vilket framtida sammanhang de skulle ha användning för exempelvis ekvationer, kunskapen om atomens uppbyggnad eller satslära. De kan däremot tänka sig att anstränga sig för sin lärares skull, om det finns en genuin relation, och om relationen upprätthålls genom att eleven kontinuerligt ges bevis på att läraren är genuin.

Jag skriver inte denna artikel för att banna. Inte heller för att lyfta mig själv. Jag skriver den inte för att jag tycker att mina kollegor saknar ambition att arbeta med relationsskapande eller för att våra resultat är otillräckliga. Jag skriver för att få oss alla att tänka till en extra gång. Det är ju så små medel som krävs. Allt vi behöver göra är att höja blicken en aning. Kanske får vi syn på något där borta i horisonten, som skulle kunna göra hela skillnaden. Något som skulle kunna ge mer värme i klassrummet. 

Johanna Söderberg, förstelärare i svenska, Korsavadsskolan 7–9, Simrishamn.

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons