Enkät

Vilken är viktigaste frågan för LR?

Lärarnas Riksförbunds kongress 2016 samlar lärare och ombud från hela Sverige. På lördagen valdes Åsa Fahlén som ny ordförande och under kongressdagarna kommer de närmaste årens inriktning att bestämmas. Skolvärlden ställde frågan till fem av kongressens deltagare:

Anders Vallander, 58.
Gymnasielärare i samhällskunskap och historia på Strömbackaskolan i Piteå.

– Arbetsbelastningen måste minska så att vi lärare får möjlighet att göra en bra undervisning. Det är för splittrat i dag. Vi måste få tid att tänka och slippa sköta undervisningen med vänster hand.

Amalia Santesson, 25. 
Studerar vid Lunds universitet (Campus Helsingborg) till ämneslärare i svenska och historia.

– Lärarnas arbetsmiljö måste förbättras för att studenter ska vilja bli lärare. Det behövs också mer tid till för- och efterarbete.

 

 

Gunnar Hermansson, 58.
Undervisningar i matematik och naturvetenskapliga ämnen på Uddevalla gymnasium.

– Arbetsbelastningen. I dag är det många lärare, inte minst på grundskolan, som är mycket utsatta och känner att de inte räcker till på grund av arbetsbelastningen. Vi behöver få mer tid till eleverna och till lektionsförberedelser.

 

Karin Bäckstedt, 60.
Undervisar i svenska för invandrare på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping.

– Att får ordning på arbetsmiljön och en fortsatt satsning på högre lärarlöner. Vi måste få en arbetsbelastning som gör att läraryrket blir attraktivt, annars kommer inte de yngre välja att bli lärare. Yrket är fantastiskt, men det gäller att orka med det.

 

Anette Smitt Andersson, 49.
Högstadielärare i bild och matematik på Fuxernaskolan i Lilla Edet.

– Arbetssituationen, att vi får tid att vara lärare. I dag går för stor del av arbetsdagen åt till annat. Vi behöver få mer tid till för- och efterarbete.

Kommentera