Sten Hagberg

Sten Hagberg, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Halland, ifrågasätter LR:s styrelses beslut att avge en avsiktsförklaring i arbetet med en ny organisering för Sveriges lärare.

Debatt

”Vilken väg är rätt för Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare?”

”Jag frågar mig varför man inte lät det ordinarie förbundsmöte som hölls i slutet av maj ta ställning till detta vägval”, skriver Sten Hagberg om avsiktsförklaringen i arbetet med att skapa en ny organisering för Sveriges lärare.

LR:s förbundsstyrelse har tillsammans med Lärarförbundet och Skolledarna avgivit en avsiktsförklaring där man deklarerar sin avsikt att gemensamt arbeta för att bilda en ny gemensam organisation.

I denna avsiktsförklaring finns också en tidsplan över vägen fram till beslut om en ny organisation. Bland annat avser man ”att utifrån en gemensam inriktning lägga förslag på en ny gemensam organisering till parallella kongresser/förbundsmöten i maj 2022 med syfte att etablera en gemensam organisering från och med 1 januari 2023.”

I praktiken kommer det att vara mycket svårt att ändra väg när förbundsstyrelsen nu så tydligt markerat vilken väg man valt, och även kommer att ha gått en bra bit på den vägen innan ett eventuellt extra förbundsmöte får möjlighet att diskutera vägvalet. Jag anser inte att LR:s förbundsstyrelse har fått mandat från LR:s kongress att göra detta vägval.

LR:s kongress 2020 avvisade så gott som enhälligt den framlagda propositionen om en ny organisering. Istället antogs fyra andra att-satser som innebar att LR valde en självständig väg framåt. Ett vägval som enligt min uppfattning definitivt inte gav förbundsstyrelsen mandat att på egen hand, och dessutom mindre än ett år efter kongressen, göra ett vägval som har stora likheter med den proposition som kongressen avvisade.

Jag frågar mig varför man inte lät det ordinarie förbundsmöte som hölls i slutet av maj ta ställning till detta vägval.

LÄS MER – SÅ SVARAR LR:S FÖRBUNDSSTYRELSE

Jag upplever inte att LR:s förhållande till Lärarförbundet idag är sådant att det ger grund för att skapa en ny gemensam organisation. Att däremot utveckla samverkan både lokalt och centralt är det som bygger ett långsiktigt förtroende, och det anser jag är mycket bättre än att skapa en ny stor gemensam organisation. Om Lärarförbundet ansöker om och beviljas medlemskap i Saco, och därmed bejakar den värdegemenskap baserad på förbundsmedlemmarnas utbildning, kunskap och kompetens som Saco står för, så kommer även samverkan och samarbete att underlättas.

Utifrån dessa eventuellt nya förutsättningar kan i så fall ett närmande ske, ett närmande som inte bygger på organisationsmodeller, utan blir så mycket bättre om det växer fram genom ett utvecklat och förtroendefullt samarbete såväl lokalt som regionalt och centralt.

Lärarnas Riksförbund har under lång tid varit en unik och avgörande kraft för Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare. Min bedömning är att den kraften riskerar att gå förlorad i en ny stor gemensam organisation. För att säkra den kraft LR som står för med fortsatt och oförminskad styrka anser jag, utifrån dagens förutsättningar, att LR bör förbli en stolt och självständig akademisk organisation för lärare och studie- och yrkesvägledare.

Sten Hagberg
Distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Halland
Förbundstyrelseledamot i Lärarnas Riksförbund 1996–2020

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm