annikabosse
KD om skolan

”Vill fördjupa debatten om vad vi menar med statlig skola”

Annika Eclund, skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, fick ta emot 20 000 namnunderskrifter för ett ökat statligt ansvar för skolan under Kristdemokraternas dag i Almedalen.
– Om den negativa utvecklingen i skolan fortsätter är vi beredda att titta på en ökad statlig styrning av skolan, sa hon till Bo Jansson, LR, som lämnade över dem. 

Annika Eclund berättade att hon just skrivit klart en 43-sidig skolrapport för KD. Och att det i den står att kommunaliseringen av skolan var ett misslyckande.

– Det var inget vi ville. Och vi ser att de brister vi ser i skolan i dag är föranledda av kommunaliseringen, sa hon och fortsatte:

– Men vi vet också att vi har sjösatt så många skolreformer sedan 2011 och tänker inte att vi samtidigt då ska ändra på huvudmannaskapet. Men om utvecklingen av resultaten fortsätter är vi beredda att titta på en ökad statligt styrning av skolan.

På frågan vad som krävs för att Kristdemokraterna ska gå hela vägen och verka för en statlig skola svarade Annika Eclund:
– Jag vill fördjupa debatten om vad det är vi menar med statligt ansvar. Jag ser några saker. Det handlar om hur vi beräknar skolpengen, det får inte skilja så mycket mellan kommunerna som det gör i dag, eller att vilket stöd man kan få kan se otroligt olika ut beroende på var man bor. Det handlar också om lärarnas status. Vi måste få bort mycket av tyckandet kring skolan, som inte är så väldigt forskningsbaserat. Och så vill jag ha en debatt om vad kommunerna ska ha ansvar för.

För att höja elevernas resultat menar Annika Eclund att det viktigaste är rätt lärare.

– Allt börjar med en bra lärare. Och att vi får rätt personer att vilja bli lärare. Lönerna har betydelse naturligtvis. Alla pratar om fler speciallärare, men det handlar inte bara om att tillsätta fler platser, utan också om stimulans för att flera ska vilja utbilda sig till speciallärare.

På frågan om vad som krävs för att höja läraryrkets attraktionskraft nämnde hon framförallt lönen och att lärare måste få göra det de ska.

– Vi kommer inte ifrån lönefrågan. Huvudmännen måste våga ta i den, de måste våga betala skickliga lärare goda löner. Men det handlar också om arbetsmiljön. Lärare måste få göra det ska göra, då måste det finnas andra personer runt läraren. Elevhälsoteam, tillräckligt med speciallärare, och tillräckligt många vuxna kring barnen som kan motverkar mobbning och kränkningar.

Hon la också till att många problem i skolan enligt henne inte är skolproblem.

– Om mina elever kommer försent, inte har material med sig, eller tar ledigt för att åka till Ullared och handla – då är det inte skolproblem. Det är föräldrarnas ansvar. Och elevens eget ansvar.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm