Alliansen om skolsamarbete

Vill samarbeta – på sina villkor

Nu svarar Alliansen att de gärna samarbetar om skolan. Men inte utan vissa förbehåll. En utgångspunkt är att regeringen ser till att de satsningar som riksdagen antagit också genomförs, skriver de på DN debatt. 
Men i en av de frågor som försvårar samarbete – den om betyg i årskurs fyra – säger flera tunga remissinstanser nu nej.

I måndags bjöd de tre ministrarna på utbildningsdepartementet in till en bredare uppgörelse om skolpolitiken. Nu svarar alliansens skolpolitiska talespersoner i en debattartikel på DN debatt.

”Vi ser gärna ett samarbete med regeringen kring de förslag som kan stärka elevernas kunskapsresultat”, skriver de fyra allianspolitikerna. Sen trycker man på att utbildningsminister Gustav Fridolin nu måste och se till att de satsningar som riksdagen antagit genomförs. ”Vi förväntar oss att Gustav Fridolin ser till att de satsningar som riksdagen antagit kommer Sveriges skolor till del. Men förväntar oss dessutom att tidigare överenskommelser som Friskoleöverenskommelsen ska hållas”. Med det som utgångspunkt samarbetar vi gärna, skriver de fyra alliansföreträdarna.

Betyg från årskurs fyra är en av de skolpolitiska frågor som skiljer blocken åt.  Regeringen säger klart nej till tidigare betyg. Alliansen vill införa betyg från årskurs fyra och kan få igenom detta i riksdagen med stöd från Sverigedemokraterna. 

Men nu har remissvaren kommit till det utredningsförslag om betyg från årskurs fyra som alliansregeringen skickade på remiss i höstas. 34 av 44 remissinstanser avstyrker tidigare betyg. Det rapporterar TT. Bland dem som är skeptiska finns tunga instanser som Skolinspektionen, Skolverket, lärosäten och de båda lärarfacken. Invändningarna handlar bland annat om att man ännu inte studerat effekterna av betyg i årskurs 6. 

Folkpartiets skolpolitiska talesperson Christer Nylander låter sig dock inte nedslås. Han säger till TT:

– Jag konstaterar att ganska många inte svarat och av dem som har svarat finns flera tunga som säger ja, bland andra Sveriges Kommuner och Landsting och Svenskt Näringsliv. Några är avvaktande men landar på ett nej, och vill först se en utvärdering av betygen i årskurs 6. Och det hinns med eftersom själva införandet av betyg i årskurs 4 inte är aktuellt förrän 2017.

– Om Alliansen väljer att införa betyg för tioåringar gör man det i samarbete med Sverigedemokraterna och mot lärarfacken och forskningen, säger Gustav Fridolin i en replik.

Kommentera