Förslag

Vill ta emot nyanlända

Friskolornas Riksförbund vill göra det möjligt för fristående skolor att ta emot nyanlända elever. Idag sätter lagen käppar i hjulet. 

Idag har de flesta friskolor en kö för de elever som vill börja där. Och som lagen ser ut får skolorna inte göra undantag från kösystemet för att till exempel ta emot nyanlända elever.

Men Friskolornas Riksförbund vill se ett undantag från regeln och föreslår att regeringen tillåter en försöksverksamhet. På så sätt skulle friskolorna kunna avlasta de kommunala när gäller att ta emot nyanlända elever.

– Då skulle även de friskolor som har kö kunna meddela att de kan ta emot ett visst antal elever, och då skulle regelverket tillåta det under den här försöksverksamheten, säger Ulla Hamilton, VD för Friskolornas riksförbund, till Sveriges Radio.

Att istället ändra lagstiftningen skulle, enligt Ulla Hamilton, ta alldeles för lång tid.

– En förordning om en försöksverksamhet däremot, skulle regeringen kunna besluta om mycket snabbare och därmed skulle vi snabbt kunna hjälpa till på det här området, säger Ulla Hamilton till Sverige Radio och menar att många friskolor vill få möjlighet att ta emot nyanlända elever.

Hans Wettby, chef för de kommunala skolorna i stadsdelen Centrum i Göteborg, intervjuas även han i inslaget. Och han är positiv till Friskolornas Riksförbunds förslag.

– Det skulle hjälpa avsevärt tror jag. Jättemånga platser handlar det nog inte om eftersom friskolorna är välfyllda, men all hjälp är till nytta i det här fallet, säger Hans Wettby.

Kommentera