skolpengar
Politik

Vinstutredningen tillsatt

Skattemedel ska ­användas till den verksamhet de är avsedda för. Det är budskapet från regeringen när vinstutredningen tillsätts idag. 

I början av oktober i fjol meddelande regeringen tillsammans med Vänsterpartiet att de var överens i frågan om hur man ska hantera vinster i välfärden. Nu tillsätts den utredning som då aviserades.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt lyfter frågan på DN debatt. Inom välfärden ska kvalitet och likvärdighet alltid stå i centrum, skriver de. En central princip är att skattemedel ska användas till den verksamhet som de är avsedda för och därför är det oacceptabelt att skära ner på kvalitet för att kunna ta ut vinst. Som exempel nämner man att skolor med vinstsyfte har lägre lärartäthet och privata äldreboenden färre anställda än de offentliga.

Nu ger regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras.

Enligt debattartikeln kommer utredaren titta på ett antal centrala teman, i korthet:

*Skattemedel ska användas till verksamheten. Utredaren ska ta ställning till vilka metoder som kan användas för att uppnå målet att skattemedel ska användas i just den verksamhet de är avsedda för, utan att reglerna kan kringgås.

*Samma krav på öppenhet och insyn för alla välfärdens aktörer. Var och en ska enkelt kunna följa hur skattemedel används på barnens skola, föräldrarnas äldreboende eller den vårdcentral man går till.

*Förutsättningar för idéburna aktörer att växa. De idéburna aktörerna kan spela en viktig roll för att uppnå verklig mångfald i välfärden. Många ideella aktörer menar att dagens upphandlingslagstiftning försvårar för dem att delta på lika villkor. Utredaren ska därför se över hur upphandlingsrätten kan användas för att ta till vara de idéburnas särskilda potential. 

LOs vice orförande Tobias Baudin kommenterar utredningen i ett pressmedelenade. 

– Det är en stor dag för oss som vill stoppa vinstjakten i välfärden. LO vill se en utredning som menar allvar med att höja kvaliteten i välfärden, stärka den verkliga valfriheten och avskaffa vinstjakten.

När överenskommelsen presenterades i oktober var budskapet att utredningen ska var klar i mars 2016.

Kommentera