visselpipa-810
Anonymt

Visselblåsartjänst för lärare i friskolor

Lärare på friskolor ska nu få möjlighet att larma anonymt.
Friskolornas Riksförbund startar en visselblåsartjänst som sjösätts under våren.
– Om det finns medlemmar som bryter mot vår branschetik så vill vi veta det, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas Riksförbund, till Lärarnas Nyheter.

Anonymiteten ska garanteras genom att man låter den tekniska driften skötas av ett fristående företag, så Friskolornas Riksförbund inte har tillgång till identiteten på de som använder tjänsten anonymt.

Via tjänsten kommer också Friskolornas Riksförbund att erbjuda rådgivning.

– Beroende på vad det gäller så kan vi råda personen att anmäla saken till arbetsgivaren, polisen, Skolinspektionen eller facket. I vissa fall kan vi ta över ärendet om anmälaren vill det, säger Claes Nyberg till Lärarnas Nyheter.

Samtidigt pågår en statlig utredning som har i uppdrag att se över ett meddelarskydd för anställda inom privata företag. Den ska vara klar senast i maj.

Kommentera