jag_ar_larare_ylva

Ylva Wallmark Lidman undervisar i religion, historia, samhällskunskap och geografi (åk 7–9) på Hagaskolan i Umeå. Foto: Lena Lee.

Jag är lärare

Ylva: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen.
Ylva Wallmark Lidman undervisar i religion, historia, samhällskunskap och geografi i åk 7–9 på Hagaskolan i Umeå.
Här berättar Ylva varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

  • Därför är jag lärare 

– Efter gymnasiet vikarierade jag på en skola och upptäckte att jag gillade att undervisa. Mitt intresse för historia avgjorde mitt val av inriktning mot SO-lärare.

  • Bästa stunden i veckan

– Det finns många bra stunder i veckan men de bästa är då jag mellan lektionerna hinner småprata med eleverna om både det ena och det andra. Relationen och samvaron med eleverna gör jobbet roligare, tycker jag. Tonåringar är fantastiskt roliga och trevliga för det mesta.

  • Det här skulle jag vilja förändra

– Att vara mentor är ett uppdrag som periodvis kan upplevas ”gränslöst” och betungande. Uppdraget skulle behöva förtydligas med rimliga och begränsade uppgifter, tycker jag. En annan sak som behöver förändras är arbetet med de nationella proven som i dag upplevs problematiskt. Elevernas sista termin i grundskolan tenderar att bli tung och stressig för eleverna men även för undervisande lärare. Lärarnas fokus och energi borde läggas på att stötta och hjälpa eleverna att nå kunskapskraven den sista terminen, inte åt att rätta och bedöma de nationella proven. Central rättning är därför önskvärt.

Kommentera