yoga

Yoga är inte religion

Skolinspektionen har beslutat sig för att inte rikta någon kritik mot yoga-undervisningen på Östermalmsskolan i Stockholm - ett väntat beslut säger yogaläraren Filippa Odevall, till skolvärlden.se.

Östermalmsskolan testade i våras att använda yoga och andningsövningar i undervisningen för att förbättra barnens koncentrationsförmåga. Försöket anmäldes till Skolinspektionen av en privatperson, som ansåg att yogaundervisningen hade religiösa inslag, något som inte är tillåtet enligt skollagen.

Nu har Skolinspektionen beslutat sig för att inte rikta någon kritik mot låg- och mellanstadieskolan. Myndigheten anser att skolan har följt bestämmelserna om att utbildningen ska vara icke-konfessionell. Skolinspektionen skriver i ett uttalande att yoga är icke-konfessionell när fokus ligger på hälsa och välbefinnande utan inslag av bekännelsekaraktär – och det får konsekvenser för andra skolor som vill utöva yoga framöver.

– Det är fantastiskt eftersom det öppnar upp för möjligheten för alla barn i Sverige att göra yoga. Syftet med yoga är att få en bättre hälsa, men det ökar också koncentrationsförmågan och självkänslan. Generellt sett letar ju pedagoger efter verktyg för att få lite lugn och ro i klassrummet och på fritids, säger Filippa Odevall, yogainstruktör och grundare av företaget Skolyoga, som ansvarat för yogautbildningen på Östermalmsskolan.

Var beslutet väntat för dig?

– Ja, jag trodde att det skulle gå bra.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm