Yrkeslärare

Yrkeslärarnas tidsbrist riskerar säkerheten för elever

Nicklas Vigren

Nicklas Vigren är yrkeslärare i elteknik och Lärarnas Riksförbunds skyddsombud på Parkskolan i Örnsköldsvik.

| Foto: Mats Andersson/Bildbyrån

Skolledningens bristande kunskaper och ovilja att lyssna på facket leder i extremfall till att yrkeslärare tvingas välja mellan elevernas säkerhet och den egna hälsan när timmarna inte räcker till.
– Det blir ju en samvetsfråga gentemot eleverna, säger Nicklas Vigren, yrkeslärare i elteknik.

Under hösten ska många elever på yrkesprogram ut på arbetsplatsförlagt lärande (APL). För lärarna innebär det arbetsuppgifter som arbetsgivarna ofta har för dålig koll på, menar Nicklas Vigren, yrkeslärare i elteknik och Lärarnas Riksförbunds skyddsombud på Parkskolan i Örnsköldsvik.

– Vissa skolor har folk som raggar rätt på APL-platser åt eleverna. Där jag jobbar är det vi yrkeslärare som får göra det. Vi utvärderar om arbetsplatsen är säker och erbjuder rätt moment och utbildade handledare, säger han.

Ansvaret för att elever inte jobbar med farliga moment under APL fördelas på läraren och handledaren på plats, men Nicklas Vigren menar att arbetstiden inte räcker till för att göra en ordentlig riskbedömning. Det innebär att du som yrkeslärare får välja: antingen jobbar du obetald övertid med att göra en risk-bedömning, eller så jobbar du bara dina timmar och hoppas att det går bra ändå.

– Det blir ju en samvetsfråga gentemot eleverna. Vi ska också ut och besöka elev och handledare för trepartssamtal. För att det ska vara någon kvalitet på det tar varje möte upp emot en timme.

I år har Nicklas Vigren 13 elever ute på APL runt om i kommunen, vilket ger ungefär fyra besök i veckan.

– Det vi jobbar för fackligt är en ordentlig tjänstefördelning där alla de här momenten finns nedskrivna, men det tar inte fäste hos skolledningen, säger han.

Yrkeslärare är en av de grupper som ännu så länge är undantagna krav på lärarlegitimation. Merparten av Nicklas Vigrens kollegor har dock legitimation, och han ser det som självklart att det ska vara lika viktigt för dem som för andra lärargrupper.

– Det är ju ett kvalitetsintyg. En betygsättning från en yrkeslärare ska ju vara lika rättssäker som från vilken annan lärare som helst. Vi som yrkeskår är ju lika mycket värda som resten av lärarna, säger Nicklas Vigren som även är sammankallande i LR:s intresseförening för yrkeslärare.

Regeringen vill att fler elever ska välja att gå yrkesprogram, vilket Nicklas Vigren tycker är positivt. På sikt kan det dock leda till att det behövs fler yrkeslärare, trots att
det redan är brist i vissa inriktningar.

– Det är ju en lönefråga. Många vill inte gå ner i lön för att bli lärare när de tjänar mer på att fortsätta i sitt yrke.

Han tror att ett lönepåslag för den som legitimerar sig skulle kunna bidra till en förändring.

Lärarlegitimationen bidrar till att öka statusen, men om den dessutom ökade lönen för de som väljer att ta den hade det varit en morot. Så borde det fungera, men det gör det inte idag, säger Nicklas Vigren.

Kommentera