aida_yrkesprogram

Aida Hadzialic på Mälardalens tekniska gymnasium i Södertälje.

| Foto: Mikael Lundgren/ Regeringskansliet
Yrkesprogrammen

Yrkesprogrammen tappar mer

Allt färre söker sig till yrkesprogrammen, men åsikterna om orsaker och lösningar går isär.
– En viktig del är att få tillbaka högskolebehörigheten, säger gymnasieminister Aida Hadzialic till Skolvärlden.
Men Arne Engström, docent vid Karlstad universitet, pekar på Tyskland som ett avskräckande exempel på den vägen.

I en text på DN Debatt skriver Arne Engström om utbildningsfilosofen Julian Nida-Rümelin, som målar upp en bild av en tysk yrkesutbildning i kris. En kris han kopplar till senare års akademisering av utbildningen. Sjunkande populäritet gör att lärlingsplatser på stora tyska industriföretag som Siemens och Mercedes-Benz står tomma.

Arne Engström varnar för en utveckling där gymnasieskolan snarare blir en förlängning av grundskolan, och högskolan i stora delar reduceras till en förlängd gymnasieskola, i takt med att kraven sjunker.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic delar inte de farhågorna.

– Vi ska inte lura de här ungdomarna och säga att ”om ni inte fixar en studieförberedande gymnasieutbildning så kommer ni ändå klara er på en framtida arbetsmarknad”. Då gör vi dem en björntjänst. Vi måste ställa de här kraven, men ska också ge dem förutsättningarna att fixa det, säger hon.

Arne Engström skriver att ”LO:s och den röd-gröna regeringens utbildningspolitik vilar på en vanföreställning om akademiseringens välsignelse” och han tycker att LO nedvärderar yrkeskunskapen och hantverksskickligheten hos sina egna medlemmar.

Återigen jämför han med Tyskland där studieavbrotten på universiteten ökar i takt med att yrkesutbildningarna dalar i populäritet.

Men Aida Hadzialic pratar hellre om Japan än om Tyskland.

– Jag var nyligen där och träffade diverse utbildningsrepresentanter. Deras framgångsrecept när det kommer till yrkesprogrammen var att de kopplar ihop utbildningarna med näringslivet och samtidigt se till att ungdomarna som går dem får akademiska kunskaper som rustar dem för framtiden. Varför skulle vi i Sverige sänka våra krav? säger hon.

Är det din uppfattning att alla klarar av att ta sig igenom en högskoleförberedande utbildning?

– Jag tror det. Jag har den tilltron till Sveriges elevkår och till lärarana. Vi måste hjälpa dem att klara av sina studier. För vad möts de av annars? Arbetslöshet, utanförskap, svårt att försörja sig. Jag vill inte medverka till att skicka ut dem i den verkligheten.

Kommentera