marcusjohnssonannakinbergbatra
Foto: Marcus Johnsson
Partiledartal

Yrkesvux och utbildningsplikt

Skolan fick tre minuter av Anna Kinberg Batras (M) första Almedalstal. Det var det första jobbet och det nya utanförskapet som fick den klart största delen av hennes 35 minuter.

Anna Kinberg Batra inledde med att tala om krisen i Grekland och om behovet av ett starkt och öppet Europa, som samarbetar för att möta de utmaningar som finns i omvärlden. Att det snarare behövs mer frihandel och färre hinder, än fler hinder, för att Sverige ska kunna bevara sin välfärd, skapa nya jobb och bygga en stark ekonomi.

– Vi behöver ledarskap och samarbete med andra länder för att hålla Europa öppet och försvara oss mot extremism, mot IS och den fruktansvärda terrorismen som vi påmindes om i fasansfulla former senast i förra veckan, sa hon.

Sedan kom hon in på jobben och förförallt talade hon om det allra första jobbet.

– Det är alldeles för många i vårt land som aldrig får en chans att stå på egna ben, att försörja sig själva, att själva bygga sin framtid. Det är där allting börjar. Och den som inte för den möjligheten hamnar utanför. Därför är mitt budskap i dag: vi ska bryta det nya utanförskapet. Fler ska få det första jobbet, sa hon

Tidigare under dagen presenterade Moderaterna en satsning på det första jobbet. Det handlar om 10 miljarder kronor som ska gå till att rusta människor för det första jobbet och se till att det lönar sig att jobba istället för att få bidrag.

Det handlar bland annat om att bygga ut yrkesvux med 8 000 nya platser.

– Arbetslösheten för dem som inte har gått ut gymnasiet är tre gånger så hög jämfört med dem som har en gymnasieutbildning Möjligheten att få en andra chans att läsa in sina gymnasiebetyg är i många fall avgörande för att få det första jobbet och en väg in på arbetsmarknaden.

I satsningen ryms också fler lärlingsjobb för unga, genom stöd till arbetsgivare och genom att förenkla reglerna för de som erbjuder lärlingsplats.

– Utbildning för den som behöver en andra chans och fler som lär sig jobbet på jobbet. Så rustas fler människor för det första jobbet, sa hon.

Moderaterna föreslår också ett ”första-jobbet-avdrag”, en skattesänkning som ger mest procentuellt sett till de med lägst inkomster.

Partiet vill också öka kraven på att de som kommer hit anstränger sig för att bli anställningsbara, genom att införa en utbildningsplikt för att kunna få bidrag.

– I Sverige har vi skolplikt till och med nionde klass. Det är rimligt att motsvarande krav även ställs på människor som kommer till Sverige senare i livet. Vi vill därför se en utbildningsplikt för dem som kommer hit från andra länder men inte har färdig grundskola.

Kommentera