Mina elever presterar bättre med höga krav

Kanske kommer detta som en självklarhet för vissa, men jag har noterat att när jag har höga krav på mina elever lär dom sig och presterar bättre. Ta min orienteringsprogression som exempel.

Jag berättar om vår progression som kommer sträcka sig över tre veckor. Slutmålet är att genomföra en examinerande bana i känd terräng där vi placerar 40 kontroller i vår park varav tio är rätt. 30 kontroller är alltså luringar, där man gör vanliga misstag med kartan.

För övrigt är detta kanon, för jag kan då se vad eleven har gjort för misstag och ge återkoppling direkt. Det kan vara alltifrån att eleven hållit kartan upp och ned till att eleven tog fel på en kartsymbol.

Första veckan har vi två lektioner med kartpromenad. Jag berättar om de fem enkla stegen i orientering för att hitta rätt:

  1. Passa kartan
  2. Ta reda på var du är
  3. Ta reda på var du ska
  4. Hitta en säker väg med tydliga orienteringspunkter
  5. Kontrollera att du är på rätt plats.

Förutom detta går vi också igenom karttecken, färger och hur man kan tänka för att hitta rätt.

Andra veckan har vi två lektioner med tre övningsbanor. Här får eleven ensam eller parvis öva på att ta en enklare bana. Det är olika svårighetsgrader från 1–3. Därefter har vi vår examination. Två olika banor, tio kontroller varav 30 kontroller som är felaktiga.

Jag upplever att detta medför att eleverna är mer intresserade när vi har kartpromenader första veckan, och andra veckan när vi kör övningsbanor är de mer noggranna för att de vet att det kommer bli betydligt svårare sen, när vi har prov.

Att jag som lärare är tydlig med min plan och mitt mål tror jag hjälper eleverna att fokusera på ämnesinnehållet. Det hjälper även mig att kunna utgå från en relativt låg nivå och sedan progressera till svårare och svårare.

Och jag tror också att när jag ställer höga krav i en progression för mina elever så lär dom sig mer.

Kommentera
skytte_blogg
Alexander Skytte

Alexander Skytte är lärare i idrott och hälsa.

Som barn blev han diagnostiserad med adhd och senare i vuxenålder autism. Han har haft en känsloladdad skolgång som präglats av utåtagerande beteenden och missförstånd. Detta har legat till grund för hans drivkraft att bidra i utvecklingen för en skola som förstår och bemöter barns intressen och behov. Lite extra glöd har han för de barn som inte alltid följer normen, som inte alltid blir sedda eller bekräftade.

Alexander bloggar bland annat om förebyggande, hanterande samt bearbetande åtgärder utifrån ett barnperspektiv samt barns perspektiv med praktikfall från hans yrkesverksamhet.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm