Mitt topplock gick på lektionen

Det finns inget jag ogillar mer än när barnen är spydiga och taskiga mot varandra. Retar andra som gör illa sig, hånar motståndare när man gör poäng. Glåpord fram och tillbaka.

Mitt topplock gick på lektionen, och jag blev riktigt förbannad.

Förbannad för att eleverna beter sig så elakt mot varann. Helt synligt. Men min förbannelse lägger sig under dagen och uppgår sedan till uppgivenhet. Varför känner sig barnen så osäkra att de behöver trycka ned andra? Hur har miljön i den här klassen fått utvecklas till det här?

Det är inte ett individproblem, det handlar om gruppdynamik. I en kultur som uppmuntrar till att man ska hävda sig själv genom att trycka ned andra kommer alla inblandade alltid att falla offer. De som faller hårdast är de som inte klarar av att distansera sig själva eller kontrollera sina känslor.

”Ändå blir jag väldigt ledsen…”

Men barnen gör så gott de kan, det gör de alltid. Det här handlar om att bryta en skadlig miljö som tillåtits att utvecklas och att lära barnen vad de kan göra istället, för att skapa ett bra klimat.

Att bry sig om andra, att fråga hur det gick istället för att skratta. Att applådera en motspelare som gör en bra prestation. Det kan man lära sig. Och det är vad jag som lärare ska lära barnen. Ändå blir jag väldigt ledsen när det blir som idag, för när vi har ett sådant här klimat, då finns det bara förlorare. Jag har pratat med barnen om lektionen direkt efter om det jag vill genast ska upphöra och vad jag vill se istället.

Här behöver jag som idrottslärare hjälp. Jag behöver hjälp av vårdnadshavare att prata med sitt barn om lektionen, se hur de känner kring det klimat som var på idrotten och hur de själva blir påverkade av det. Fråga hur de skulle vilja ha det, vad de själva kan bidra med för att det ska bli så. Inte om vad någon annan gör eller inte gör, inte vad någon annan ska sluta med. Utan vad de själva är kapabla att bidra med.

Det är helt okej att gå iväg ett tag när man är arg eller förbannad. Det är helt okej att känna sig ledsen, sviken eller att andra inte förstår. Det som inte är okej är att ta ut det på andra elever.

Jag tycker om varje unge i klassen som individ. De är härliga, smarta och roliga. Har många kloka och intressanta tankar och funderingar. När dessa sidor kommer fram på idrotten är det ren magi. Det är denna sida jag vill se hos dem på alla lektioner. För vi skulle kunna nå så långt i kunskapsutvecklingen om vi bara lyckades sanera dessa tankar och attityder som blir så negativa.

Kommentera
skytte_blogg
Alexander Skytte

Alexander Skytte är lärare i idrott och hälsa.

Som barn blev han diagnostiserad med adhd och senare i vuxenålder autism. Han har haft en känsloladdad skolgång som präglats av utåtagerande beteenden och missförstånd. Detta har legat till grund för hans drivkraft att bidra i utvecklingen för en skola som förstår och bemöter barns intressen och behov. Lite extra glöd har han för de barn som inte alltid följer normen, som inte alltid blir sedda eller bekräftade.

Alexander bloggar bland annat om förebyggande, hanterande samt bearbetande åtgärder utifrån ett barnperspektiv samt barns perspektiv med praktikfall från hans yrkesverksamhet.