Annons

Välkommen till världens bästa yrke

Hej och välkommen till lärarutbildningen.

Du har valt en utbildning som har varit i slagfältet länge. Lärarutbildningen diskuteras ständigt, precis som skolan. Alla har erfarenheter av skolan, lärare och lärande och det kommer du att märka eftersom många är kvicka på att dela med sig av sina erfarenheter och inte allt för sällan dessutom har diverse lösningar på problemen.

Partierna tycks inte komma överens om hur skolan bör se ut och de är inte försiktiga med att skylla de problem som uppstår i skolans värld på varandra.

Lärarutbildningen får ständigt kritik för dess låga nivå och du kommer säkerligen få höra att fler söker till ”Paradise Hotel” än till vår utbildning, precis som att det går att komma in på utbildningen med 0,05 poäng på Högskoleprovet.

Under utbildningens gång kommer det säkerligen förekomma dåliga föreläsare, få antal lektionstimmar och tvivel huruvida det är rätt utbildning.

Under mitt första år kände jag ofta att jag fick försvara min utbildning eftersom den ständigt kritiserades och nedvärderades av andra studenter men också från personer i min omgivning. Jag kände en stor press på mig att prestera bra eftersom jag hade hört så många gånger om hur lätt det var att komma in och att det därför inte borde vara några problem att klara kurserna.

Visst kommer det säkerligen vara så att vissa kurser kommer kännas väldigt enkla och att det inte krävs så mycket av dig som student men jag är helt övertygad om att du kommer känna dig utmanad och tycka att det håller en hög och akademisk nivå där du måste studera hårt för att ta dig genom.

Det kommer vara dåliga perioder under utbildningen, precis som det kommer att vara bra perioder. Du kommer säkerligen tvivla huruvida du har valt rätt och om det verkligen är lärare som du vill bli.

När du kommer ut på VFU och hamnar hos en handledare som inte har genomgått en handledarutbildning eller ens har tid att ta emot dig så kommer du säkert att känna en uppgivenhet som gör det enkelt att vilja ge upp. Men sen när du kommer ut och har en bra VFU hos en helt fantastisk handledare som utmanar dig och får dig att nå din fulla potential, då kommer du känna något annat än uppgivenhet.

För oavsett hur mycket politikerna pratar om att reformera skolan och hur mycket kritik lärarutbildningen får så är det vi som vet. Vi vet vad vi kan och vad vi behöver.

Under utbildningens gång kommer du att märka att du tar ansvar för din kunskapsinhämtning och helt plötsligt så har du lärt dig hur mycket som helst på en utbildning som utmålas som värdelös.

För när du sen arbetar i klassrummet och upplever hur bra lektioner du håller och hur mycket du älskar att undervisa, samtidigt som du ser att eleverna lär sig något och du känner att du når dem, då kommer jag att hälsa dig välkommen till världens bästa yrke.

Reagera på inlägget:

Hög tid att begrava myten om dåliga lärarstudenter

När jag i helgen träffade studenter från andra fakulteter hamnade jag i en diskussion med en student som läser ungefär lika länge som jag gör. Jag läser 5 ½ år och vederbörande läser 5 år. När studenter möts faller det sig ganska naturligt att diskutera sin utbildning. Vi båda kom med kritiska synpunkter på våra utbildningar och vi hade ungefär samma ingång med snarlika förbättringsförslag.

En av sakerna som vi var överens om var att kvaliteten på våra respektive utbildningar är bristfällig. Vi båda ansåg att det ställs för låga krav på vilka som bedriver undervisningen och hur väl den är förankrad i den senaste forskningen.

En annan viktig aspekt gällande kvaliteten på utbildningen är vilka krav som ställs på oss studenter. Vi var båda överens om att vi studenter måste utmanas mer för att höja nivån så att vi når vår fulla potential.

Det var anmärkningsvärt hur överens vi var i vår kritik gentemot våra utbildningar, trots att vi går helt olika program. När det gällde orsaken till problemen var vi dock inte överens: när lärarutbildningen diskuterades riktades kritiken mot studenterna istället för mot institutionen. Vederbörande menade att lärarstudenter inte var särskilt ambitiösa eller särskilt studiemotiverade, snarare ville hen påstå att det fanns så många dåliga lärarstudenter och lärare att det var oroväckande.

Jag finner det svårt att diskutera lärarstudenter i termer av bra och dåliga, då problemen snarare återfinns på en institutionell nivå.

Finns det verkligen studenter som utan varken motivation eller ambition tillbringar fem år på en utbildning och skuldsätter sig för stora belopp? För att sedan gå ut i ett yrke som den inte skulle göra ett vidare bra jobb på? Jag betvivlar det starkt. Lärare är generellt mycket motiverade och ambitiösa, som trots yrkets urholkade status och låga löner väljer att varje dag gå till ett klassrum för att göra det som vi förenas av: Glädjen i att undervisa.

Efter ett tag hävdade vederbörande att lärarutbildningen var såpass undermålig att i princip vem som helst klarar av den. Om det nu är sant, hur kan det då vara så att det är studenter med låga betyg som hoppar av lärarutbildningen i en hög utsträckning (UKÄ 2017).

Återigen, vederbörande och jag delade kritik om vår utbildning. Inledningsvis var vi båda överens om detta gällande båda våra utbildningar. Men hens utbildning ifrågasätts inte såsom lärarutbildningen och därför blev det inte tal om att hen behövde försvara studenterna på sin utbildning då kritiken aldrig hamnade på studenterna. Det var precis som att det var givet att studenterna på den utbildningen var studiemotiverade eftersom deras intag är högre och yrkesstatus likaså, trots att utbildningarna är lika långa.

I mina ögon är lärarutbildningen bra. När jag var ute på min första praktik kände jag mig som Bambi på is. Det var tillfällen som jag gick hem och tog mig en ordentlig funderare på huruvida jag valt rätt yrke. Under min senaste praktik fick jag personligen erfara hur enormt mycket man utvecklas av att vistas i klassrummets verklighet. Det gav mig hopp om att jag kommer bli en skicklig lärare en dag.

Jag är den första att medge att lärarutbildningen måste utvecklas. Vi måste garanteras en bättre utbildning genom att höja kvaliteten. Med det sagt har jag inte påstått att lärarstudenter är dåliga, omotiverade eller saknar ambition. Nej, vi lärarstudenter är hjältar som utbildar oss i ett så otacksamt yrke.

Det är hög tid att begrava myten om dåliga lärarstudenter.

Reagera på inlägget: