Pedagoger med tid till det lilla uträttar det riktigt stora

Vikten av det arbete som varje dag görs av alla oss som jobbar i skolans värld går inte att riktigt beskriva med ord. Förutsättningar vi skapar, möten som sker och nya tankar som sprids. Rätt person på rätt plats i skolans värld skapar förutsättningar som knappt går att greppa.

Jag fick se en schackmatch på fritids här om dagen. En av skolans yngsta sitter och spelar med en pedagog. Den lille är tydligen riktigt bra på schack ­– kanske inte en världsspelare, men tillräckligt bra för att ge den vuxne en ordentlig match. Pedagogen ger sin fulla uppmärksamhet åt matchen och det märks att båda verkligen är inne i spelet.

”Det här är nog en av förskoleklassens absolut vassaste schackspelare”, säger pedagogen, åt mitt håll.

Den unga spelaren sträcker på sig stolt och fler barn kommer genast för att ställa sig runt bordet och se på matchen.

Makten i dessa ord och vad det gör med gruppen och personen som hyllas går inte att mäta. Nyfikna frågor ställs av de övriga i gruppen. Får vi spela nästa gång? Hur spelar man schack? Kan du schacka kungen?

Rätt person på rätt plats där kompetensen får komma till sin fulla rätt görandes det den är utbildad för. Vi vet att de tillsynes små sakerna och de tillsynes små orden är det som gör att resten av verksamheten verkligen fungerar.

Tillbaka till den lilla schackspelaren. Jag kan bara ana hur hans skoldag, skolvecka, kanske hela skolgång påverkas av denna lilla stund. Där en pedagog hade getts möjlighet att verkligen vara där i elevgruppen för att göra vad den verkligen kan och är utbildad för. Möjligheten att dels göra sitt jobb och dessutom ta den där stunden att lyfta en så liten person.

Vad gjorde inte dessa ord för resten av gruppens tankar om att göra bra? Vad gör inte sådana ord i det vidare arbetet att faktiskt lyfta varandra? Hjälpas åt för att skapa trygghet och trivsel i skolan med en närvarande och aktiv vuxen.

Det här är viktigt och det här måste få vara viktigt i vår skolvardag. Det här är det som vi lärare och pedagoger i skolan måste ges tillfälle att göra. Schackstunden blev för mig ett talande exempel. Att få göra det vi utbildats till, det vi verkligen kan och vill, det ger fantastiska möjligheter i våra verksamheter.

Kompetens på rätt plats så vackert att beskåda och så oerhört givande för alla som finns i dess närhet.

Kommentera
Karin Boberg
Karin Boberg

Karin Boberg är lärare i SO på Glömstaskolan även förstelärare i ledarskap. Undervisar även vid Södertörns högskola, föreläser i olika sammanhang och författare två böcker med en tredje på gång. Skriver även på den egna bloggen karinbyggerundervisning.com

Karin har arbetat som SO- lärare sedan 2003 både inom den privata och kommunala skolvärlden. Hon även varit fackligt engagerad och föreläst för  lärarstudenter och nyexaminerade lärare hur de ska få en bra start i yrket. Karin har även jobbat som skolledare.

Karin bloggar om skolvardagen från ämnesarbete och anpassningar till de små detaljerna som får undervisningen flyta och de funderingar som yrkesvardagen ger.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm