Be om ursäkt, Friskolornas Riksförbund!

Friskolornas riksförbund skrev den 9 oktober en debattartikel i Aftonbladet och vill ha regeländringar som skulle göra det lättare för friskolor att ta emot nyanlända. Så långt allt väl. Vi behöver alla hjälpa till både för att säkerställa likvärdigheten i skolsystemet och den stora påfrestning som antalet flyktingar innebär för hela Europa och inte minst för våra skolor.

Men Friskolornas Riksförbund nöjer sig inte bara med att de vill medverka. De menar också att friskolor är bättre på det än de kommunala skolorna. De använder tyvärr statistik på ett grovt vilseledande sätt för att hävda sin ståndpunkt. Det är pinsamt när skoldebatten så påverkas av ideologisk förförståelse och reklamlogik att man lämnar all intellektuell hederlighet bakom sig. Man skriver:

”Tänkvärt blir det när man granskar statistiken för elever med utländsk bakgrund, födda utomlands. I kommunala skolor minskar andelen som når kunskapskraven i alla ämnen från redan låga nivåer, från 48 till 46 procent. I friskolor är andelen betydligt högre och ökar från 74 till 75 procent. Det är uppenbart att friskolor lyckas bättre med skolresultaten för de här eleverna.”

Innan jag beskriver det uppenbart manipulativa med den här meningen är det kanske viktigt att vi utgår från hur elevsituationen faktiskt ser ut på fristående grundskolor. Jonas Vlachos har visat det och bilden ser ut så här:

Friskolors elever kommer framförallt från de rikaste och välutbildade familjerna. Generellt över landet tar också friskolor ett väldigt litet ansvar för nyanlända elever. Därför är det bra att de säger att de nu vill göra det.

Men när säger att de redan gör det och att de också är bättre på det och använder statistik så fantasifullt som de gör är det faktiskt oerhört oförskämt mot de kommunanställda lärare och rektorer som sliter hårt sig ute i landet, ofta med knappa resurser, för att ge nyanlända eleverna en så bra skolgång som möjligt.

Vad är det de gör? Jo de blandar på klassiskt sätt ihop äpplen och päron. Vi vet från Skolverkets senaste presentation av data att ökningen i andelen obehöriga till gymnasiet helt beror på att nyanländas resultat sjunker. Med nyanlända menas invandrade inom fyra år. I den gruppen tas nästan alla om hand av kommunala grundskolor.

Men när Friskolornas riksförbund vill ”bevisa” att de är bättre på kommunala skolor på att ta hand om dessa använder de inte längre statistik över nyanlända utan över ”utländsk bakgrund”. Det är en helt annan, mycket större grupp, där bakgrundsfaktorer slår igenom på ett helt annat sätt och där samplingen i friskolorna i huvudsak är på elever med helt andra förutsättningar med sig hemifrån (Ta bara alla de högutbildades barn som går på engelska skolan som exempel…).

Vi befinner oss i en situation där vi är i behov av att samarbeta och kraftsamla för att alla barn och ungdomar som går i svensk skola ska få en så bra undervisning som möjligt. Att då som Friskolornas Riksförbund gör kasta skit på hårt arbetande professionella människor i de kommunala skolorna är ett osmakligt sätt att försöka använda en svår situation för att vinna egna poäng (och tjäna mer pengar).

Friskolornas riksförbund bör skyndsamt be de kommunala skolorna och deras personal om ursäkt.

 

1. Vlachos, Jonas (2014). Var finns friskolorna? Bloggen: Ekonomistas, nationalekonomer om samhället, politiken och vetenskapen. 

Kommentera
kornhall_gra2
Per Kornhall

Här bloggar författaren och skolexperten Per Kornhall om skola och skolutveckling.

Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet” fick stor uppmärksamhet för sina kritiska slutsatser om utvecklingen av den svenska skolan. Hans senaste böcker är ”Lärare – En handbok”, ”Omstart för skolans digitalisering” samt ”När skolan blev marknad. Trettio år med friskolor”.