Det känns som om proppen har gått ur

Strax efter serien ”Vem mördade skolan” som gjorde humor av hur det är i det svenska skolsystemet kommer nu en mycket mer seriös belysning. SVT:s ”Vetenskapens värld” sänder nu en serie väl researchade program om vår skola.

I det fjärde avsnittet belyser man bland annat hur man i Chile har gjort upp med samma modell som vi har (vi är ju nu ensamma i världen om detta). Det borde vara pinsamt för alla moderater att höra en ung och tvärsäker Carl Bildt prata om hur bra allting ska bli (Carl Bildts roll och närhet till samma krafter som skapade det chilenska systemet är alldeles för lite belyst i svensk samhällsdebatt för övrigt).

Det känns som om proppen gått ur på något sätt. Det blir allt svårare för dem som vill blunda för effekterna på skolsystemet, av det ojämförligt slarviga beslutsfattandet på 1990-talets början som gav oss marknadsskolan.

Flera exempel på böcker i ämnet

För det här är ju inte det enda. Här är några exempel: Vi inom nätverket för en likvärdig skola kom ut med en antologi ”När skolan blev marknad. Trettio år med friskolor”, Linnéa Lindquist har nu skrivit tre böcker om skolan med fokus på finansiering och segregation, och Dagens Industri-journalisten Karin Grundberg Wolodarski har kommit ut med en bok om det stora svenska skolexperimentet ”Experimentet”

En annan journalist, fast från Dagens Nyheter, Peter Letmark, har skrivit reportageboken ”Svensk skola AB” och Emma Leijnse kom nyligen ut med ”I en annan klass”.

Johan Enfeldt kommer i dagarna ut med boken ”Vad får du för skolpengarna?” på Arena och jag kommer själv ut med en bok om de här sakerna på andra sidan sommaren med titeln ”Till skolans försvar”.

…och rapporter från olika håll om svagheterna

Utöver detta kommer det rapporter från olika håll som alla pekar på svagheter i det svenska systemet och inte minst då olika aspekter av friskolor och negativa effekter av att den sammanhållna enhetsskolan (en skola för alla) bröts upp genom ett unikt slarvigt beslutsfattande på 1990-talet. Detta är ju nu något vi vet så oerhört mycket om. Det kan knappast finnas någon fråga i svensk politik där så mycket fakta och undersökningar har staplats på hög utan att politiker har brytt sig eller agerat.

Tre färska exempel från den senaste veckan är för det första att Boverket och SCB kan visa att skolgårdarna i Sverige har minskat. Och det beror helt och hållet på att det är friskolornas skolgårdar som minskar. De kommunala fortsätter vara lika stora.

För det andra har Institutet för arbetsmarknadspolitiska och skolpolitiska utvärderingar (IFAU) i Uppsala visat att den sammanhållna skolan skapade fler äktenskap mellan personer med olika bakgrund. Rapportförfattaren menar att grundskolereformen ledde till att barn från en svag socioekonomisk bakgrund fick längre utbildning och högre inkomster. Och att de i vuxen ålder oftare än parallellskoleleverna bildade familj med en person med annan bakgrund, Hon säger på IFAUs hemsida att :

”Det finns olika förklaringar till att skolreformen ledde till fler parförhållanden mellan personer med olika uppväxtförhållanden.” … ”En förklaring är det uppenbara att barn från olika grupper i samhället oftare möttes i och med grundskolan, och när barn med svagare bakgrund utbildade sig längre blev mötesplatserna också fler i högre utbildning.” … ”En annan förklaring är att möten också leder till större respekt och förståelse mellan grupper. Resultaten pekar mot att acceptansen för en partner med en fattig familjebakgrund ökade bland dem som växte upp i de rikaste familjerna.”

Hur länge kan de hålla ut?

En sammanhållen skola ledde till mer respekt för varandra och mer val av livspartners över socioekonomiska gränser. Ett bättre och mer demokratiskt samhälle helt enkelt. Nu gör vi det motsatta igen.

Värst är kanske ändå att allt färre söker till att bli lärare som exempel tre visar. Det är det allvarligaste eftersom lärarkåren är det som bygger ett skolsystem. När unga människor inte längre vill bli lärare så har staten gjort något allvarligt fel.

Frågan är hur länge försvararna av marknadsskolan kan hålla ut mot all den kunskap vi bygger upp om effekterna av det. Vi kommer behöva tänka om förr eller senare.

Det är bättre vi gör det förr.

Kommentera
kornhall_gra2
Per Kornhall

Här bloggar författaren och skolexperten Per Kornhall om skola och skolutveckling.

Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet” fick stor uppmärksamhet för sina kritiska slutsatser om utvecklingen av den svenska skolan. Hans senaste böcker är ”Lärare – En handbok”, ”Omstart för skolans digitalisering” samt ”När skolan blev marknad. Trettio år med friskolor”.