FHM:s agerande är ovetenskapligt, orimligt och oacceptabelt

Idag meddelade både Region Skåne och Stockholm att man ber alla högstadieskolor att stänga. Det vill säga: att man bedömer det som att vad Folkhälsomyndigheten sagt om skola och smitta inte stämmer.

Här i Uppsala stängde man ner ett högstadium i Uppsala sedan över hälften sjukskrivit sig varav 11 än så länge är bekräftade smittade.  Idag fick jag ett mail från en kompis som beskriver att 5 lärare blev smittade på hans gymnasieskola i fredags, sista dagen innan man stängde.

Idag var tredje dagen i rad med över 7 000 nya smittade i Sverige och 160 nya döda rapporterade. Mer än någon fredag. 7 000 smittade innebär sannolikt runt 150 döda per dag om två till tre veckor (den genomsnittliga dödligheten i Sverige är 2,4 %)

Vi kommer alltså med all sannolikhet att passera 10 000 döda innan vaccinet når fram till våra riskgrupper.

Vi stänger för sent.

Men vi har också hela tiden haft en från hela världen avvikande syn på användning och nyttan av munskydd. En linje som med all sannolikhet tillåtit smittan att spridas.

Folkhälsomyndigheten menar att det i Sverige inte uppstår situationer där sådana behövs. För i Sverige håller alla avstånd. Min kompis lakoniska kommentar till det faktum att fem av hans kollegor blev smittade var: ”Jäkla sjukt” och ”omöjligt att hålla avstånd”.

För en vanlig svensk kan det framstå som om vetenskapen kring nyttan med munskydd är svag. På FHM:s hemsida står:

”Det vetenskapliga underlaget är svagt när det gäller hur effektivt ett munskydd är mot smittspridning. Därför har olika länder landat olika i sina rekommendationer.” Och ”Kunskapsläget om skyddseffekten av munskydd i samhället är fortsatt bristfälligt. Det kan finnas en risk för att användningen av munskydd ger en falsk trygghet som leder till att man inte följer andra rekommendationer såsom att stanna hemma vid symtom och att hålla avstånd. Risker kan också finnas med att man rör vid munskyddet och på det sättet sprider smitta via händerna, mer än om man inte har munskydd.”

Dess mest profilerade företrädare Anders Tegnell har utöver detta sagt att det är ”farligt” att förlita sig på munskydd och senast på TT:s fråga om WHO:s skärpta rekommendationer om munskydd svarar Anders Tegnell att ”WHO anser att munskydd är en del av ett större paket. – Det är precis så vi ser det, att munskydd kan behövas i vissa situationer.”

Men på alla de här punkterna är ju informationen helt enkelt felaktig. Sanningen är till exempel som Ekot har visat att Sverige är det enda landet i Europa som inte rekommenderar munskydd. Och WHO ser det inte som Tegnell. Ja, de menar att det är en del av ett paket, men de antyder ingenstans att man kan utesluta munskydd ur det paketet, tvärtom. De rekommenderar faktiskt alla medlemsländer att rekommendera sina medborgare att göra munskydd till en daglig rutin inomhus och att använda dem utomhus om man inte kan hålla avstånd.

Och så har vi då detta med evidensläget. Det är viktigt att säga detta i klartext: Folkhälsomyndigheten överprövar alla världens stora smittskyddsmyndigheter och forskningscenters bedömning av evidensläget och far med osanning kring detta.

Man kan överpröva. Men då måste tydligt tala om vad det är som är fel i andra myndigheters och forskares bild. Det närmaste en sådan förklaring vi har fått var när TV4 begärde ut de källor de lutade sig emot. Det visade sig att den absoluta majoriteten av dessa stödde användningen av munskydd.

Jag kan inte se att folkhälsomyndighetens agerande är vetenskapligt eller rimligt. Man säger att det inte finns epidemiologisk evidens. Men så är ju inte fallet.

Jag vill belysa detta med bara resultatet från tre av de många studier som USAs smittskyddsinstitut stöder sig på när de rekommenderar munskydd:

  • Studie 1: Man tittade på hur olika bakgrundsfaktorer och insatser mot Coronoa påverkat dödlighet i 200 länder. Man fann att masker minskade dödligheten med en statistisk säkerhet på p<0,001 (då ska man veta att man normalt accepterar p<0,05 som grund för att säga att det är statistiskt signifikant). Medan dödligheten ökade med 15.8 procent/vecka i länder som hade munskyddsrekommendationer ökade den med 62,1 procent vecka i länder som inte gjorde det. Alltså en ganska dramatisk skillnad. Deras slutsats är: ”Samhällsnormer och regeringspolitik som stöder maskanvändning av allmänheten, …, är oberoende förknippa(t)de med lägre dödlighet per capita från covid-19”.
  • Studie 2: Här visade man med data från Kanada att: ”användningen av masker under de första veckorna efter genomförandet är förknippat med en minskning med 25 procent av det veckovisa antalet nya covid-19-fall. Ytterligare analys med provinsnivådata bekräftar detta. Kontrafaktiska policysimuleringar tyder på att rekommendationer av maskanvändning inomhus rikstäckande i början av juli kunde ha minskat antalet fall i Kanada med 25 till 40 procent i mitten av augusti, vilket skulle lett till 700 till 1 100 färre fall per vecka.”
  • Studie 3: I den här studien tittade man på och jämförde 15 stater i USA plus Washington DC. Man slår fast: ”Uppskattningar antyder att till följd av genomförandet av dessa rekommendationer undveks mer än 200 000 covid-19-fall fram till den 22 maj 2020. Resultaten tyder på att krav på ansiktsmaskanvändning i offentliga sammanhang skulle kunna bidra till att mildra spridningen av covid-19”.

För mig med en forskarutbildning i biologi är det häpnadsväckande att en svensk myndighet menar att detta är ett svagt stöd för rekommendationer om munskydd. Det finns anledning att tro att det ger mer än en minskning av fallen med 25 %. Men om bara så var fallet skulle det ha lett till att kanske 2 000 fler människor i Sverige hade levt.

Kommentera
kornhall_gra2
Per Kornhall

Här bloggar författaren och skolexperten Per Kornhall om skola och skolutveckling.

Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet” fick stor uppmärksamhet för sina kritiska slutsatser om utvecklingen av den svenska skolan. Hans senaste böcker är ”Alla i mål – skolutveckling på evidensbaserad grund” och ”Förstelärare – En handbok”.