Obligatoriskt gymnasium, förstatligande och min situation

Obligatoriskt gymnasium
I dagarna meddelade (S) och (MP) att de var överens om bland annat obligatoriskt gymnasium upp till 18 år. Det och löftet om mindre klasser gjorde mig faktiskt lite nedslagen. Jag hade hoppats att man kunde ha utnyttjat det knepiga parlamentariska läget inte till att göra snabba utspel, utan till att utreda, förankra och konsolidera en bra utbildningspolitik utifrån de utmaningar som Sverige har.

Obligatoriskt gymnasium är en tveksam modell om man vill titta framåt. Det känns inte, som en borgerlig kommentator sa, som ett typiskt vänster-tvångsargument, utan snarare som en fortsättning på den linje vi haft i åtta år med hårdare tag och mer kontroll.

Det svensk skola behöver är inte att vi tvingar barn som inte vill gå i gymnasiet att gå i gymnasiet. Problemet är att det är allt för många elever som på grund av hur skolsystemet nu är riggat inte kan komma in på gymnasiet. Det vi behöver är inte mer tvång, utan mer kvalitet och mer likvärdighet i grundskolan.

Det man vill komma åt är naturligtvis att allt för många har för låg utbildningsnivå i Sverige. Men det är i två andra ändar (förutom kvalitet och likvärdighet i grundskolan) man borde betrakta problemet. Det ena är, som också Ulf Blossing skrev i en tweet, att vi måste se till att alla barn och ungdomar får en bra studievägledning. Det finns en studie från Skolinspektionen som visar på stora brister vad gäller studievägledning generellt och specifikt i de granskade friskolorna.

Vi har skapat en enorm valfrihet för elever efter nyliberal ideologi men har glömt att de som ska göra alla val inte vet vad valen innebär eller leder till. Ungdomar är kloka nog att fatta kloka beslut, men de måste få information att bygga sina val på. Studievägledning bör skrivas in i svenska timplaner.

En annan aspekt som regeringen borde titta på och utvärdera är det förändrade uppdraget till kommunerna när det gäller ungdomar som varken går i gymnasiet eller är i yrkeslivet. Det behövs inte ett generellt tvång för alla elever, utan en träffsäker och uppsökande verksamhet mot de ungdomar som är på väg att hamna helt snett i livet.

Förstatligande
Både LO-basen och Göran Persson har uttalat sig på intressanta sätt vad gäller ett förstatligande av skolan. Ska man tolka det som att socialdemokratin rör på sig? Jag tycker man skulle diskutera ett överförande av de kommunala grundskolorna till statlig regi. Det skulle ge möjligheter för staten att påverka läraryrkets status, hur de arbetar och ge en likvärdig finansiering av skolor. Den statliga skolan skulle också ge friskolekoncernerna en riktig match. För det är ju konkurrens deras förespråkare vill ha, är det inte?

Min situation
Det är många som har visat omsorg om mig under allt det som hänt i förhållande till Upplands Väsby kommun. Det som har hänt var både tråkigt och onödigt. Men nu har vi, efter att Arbetsdomstolen upphävde avskedandet, fått till en förlikning som innebär att jag har tid på mig att fundera över vad jag vill göra härnäst.

Kommentera
kornhall_gra2
Per Kornhall

Här bloggar författaren och skolexperten Per Kornhall om skola och skolutveckling.

Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet” fick stor uppmärksamhet för sina kritiska slutsatser om utvecklingen av den svenska skolan. Hans senaste böcker är ”Lärare – En handbok”, ”Omstart för skolans digitalisering” samt ”När skolan blev marknad. Trettio år med friskolor”.