Om Anders Tegnell menar allvar borde han skämmas

Jag vill ännu en gång skriva om den svenska strategin för Corona och dess konsekvenser för Sverige och för svenska lärare. Om min bekant, som jag skrev om tidigare som i början av hösten fick en flaska handsprit som enda skydd, hade jobbat på en skola i Finland hade munskydd gällt i kollektivtrafik och i trånga lägen om inte smittläget var allvarligt. Beroende på smittläget så rekommenderas sedan munskydd i gymnasiet och också på högstadiet.

Den finska inställningen stämmer (naturligtvis) rätt väl med vad en smittskyddsmyndighet som ligger i Sverige rekommenderar. Den säger om användningen av munskydd:

”Inom samhället rekommenderas användning av ansiktsmasker i inomhusmiljöer när det inte är möjligt att upprätthålla fysiskt avstånd. I skolmiljöer är det dock utmanande att genomföra denna åtgärd, eftersom det är känt att barn har en lägre tolerans för att bära masker under längre perioder och kanske inte använder maskerna ordentligt.

I grundskolor rekommenderas användning av ansiktsmasker för lärare och andra vuxna när fysisk distansering inte kan garanteras, även om det inte rekommenderas för eleverna. I gymnasieskolor rekommenderas användning av ansiktsmasker för både elever och vuxna. Användningen av masker bör ses som en kompletterande åtgärd snarare än en enda åtgärd för att förhindra överföring inom skolor.

Fysisk distansering, hostningar i armvecken, handhygien och stanna hemma när man är sjuk är fortfarande viktiga åtgärder för att minska infektionen, oavsett om masker används inom skolan.”

Så långt den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC. Ja, för den myndigheten ligger nämligen i Sverige. Den ligger faktiskt, likt en tanke, i Solna strax utanför Stockholm vilket råkar vara där Folhälsomyndigheten också har sitt kontor. ECDC säger också om karantän:

”Om ett barn blir sjuk med covid-19-liknande symtom (hosta, feber, trötthet etc.) ska föräldrarna kontakta sin läkare och barnet ska stanna hemma tills symtomen försvinner. När barnet är asymptomatiskt, följ läkarens råd angående återinträde i skolan.

Barn bör vara i karantän och inte gå i skolan om de bor i ett hushåll där någon har bekräftats att ha covid-19.

Om hushållsfallet isoleras eller hanteras på sjukhus bör karantänen för barnet vara i 14 dagar sedan barnets senaste exponering för fallet.

Om fallet hanteras hemma och inte isoleras, bör 14-dagars karantän för barnet räknas från den dag då alla tre av följande kriterier är uppfyllda för fallet: åtta dagar efter symtomens början OCH feberupplösning OCH klinisk förbättring av andra symtom i minst tre dagar.”

Anders Tegnell på en annan smittskyddsmyndighet i Sverige sade förra veckan något som gjorde mig iskall. Han sade (enligt DN): ”Bara för att det ser ut som om att vi inte kan påverka mycket så kan vi inte bara sitta och titta på. Den lilla påverkan vi kan ha kan göra mycket för sjukvården och dödstalen”.

Detta är ett anmärkningsvärt och oerhört problematiskt påstående. Han menar att viruset är som en ostoppbar naturkraft och att vi bara kan påverka det lite grand. I intervjun ger han också sken av att viruset på naturlig väg nu minskar i Europa. Trots att verkligheten är att detta sker på grund av nya lockdowns.

Jag vill bara ge två tunga vetenskapliga referenser som visar att han i sak har kraftfullt fel. Det är två vetenskapligt publicerade artiklar, en i Nature och en i Science (de finaste tidningarna man kan bli publicerad i inom naturvetenskap). Nature-artikeln beräknade hur många människoliv som räddades genom att många europeiska länder stängde ner i våras. Man kom fram till att det handlade om mellan 2,8–3,5 miljoner européer. Man skriver som slutsats:

”Våra resultat visar att större icke-medicinska interventioner – och speciellt lockdowns – har haft en stor effekt på att minska överföringen. Fortsatta sådana bör övervägas för att hålla överföringen av SARS-CoV-2 under kontroll.”

Den andra artikeln är en enormt stor studie gjord i Indien som konstaterar samma sak som Nature-artikeln, nämligen att lockdowns har haft stor effekt i Indien. Men den konstaterar också att barn sprider smitta, något de menar kan vara underskattat i andra studier där man utgår från symtomatiska personer. De visar också att superspridare står för den absolut avgörande delen av smittspridningen. Alltså det scenario jag skisserade i mitt förra blogginlägg.

Utifrån båda dessa är det rimligt att anta att en av de viktiga åtgärderna som gjordes i våras i Sverige var att gymnasierna övergick till distansundervisning.

Att vi har låtit den här vågen rulla in över oss utan att ha gjort det är med sannolikhet ett i människoliv räknat oerhört dyrbart misstag.

Om den som leder de svenska insatserna har den typen av fatalistisk inställning som Tegnell gav uttryck för i intervjun den 26/11, en inställning som är tvärtemot den evidens som finns och som förringar alla de uppoffringar människor gör här och i alla andra länder i Europa, bör han omedelbart ersättas av någon annan.

Om han på allvar menar, för att ge ett personligt exempel, att det inte har någon betydelse för smittspridningen att jag snart inte har träffat min pappa på ett år, att vi som stora delar av samhället sitter hemma och arbetar, att vi inte har några middagar och fester längre – då borde han skämmas och de som är ansvariga för hans anställning också.

Dagens Nyheters Peter Wolodarski uttrycker det som att: ”Sverige betalar just nu ett högt pris för några tongivande personers grupptänkande och oförmåga att ta in signaler, både från inhemsk expertis och från resten av världen.”.

Jag tar mig friheten att parafrasera: Svenska lärare betalar just nu ett högt pris för några tongivande personers grupptänkande och oförmåga att ta in signaler, både från inhemsk expertis och från resten av världen.

Det vore lätt för Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson att ta en längre promenad i Solna för att höra med Europas expertis på området. För Skolverket är nämligen ännu en myndighet som ligger i Solna i närheten av den europeiska smittskyddsexpertisen.

Kommentera
kornhall_gra2
Per Kornhall

Här bloggar författaren och skolexperten Per Kornhall om skola och skolutveckling.

Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet” fick stor uppmärksamhet för sina kritiska slutsatser om utvecklingen av den svenska skolan. Hans senaste böcker är ”Alla i mål – skolutveckling på evidensbaserad grund” och ”Förstelärare – En handbok”.