Polariseringen kring medier och samtalet om pandemin bekymrar mig

Flera tidningar (bland annat Skolvärlden) spred idag nyheten att en engelsk forskargrupp har funnit att skolor inte driver epidemin. I en TT-artikel beskrivs också i samband med detta en studie från Folkhälsomyndigheten så här: ”Så sent som för någon vecka sedan konstaterade Folkhälsomyndigheten att smittorisken för lärare inte varit större än för andra yrkesgrupper.” Också i Skolvärlden presenteras uppgifter från Folkhälsomyndigheten: ” – Förskollärare, barnskötare och andra som jobbar med barn har en väldigt liten risk att diagnostiseras med covid-19. Den är inte högre än andra yrkesgrupper, utan snarare lägre än andra, sa statsepidemiolog Anders Tegnell då.”

Det finns minst två problem med den här rapporteringen. Den första är att den engelska studien inte är kollegagranskad. Det är en pre-printartikel, dvs den har inte genomgått vetenskaplig granskning. Det framgår varken i TT:s artikel eller i Skolvärlden att så är fallet. Det är inget problem att man publicerar sådana resultat men man bör ange deras status.

Det kräver rätt mycket kunskap också att förstå vad de menar med drivande. Man behöver observera att studien inte uttalar sig om huruvida skolstängningar har effekt på smittspridning utan på hur smitta sprider sig i samhälle med eller utan stängda skolor vilket är en skillnad. Och deras slutsatser gäller främst motsvarande låg- och mellanstadium.

Det finns kollegagranskade studier som visar att skolstängningar har effekt vilket jag har redogjort för tidigare. I det inlägget för jag också ett resonemang om varför det är viktigt att titta på olika stadier, men också att se lokalt på hur resmönster till och från skolor ser ut. Det här är inte lätta avvägningar!

Nästa problem med rapporteringen är inramningen. Riktigt hur det gick till när smittorisken för lärare blev inte ”större än för andra yrkesgrupper” är för mig höljt i dunkel. Det som den refererade studien från Folkhälsomyndigheten faktiskt visade var att risken för lärare att bli smittade är precis lika hög som för andra yrken med många människokontakter. Vilket är precis vad vissa av oss har hävdat. Tidigare hävdade Folkhälsomyndigheten just precis det som också Skolvärldens artikel ovan refererar; att lärare blir i lägre grad smittade än andra. Vilket var både orimligt och felaktigt.

Men min fråga är: Vad är det som gör att ännu inte vetenskapligt publicerade slutsatser kopplas ihop med en felaktig tolkning av en studie från Folkhälsomyndigheten och sedan presenteras som fakta? Det här är något som bekymrar mig i den här epidemin just nu – den feber och polarisering som verkar drabba medier och samtalet om pandemin.

Detta och det faktum att vi just nu ser barn och skolelever bli infekterade på ett nytt sätt vilket med stor sannolikhet hänger ihop med den engelska mutationen som verkar drabba barn värre och som nu snabbt etablerat sig i hela landet.

Kommentera
kornhall_gra2
Per Kornhall

Här bloggar författaren och skolexperten Per Kornhall om skola och skolutveckling.

Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet” fick stor uppmärksamhet för sina kritiska slutsatser om utvecklingen av den svenska skolan. Hans senaste böcker är ”Lärare – En handbok”, ”Omstart för skolans digitalisering” samt ”När skolan blev marknad. Trettio år med friskolor”.