Till försvar för läroboken

Idag presenterar Gustaf Fridolin sin utredning om läromedel. Utredningen har presenterat sina centrala tankar i en artikel i Svenska Dagbladet. Jag tror många svenska lärare gläds åt vad som står där. Och en del av det är ganska anmärkningsvärt. Jag citerar:

”De flesta föräldrar tar för givet att eleverna får de läromedel som behövs för undervisningen. Men faktum är att skollagen inte längre uttryckligen nämner läromedel […] Vi har inte kunnat finna några utvecklade motiv till varför läromedlens roll för undervisningen nedvärderas i skolförfattningarna, men det är ett beslut som fått konsekvenser.”

Det vill säga att läromedel försvann ur lagstiftningen utan att någon vet varför. Kvar blev lärarna att försöka motivera för sina skolledningar varför de behövde få köpa något som inte lagen eller andra styrdokument pekade ut som viktiga. Hur kan det få gå till på det viset?

”En utredning svenska lärare kommer att gilla”

En annan sak jag fastnar för i artikeln är att, baserat på utredningens kontakter med elevorganisationerna, vill man ge den tryckta ”läroboken” ett särskilt skydd. Det vill säga att utredningen tar ställning för att olika medier har olika värden för elever när de vill lära sig och att en digitalisering av skolväsendet inte bör innebära att böckerna försvinner. En viktig observation i artikeln är att läromedel är oerhört viktigt i en skola där allt fler klassrum leds av inte lärarutbildad personal.

Artikeln avslutas med:

”Svensk skola har stora utmaningar. Att stärka tillgången till och användningen av bra läromedel är ett av de enklaste och mest självklara sätten att öka likvärdigheten, höja kunskapsresultaten och ge bättre stöd till elever och lärare i deras arbete”.

Jag tycker det bör vara få partier som inte kan ställa sig bakom det ovanstående. Det finns ingen i Sverige som inte menar att barn och unga ska ha alla möjligheter att lära sig. Och läromedel är en basresurs som alla borde ha samma tillgång till.

Det här låter som en utredning svenska lärare kommer att gilla. Det ska bli väldigt spännande att ta del av den.

Kommentera
kornhall_gra2
Per Kornhall

Här bloggar författaren och skolexperten Per Kornhall om skola och skolutveckling.

Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet” fick stor uppmärksamhet för sina kritiska slutsatser om utvecklingen av den svenska skolan. Hans senaste böcker är ”Alla i mål – skolutveckling på evidensbaserad grund” och ”Förstelärare – En handbok”.