Annons

En lärarinna värd att hylla

Maja Beskow var Umeås första lärarinna på ett högre allmänt läroverk.Umeå kommun ska nyöppna en gymnasieskola som genomgått omfattande renovering. En skola som fått rum för fler elever samt ett högstadium. Skolan kommer att namges efter Umeås första lärarinna på ett högre allmänt läroverk.

Ett lämpligare namn kan skolan inte få. Lärarinnan ifråga var en kvinna som stred för alla elevers lika förutsättningar, oavsett kön. En kvinna som engagerade sig i såväl föreningsliv som dövas förutsättningar. Tänk om hon visste det den dagen hon med dispens från kungen fick tillträda tjänsten. Tänk om hon visste att en dag skulle skolan uppkallas efter henne. En namngivning som blir en bra och viktig symbol för det fortsatta arbetet inom Umeås skolor.

Detta inlägg ska dock inte handla om nyöppnandet av skolan. Inte heller om renoveringar eller om frågan att inhysa högstadier och gymnasier i samma byggnad. Detta inlägg ska handla om den fantastiska kvinna som skolan kommer att namnges efter: Maja Beskow.

Första lärarinnan i Umeå på högre allmänt läroverk

Umeå, där jag bor och verkar, har sedan länge haft såväl akademisk profil som starkt kulturliv. På 70-talet ansågs universitetet progressivt och på 90-talet fanns en stark rörelse där många hjälptes åt att lägga grunden för en stad fylld av liv, aktivitet och diskussion.

I mer historisk tid var utgångsläget i Umeå, precis som många andra städer, kanske inte lika progressivt. Inte eller var det progressivt under hösten 1900, när Maja Beskow tog m/s Uman och begav sig till Umeå. Med sig hade hon lärarinneexamen i teckning från dåvarande konstfack, samt slöjdutbildning från Nääs slöjdlärarseminarium. I Umeå skulle hon tillträda ett vikariat vid Umeå högre allmänna läroverk, som 1966 fick namnet Östra gymnasiet.

Hösten 1900 var läroverket enbart öppet för manliga elever och först 1923 skulle kvinnliga elever och lärare få tillgång till skolan. Redan 1903 kom dock Beskow att, med dispens från Oskar II och trots rektors avrådan, få anställning på skolan.

Stort engagemang

Här i Umeå benämns Maja Beskow som en stridbar kvinna. Vilket hon säkerligen var. Det finns gott om arkivmaterial som visar Beskows breda engagemang bevarat.

Maja Beskow satt tidigt i styrelsen för Teckningslärarnas Riksförbund. Eftersom de kvinnliga eleverna inte hade tillgång till den ordinarie gymnasieföreningen, startade hon den kvinnliga gymnasieföreningen Orbis. Hon fick även många stipendier, vilket möjliggjorde utbildningsresor runt Europa.

Beskow engagerade sig i EFS och föreningslivet. Bland annat var hon 1910 en av initiativtagarna till Umeås scoutkår. Samt, med ett stort engagemang för de dövstummas sak, en av grundarna till de dövstummas förening. Utöver dessa engagemang var hon är driven akvarellist och amatörfotograf. Vill man se hennes bilder finns ett antal representerade på Västerbottens museum. Brev och annat arkivmaterial finns bevarat på folkrörelsearkivet.

Välvalt mål

Enligt kommunens politiker ligger de värderingar Maja Beskow för med sig i linje med målet att ”skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Ett bra mål som jag hoppas också kunna genomsyra det fortsatta arbete som Umeå och Sverige står inför. Ett mål för att låta ett medvetet värdegrundsarbete bli och fortsätta vara en tydlig del i skolans medborgarskapande uppdrag.   

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer