Annons

Jag förkroppsligar genusflummet

Jag förkroppsligar genusflummet. Eller jag tar tillbaka det. Jag föredrar att kalla det genuspedagogik. Eller egentligen, jag föredrar att kalla det pedagogik som vilar på skolans värdegrund.

I läroplanen för gymnasiet, GY11, står följande: ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

För mig innebär att ”finna sin unika egenart” att vi måste hjälpa eleverna tänka utanför ramarna för de normer som annars styr dem. Att eleverna ska ges utrymme att utvecklas åt olika håll. Inte enbart utifrån den mall som samhället annars lätt placerar in dem i.

Vidare i läroplanen står det även: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.”

Att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt är själva grunden i genuspedagogik. Det handlar såklart inte om att missgynna eller rätta till killar som väljer typiskt manliga vägar eller tjejer som väljer typiskt kvinnliga. Det handlar däremot om att uppmuntra eleverna att testa så många saker som möjligt, fria från fördomar baserade på samhällsnormer.

För mig, i gymnasieskolan, handlar detta bland annat om representation i undervisningen. Jag strävar efter en hög representation av olika typer av förebilder i mina uppgifter, texturval och genomgångar. Det tar inledningsvis lite extra tid att förbereda och tänka ett extra varv kring. Men för mig är det värt det.

I läromedlen

Vi har nyligen arbetat med en lärobok i ett av mina ämnen. Uppgifterna var bra, men representationen i den var inte vad jag önskat. Visserligen representeras ungefär lika många kvinnor som män. Men ändå kändes det inte riktigt bra.

Läromedlet använder olika personer, som representanter för olika yrken, i syfte att göra boken mer levande. Som exempel kategoriseras följande yrken av män: fotbollsproffs, astronaut, fotograf, äventyrare, magiker och komiker. Män får således vara förebilder för områden som redan kan betraktas som mansdominerade.

Kvinnorna representerar exempelvis följande yrken: fotomodell, hoppryttare, singer-songwriter, ungdomsförfattare och skådespelerska. Skådespelerskan benämns dessutom delvis som ”filmmamma” i rubriken.

Visst hade de även exempel på en kvinnlig politiker, en kvinnlig kock och en manlig konstnär. Områden som kanske inte är fullt så stereotypa, men övervikten av män inom klassiskt manliga, lite action- och humorbetingade områden berättar ändå något för våra elever.

Vem är din förebild?

Det berättar vilka deras förebilder ska vara. Pojkar söker som bekant ofta förebilder hos män, och tjejer hos kvinnor. Vi är väl lite sådana; att vi jämför oss med dem som är ”som oss”.

Detta läromedel uppmuntrar således inte elever att ”utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt”. Däremot passar det bra inom ramen för de normer som redan finns.

Tjejer kan också vara fotbollsproffs

Därför behöver vi genusflum. Eller genuspedagogik. Eller pedagogik som vilar på skolans värdegrund. Oavsett vad vi kallar det behöver vi dessutom läromedel som hjälper oss.

Det betyder såklart inte att det är fel för killar att vilja bli fotbollsproffs, eller för tjejer att vilja bli fotomodeller. Tvärt om! Det är härligt och viktigt med alla slags mål. Men vi borde arbeta för att ge dem många alternativ. Vi borde således kanske visa dem även kvinnliga fotbollsproffs och manliga fotomodeller.  

Representation i undervisningen är viktigt. Många slags förebilder, många slags exempel. Många slags personer av olika kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, funktion, ålder och religion bör få synas i många olika sammanhang. Då ger vi eleverna många alternativ. Många olika förebilder, utan fördomar av vad som är kvinnligt och manligt, och således hjälper vi kanske eleverna att hitta sin unika egenart.

Så länge resten av samhället fortsätter att stöpa våra elever in i ramar präglade av könsnormer, borde skolan sträva efter att vidga deras vyer. Att vara kritiska till snäva mallar. Skolan bör ligga i framkant av samhällsutvecklingen. Så vi kan väl bara hoppas att i framtiden ska ett kvinnligt fotbollsproffs vara lika mycket värt som ett manligt. Eftersom i framtiden är det våra elever som bestämmer över företagen, Sverige och kanske även Fifa. Och vi lärde dem att alla kan göra allt och att alla är lika mycket värda utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt, oavsett vilka val de gör.

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer