Annons

Så lägger vi upp vägledningen på Hovsjöskolan

Höstterminen har precis dragit igång. Skolan luktar målarfärg och ser fräsch ut tack vare det arbete vaktmästaren har gjort under sommaren. Lärarna har redan jobbat en vecka och gjort iordning sina klassrum för de elever som nu äntligen kommer. Gemensamt har vi börjat planera för hela höstterminens arbete. Som en del i detta höll jag ett pass för all personal på skolan. Där var alla från fritids, förskoleklasslärare och ämneslärare i de högre årskurserna samt elevhälsopersonal. 

Jag visade i diagram hur våra niors sökt till gymnasiet och hur resultatet av den slutliga antagningen till gymnasiet såg ut. Det känns viktigt att alla som jobbar på skolan får kunskap om behörighetsregler, vad som intresserar eleverna och var de faktiskt kommer in när slutbetygen satts. Det blir ju en form av kvitto på undervisningen.

Jag plockade också fram och visade på arbetsförmedlingens prognoser för vilka yrken det finns en stor efterfrågan av och vilka yrken där det är stor kokurrens om jobben.  Det känns angeläget att lärarna också har aktuell information så att de kan möta eleverna frågor och stötta i deras sökande efter framtida studier och yrken. Spontana reaktioner från lärarna var reflektioner och frågor till mig om hur de i undervisningen kan lyfta fram bristyrken utan att begränsa elevernas drömmar.

Under denna termin kommer våra elever möta studie- och yrkesvägledning på många olika sätt i undervisningen. I Södertälje och på Hovsjöskolan har vi en strategi med ett antal minimiaktiviteter som varje elev i varje årskurs ska få uppleva. 

Förskoleklass – Måla eller skapa självporträtt – Kunna presentera sig själv, är grunden för ett CV och jobbansökan)

Årskurs 1 – Vad finns det för yrken – Få kunskaper om fler yrken. Och kan alla jobba med allt? Diskutera könsstereotyper.

Årskurs 2 – Leka yrke – Övningar som syftar till att samtala om yrken utifrån klass, kön och etnicitet.

Årskurs 3 – Intervjua släkt/vänner om yrken – Få fördjupad kunskap om ett yrke. Kännedom om olika branscher.

Årskurs 4 – Vad vill jag jobba med när jag blir stor – Tänka och drömma om framtiden. Skriva och rita om drömyrket.

Årskurs 5 – Besök av yrkesverksam – Få inspiration och förståelse av att olika yrken kräver olika färdigheter.

Årskurs 6 – En dag i arbete – Besöka en arbetsplats, hos föräldrar eller organiserat av SYV, och få kunskap och insikt om arbetsplatsen.

Årskurs 7 – Vart är jag på väg? – Få syn på egna talanger, färdigheter, svårigheter.  Reflektera över eget mål.

Årskurs 8 – Prao och entreprenörskap – Få egen upplevelse av arbetslivet samt även se företagande och entreprenörkap som en eventuell framtid.

Årskurs 9 – Hur får man jobb? – Veta hur man söker jobb, skriver CV och personliga brev, lyckas på anställningsintervjun.

De nya sexåringarna kommer rita självporträtt, presentera sig själva och få veta att man hela livet behöver kunna presentera sig och att man dessutom som vuxen kanske måste göra det skriftligt med ett brev och curriculum vitae. Eleverna i ettan till trean ska intervjua familj och släkt om arbeten, de ska träffa yrkesverksamma inom olika professioner, fundera över om alla kan bli allt? Och lära sig vad en bransch är och vad det finns för olika branscher.

Eleverna i årskurs 4-6 till sexan kommer att skriva och rita om sitt drömyrke, forska kring vad som krävs för att nå sitt mål, få träffa och besöka olika hantverkare och akademiker. De ska också få sin första egna upplevelse av arbetslivet genom en dags prao.  Något som brukar vara väldigt uppskattat och som ger eleverna erfarenheter för livet.

Så här skrev en elev om sina erfarenheter av att vara på prao hos en chef inom en verksamhet för funktionshindrade;

”Jag fick även lära mig något superviktigt att även om man sitter framför en person som har ingen tal och sitter i en rullstol så sitter man ändå framför en människa”

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer