Annons

Alla blir förlorare på felaktiga betyg. Elever, lärare, föräldrar och Sverige som land."

Jag hade hyfsade betyg i nian och höga när jag lämnade gymnasiet. När jag tog bort betyget i gympa blev snittet det eftertraktade 5,0. Utan dem hade jag inte tagit mig in på Journalisthögskolan. Och jag hade fått jobba för dem, betygen alltså. Det kan jag lova.

Om skolans rektor eller, gud förbjude, mina föräldrar utövat påtryckningar och hotat mina lärare för att jag skulle få höga betyg skulle jag skämts livet ur mig. Jag är verkligen stolt över mina betyg och att de tog mig in på den utbildning jag allra helst ville gå och som hade höga intagningspoäng. Men jag ville ta mig in för att jag klarat det själv.

Dagens elever kan ifrågasätta de betyg de får. Men det gör nog ingen. De hetsas både av omgivningen, av sina egna ambitioner och av den globala utvecklingen för att det bara är högsta betyg som gäller. Vårt Dokument, i nya numret av Skolvärlden, handlar både om hur lärare och elever pressas av betygshetsen. Och alla är förlorare.

Eleverna blir förlorare i längden om de inte slutar skolan med rätt betyg.

Lärare är förlorare och deras professionalitet respekteras inte. Lärare är utbildade för att undervisa och därefter bedöma resultatet hos den enskilde eleven. Inte för att utsättas för hot om repressalier om de inte höjer vissa satta betyg. Betyg ska inte ifrågasättas utom i verkligt extrema fall.

Skolor är förlorare eftersom de i kampen, om eleverna, skolpengen, för att få finnas kvar och inte läggas ner när barnkullarna minskar samt behålla sitt goda rykte, gör allt och satsar stort på marknadsföring. Satsas de pengarna på rätt sak, är en högst relevant frågeställning.

Alla vi svenskar är förlorare som samhällsmedborgare om vi producerar elever med höga betyg men som inte klarar grundläggande matematik när de börjar en teknisk högskola. Som inte förstår engelska på djupet när de kommit in på ett universitet i Storbritannien för att läsa ekonomi. Som inte kan arbeta med det periodiska systemet tillräckligt bra för att klara sig på en biokemi utbildning på Hawaii.

Jag blev djupt oroad och berörd när jag läste Vårt Dokument om betygshets. Jag har inga svar på hur vi tar oss ur situationen vi hamnat i men frågan måste ställas.

/Jane af Sandeberg

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer