”Jag satte B på eleven för den hade 80 % rätt.”

”Min elev vill inte skriva och jag kan inte få hen till det så jag pyser eleven och sätter E.”

”Eleven kan inte problemlösning, så det räknar vi inte.”

”Vi har 17 kunskapskrav och eleven klarar 9 så då måste hen få D.”

Ovanstående är citat som jag hört eller läst under förra veckan. Jag skulle kunna fortsätta rada upp citat som visar på en osäkerhet hos många runt bedömning och betygssättning. Jag skulle faktiskt drista mig till att mena att det begås många direkta felaktigheter när det sätts betyg till jul. Jag menar att Sverige är i stort behov av ett Bedömningslyft som snarast bör införas.

Många lärare vittnar dessutom om att de känner sig pressade av elever, föräldrar och skolledningar till att sätta högre betyg än vad de egentligen vill göra.

”Du måste se till helheten hos eleven och sätta E. Hen jobbar ju så hårt.”

”Du sätter för många F, hur tänker du kring det?”

”Jag kräver att mitt barn får E. Hen har ju haft alla rätt på glosorna varje vecka.”

Om lärarna var helt säkra på hur bedömningen skulle göras med allt från styrdokumenten till undervisning och till sist betygsättning skulle det vara mycket svårare att kunna utöva press på dem. Naturligtvis är det inte så enkelt och jag har tidigare bloggat om att jag också blivit hotad och pressad till att sätta betyg på elever. Pappan kom in i mitt klassrum och konstaterade:

”Jo, jag konstaterar att Bruun har förmågan att upprätthålla ordningen. Nu förväntar jag mig att Bruun också har förmågan att sätta betyg på mitt barn.”

Jag tycker att pressen på oss lärare att sätta vissa betyg har ökat och jag retar mig oerhört på att det ses som mitt ansvar och endast mitt att alla elever ska nå minst E. Jag är trött på curlingskolan där jag ska fixa allt. Elevernas eget ansvar då? Vad hände med det? Mig veterligen är det inte så att det flyger runt moln med olika betyg som sedan bara regnar rakt in i huvudet utan att man behöver anstränga sig ett endaste dugg. Det krävs att man kavlar upp ärmarna och faktiskt kämpar. De elever som kämpar och sliter så svetten lackar och som ändå inte når upp till E är det jäkligt synd om och jag skulle önska att jag på något sätt kunde markera detta i betyget. Jag skulle vilja att det fanns olika grader av F och att ”slitgraden” av F faktiskt lönade sig och gav poäng.   

Ett av problemen som Skolsverige brottas med, och där betygssättningen spelar en stor roll, är det fria skolvalet. Jag är absolut för att vi har ett fritt skolval i Sverige, men jag inser också vilka problem det blir när skolor konkurrerar med meritpoäng. Detta är också en av anledningarna till att lärare pressas till att sätta högre betyg. Dåliga meritvärden blir dålig publicitet och elever väljer bort den skolan. Detta trots att det kanske är just den skolan som har den mest trovärdiga bedömningen och betygsättningen. Den enda riktlinjen vi egentligen har för att veta någorlunda hur det står till på en skola är avvikelsen mellan de nationella proven och slutbetygen. Den statistiken kan du hitta här. Jag menar att de skolor som avviker kraftigt från nationella proven inte kan lämnas ifred. Det måste vara jobbigt att avvika med över 70 % från nationella proven. Jag tycker att de skolorna automatiskt skulle granskas av Skolinspektionen som sedan ger förslag på hur dessa skolor skulle förbättras.

Det har i dag, tyvärr, gått troll i detta med att sätta F på elever. Lärare våndas och har ångest och undrar vad som ska hända. Kommer läraren bli utskälld av vårdnadshavare? Kommer rektor se till att du inte är med i lönelyftet? Det är inte lätt att sätta F, men jag menar att med kunskap om bedömning och betygsättning blir allt enklare.

Jag sätter F på vissa av mina elever och jag gör det med gott samvete då jag vet att jag har gjort det som förväntas av mig. Jag skulle hellre säga upp mig än att sätta ett betyg som jag inte kunde stå för. Vi lärare måste stå upp för vår yrkesheder. För att kunna hävda detta måste vi faktiskt se till att vi följer LGR 11 och gör det som förväntas av oss. Det går inte att ha prov på glosor, grammatik och översättningsmeningar sätta poäng och betyg på detta och samtidigt hävda att du följer Lgr 11.

Nu blir jag väl lynchad av alla er som anser att vi ska låta lärare vara i fred och faktiskt lita på deras profession. Jag anser att kunskapen om Lgr 11 på många ställen är för dålig och att den måste höjas. Vi kan inte längre prata om ”den nya” läroplanen. Den är fem år gammal. Jag tycker att politikerna snarast borde besluta om och införa ett Betyg- och Bedömningslyft även om jag kan tycka att det är knasigt att det ska behövas. Det skulle vara enkelt att göra då det finns en fantastiskt bra kurs som Skolverket har tillsammans med Karlstad universitet. Jag menar och har i flera tidigare blogginlägg hävdat att Skolverket och Karlstad universitet måste öppna upp Betyg och bedömningskursen de har tillsammans. Kursen för år 4–6 är helt stängd och kursen för år 7–9, gymnasiet och vuxenutbildningen stänger den 30 juni 2017. På två skolor jag arbetat på har vi nu genomfört största delen av kursen för år 7–9 med ett kanonresultat. I stort sett alla som genomgått kursen känner att de blivit mycket säkrare på bedömning och betygssättning. Kursen stängs ju inte förrän till sommaren och vill ni ta del av vårt upplägg kan ni läsa om det här.

Du som sätter dina betyg nu och känner dig pressad till att sätta något du egentligen inte vill, om du vet att du följt Lgr 11 och gjort vad som krävs av dig och det ändå inte går – sök stöd. Vi är många i det utvidgade kollegiet i olika Facebookgrupper och på Twitter som stöttar dig.

Med kunskap blir det lättare att stå upp för sig själv. Stå på dig!

Kommentera
bruun_betong
Sara Bruun

Sara Bruun har arbetat som språklärare i engelska och tyska i nästan 25 år.
Hennes språkblogg, Bruuns klassrum, har snabbt blivit en inspirationskälla för många. Engagerande och motiverande lektioner skapar lugna och trygga klassrum är hennes språklärarmotto. Sara är författare till två böcker om språkundervisning och är även en uppskattad föreläsare. Sommaren 2021 var Sara sommarvärd i radions P1. I Skolvärlden skriver Sara främst debattartiklar, men ger även läsaren en inblick i en lärares vardag.