Bra lektioner kräver ordentliga förberedelser, det vet vi lärare och alla känner nog igen den frustration som man upplever när man inte hunnit med. Lärarnas tid för planering har krympt med åren och har aldrig varit så knapp som den är i dag. Jag tänker bland annat på en undersökning som visade att en lärare på grundskolan inte har mer än en kvart per lektion att planera och följa upp. Det är naturligtvis på tok för lite när en lärare vill bedriva högkvalitativ undervisning som ska möta alla elevers förutsättningar och behov.

Dagens lärare tvingas till för mycket annat än att fokusera på sin undervisning. Lärarna har blivit skolans tusenkonstnärer som förväntas fungera som vaktmästare, städare, kuratorer och administratörer samtidigt som de ska se till att varje elev når sin fulla potential. Arbets­belastningen har ökat så mycket att allt fler lärare lämnar eller funderar på att lämna yrket. Samtidigt har det skett en mycket oroande utveckling i svenska elevers kunskapsresultat. Att låta lärarna fokusera på sitt huvuduppdrag är därmed en ytterst angelägen investering som både elever, lärare och hela Sverige kommer att vinna på.  

Därför har Lärarnas Riks­förbund föreslagit införandet av en ny yrkes­kategori i skolan, lärar­assistenter. 
I stället för det resurs­slöseri som det innebär att diverse icke-undervisningsrelaterade kringuppgifter läggs på lärare, kan dessa arbetsuppgifter utföras av annan personal i skolan. Kommer detta på plats, frigörs värdefull tid för lärarna att fokusera på undervisningen.

Nej, detta ska inte ses som en möjlighet att försöka lösa lärarbristen genom att öka lärarnas undervisningstid. Det är en viktig utgångspunkt. Om administrativa eller andra uppgifter ersätts med fler klasser, grupper och lektioner, har inte lärar­kåren vunnit något i form av minskad arbetsbelastning. Ska vi på riktigt öka lärar­yrkets attraktivitet och motverka lärarbristen på längre sikt går det inte att ta till nödlösningar som har en motsatt effekt – som ökad undervisningstid eller legitimationspaus som föreslogs häromveckan.
Det som måste till är rimliga arbets­villkor.

Med en ny yrkesgrupp i skolan skulle lärarna kunna få en långsiktigt hållbar arbetsmiljö som skapar förutsättningar för hög kvalitet i huvuduppdraget. Rätt formad skulle en sådan satsning vara, utöver konkurrenskraftiga löner, den enskilt viktigaste delen för att öka läraryrkets attraktivitet. Samtidigt som det gläder mig att många är positiva till idén och att den också fått genklang hos både regering och opposition, är jag också otålig. Nu krävs det snabb handling. Vi har inte råd att vänta längre, om vi på allvar vill vända kunskapsutvecklingen i den svenska skolan.

Ledare Skolvärlden #3 2016
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

 

Kommentera