Den 21 maj fattade LR:s förbundsmöte beslut om att inrätta Sveriges Lärare från 1 januari 2023. Det fattades också beslut om att därmed lägga ner Lärarnas Riksförbund. Det var en lång och värdig diskussion innan besluten fattades, med tydlig majoritet. Ett visst vemod fanns i församlingen, men framför allt en stark och positiv känsla av att ”nu gör vi det; det här blir bra!”.

Frågan om att göra gemensam sak med Lärarförbundet har ju diskuterats under många år, men varför var det läge just nu? Saker och ting har förändrats genom åren. Våra medlemsgrupper ser mer och mer lika ut, medlemmarnas åsikter i både villkorspolitik och utbildningspolitik är väldigt lika och förbundens ställningstaganden har också blivit mer och mer lika. Båda förbunden har i dag krav på behörighet för medlemskap, båda anser att staten måste ta huvudansvaret för skolan, båda förbunden är medlemmar i Saco och vi är överens om att skolledarna ska ha ett eget förbund.

”Majoriteten trodde på det”

Detta är grunden till att förbundsstyrelsen (FS) arbetade fram ett inriktningsdokument, tillsammans med Lärarförbundets och Sveriges Skolledares förbundsstyrelser, under hösten 2021 samt beslutade att ta det till en medlemsomröstning.

Trodde ni medlemmar på en ny organisering på det sätt som inriktningsdokumentet beskrev? Ja, det gjorde en överväldigande majoritet av er! Därför lade FS en proposition till förbundsmötet om att inrätta Sveriges Lärare och Facken inom utbildning. Denna proposition har nu behandlats på förbundsmötet i några omgångar och slutligen låg ett förslag på förbundsmötets bord den 21 maj.

Beslutet innebär två suveräna förbund: ett för lärare och studie- och yrkesvägledare, Sveriges Lärare, och ett förbund för skolledare, Sveriges Skolledare. Dessa två förbund hålls ihop genom Facken inom utbildning. Där har vi det vi vill ha gemensamt.

”Jag står till förfogande som ordförande”

Nu ska vi se till att vår fackliga kraft och vårt inflytande blir ännu större. Jag vet att man i många LR-föreningar redan har etablerat en kontakt eller ett samarbete med sina Lärarförbundskollegor och det är bra. Nu har vi ett beslut och kan ta ny fart i detta arbete. Tanken är att det ska utgå ifrån era lokala förutsättningar och att ni ska formera er för att få maximal facklig styrka där ni är. I formandet av det nya behöver vi alla er medlemmar och ombud.

Jag för min del kommer att finnas kvar som ordförande till 2024 och kommer att dela ledarskapet i Sveriges Lärare med Johanna Jaara Åstrand fram till Sveriges Lärares första ordinarie kongress 2024. Jag kommer även att stå till förfogande in mot kongressen, men det är den nya kongressen som väljer sin ordförande. Spännande tider!

Sist, men inte minst viktigt, önskar jag er alla en riktigt härlig sommar!

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

  • Ledare i Skolvärlden #5 2022
Kommentera