<![CDATA[Skolvärlden]]> https://skolvarlden.se/feed.rss sv Sun, 17 Nov 2019 04:16:51 +0100 https://skolvarlden.se/artiklar/ge-barn-i-sarskolan-ratt-till-obligatorisk-forskoleklass <![CDATA[Debatt: ”Ge barn i särskolan rätt till obligatorisk förskoleklass”]]>

”Även barn i särskola borde ha rätt till tio års grundskola enligt likvärdighetsprincipen”, skriver debattörerna.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/ge-barn-i-sarskolan-ratt-till-obligatorisk-forskoleklass Fri, 15 Nov 2019 13:57:41 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/facket-vill-skrota-elevens-val-tiden-behovs-till-annat <![CDATA[Facket vill skrota elevens val: Tiden behövs till annat]]>

”Stoffträngseln” i skolans ämnen har blivit synlig genom debatten om nya kursplaner. Ett bra tillfälle att ta bort elevens val, menar LR.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/facket-vill-skrota-elevens-val-tiden-behovs-till-annat Fri, 15 Nov 2019 13:56:44 +0100
https://skolvarlden.se/bloggar/ledare/allt-ar-inte-nattsvart-svensk-skola <![CDATA[Ledare bloggar: Allt är inte nattsvart för svensk skola]]> I tider av lärarbrist målas det upp en bild av att ”ingen” längre vill bli lärare. Verkligheten är dock inte fullt så dyster. Intresset för lärarutbildningar är faktiskt det högsta sedan 2012! 

Det är Universitets- och högskolerådets nya antagningsstatistik som visar att söktrycket till lärarutbildningarna har ökat kraftigare än för övriga högskoleutbildningar totalt. Antalet examinerade har också ökat samtidigt som vi ser att många lärare som lämnat yrket nu kommer tillbaka, liksom att intresset för att karriärväxla ökar. 

Även om vi skulle behöva många fler för att mota lärarbristen, gläds jag åt den statistiken. Den visar att loppet på intet sätt är kört när det gäller svensk skola. Det finns oerhört många människor som vill bli lärare. Och konstigt vore det annars. 

Det är få yrken förunnat att varje dag kunna påverka unga människors framtid på ett så påtagligt och konkret sätt som läraryrket gör. Vi måste nu vårda denna positiva trend och göra mer för att ännu fler ska vilja bli lärare och stanna i yrket. De nedskärningar på skolan som nu genomförs riskerar att dra undan mattan för den positiva trenden – och den utvecklingen måste stoppas!

En annan statistik att glädjas åt är att Lärarnas Riksförbund växer stadigt och den senaste tiden har vi sett ett starkt tillflöde av nya medlemmar. Jag vill önska alla varmt välkomna och samtidigt tacka för allt fackligt engagemang! 

Medlemsökningen gör naturligtvis att förutsättningarna att bedriva framgångsrikt fackligt arbete ökar. Fler engagerade medlemmar gör större skillnad och tillsammans ska vi forma förbundet så att det blir det bästa för våra medlemmar. 

En av frågorna som vi måste fortsätta driva på i rätt riktning är lönefrågan. För trots att det även här har skett en förbättring under senare år är läraryrket fortfarande i dag ett av få yrken med en negativ livslön.

skolvärlden.se och i senaste numret av magasinet kan du läsa om Lärarnas Riksförbunds stora löneundersökning ”Lärare behöver ett lönesystem byggt på meriter”. Den visar att det finns stora problem med lärarnas lönebildning. Förutom att lärare är förlorare i ett livslöneperspektiv, premieras erfarenhet för dåligt och det finns på många håll stora oskäliga skillnader i vad lärare tjänar. 

Vår rapport visar bland annat att lärare i grundskolans senare år och i gymnasieskolan har haft sämst löneutveckling. Det har skett en marginell återhämtning under senare år, inte minst tack vare hårt fackligt arbete, men ännu är det alltså inte tal om en uppvärdering, bara en återställare.

År 1996 överfördes samtliga grundskole- och gymnasielärare från tarifflönesystemet till ett system med individuella och differentierade löner. Det har inte fungerat och kommunerna och friskolorna har brustit i sitt ansvar som arbetsgivare.

Vi på Lärarnas Riksförbund vill se ett lönesystem där lönen kan härledas till individers erfarenhet, skicklighet och formella meriter. I vår lönerapport ges ett förslag till ett sådant system. 

Vi lärare är värda bättre!

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Ledare i Skolvärlden #9 2019

]]>
https://skolvarlden.se/bloggar/ledare/allt-ar-inte-nattsvart-svensk-skola Thu, 14 Nov 2019 15:45:53 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/tre-larare-berattar-yngre-fick-hogre-lon-vi <![CDATA[Tre erfarna lärare berättar: Yngre fick högre lön än vi]]>

När lärarstudenten var klar med sin utbildning anställdes hon på samma skola som hon gjorde sin praktik på.
– Hon fick 4 000 kronor mer i månadslön än vad jag hade. Det svider, säger Stina som var studentens handledare.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/tre-larare-berattar-yngre-fick-hogre-lon-vi Thu, 14 Nov 2019 11:42:13 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/ny-statistik-sa-mycket-halkar-erfarna-larare-efter-i-lon <![CDATA[Ny statistik: Så mycket halkar erfarna lärare efter i lön]]>

Erfarna lärare som arbetat länge på samma arbetsplats har ofta betydligt sämre löneutveckling än yngre och mindre erfarna kollegor, visar en ny analys av 20 000 lärares löner.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/ny-statistik-sa-mycket-halkar-erfarna-larare-efter-i-lon Thu, 14 Nov 2019 11:28:30 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/forskarens-tips-sa-lyfter-du-no-undervisningen-med-digitala-verktyg <![CDATA[Forskarens tips: Så lyfter du undervisningen med digitala verktyg]]>

Mattias Rundberg forskar på digitala verktyg i skolan för att se vilken effekt de har på lärandet. 

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/forskarens-tips-sa-lyfter-du-no-undervisningen-med-digitala-verktyg Wed, 13 Nov 2019 16:29:02 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/jorgen-tholin-darfor-ar-det-svart-att-motverka-gladjebetyg <![CDATA[Jörgen Tholin: Därför är det svårt att motverka glädjebetyg]]>

Hur upptäcker vi systematisk betygsinflation och vad kan vi göra åt den? Regeringens särskilda utredare Jörgen Tholin har ett halvår på sig att finna svar.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/jorgen-tholin-darfor-ar-det-svart-att-motverka-gladjebetyg Wed, 13 Nov 2019 16:01:15 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/fler-godkanda-elever-med-laxforhor-istallet-prov <![CDATA[Läxförhör istället för prov – så får hon över fler elever från F till E]]>

Helena Kvarnsells elever har skriftligt läxförhör varje vecka: ”Fantastiskt betygsunderlag”.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/fler-godkanda-elever-med-laxforhor-istallet-prov Wed, 13 Nov 2019 14:05:46 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/asa-fahlen-jag-ar-jattebekymrad <![CDATA[Åsa Fahlén: ”Jag är jättebekymrad”]]>

LR:s ordförande Åsa Fahlén är inte överraskad över kritiken mot HÖK 18.
– Situationen är i dag oerhört bekymmersam på många håll på grund av alla nedskärningar.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/asa-fahlen-jag-ar-jattebekymrad Wed, 13 Nov 2019 14:02:29 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/6-av10-fackliga-ombud-kommunerna-lever-inte-upp-till-avtalet <![CDATA[6 av 10 ombud: Kommunerna lever inte upp till avtalet]]>

Många kommuner lever inte upp till skrivningarna i avtalet HÖK 18, enligt Skolvärldens enkätundersökning bland fackligt aktiva lärare.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/6-av10-fackliga-ombud-kommunerna-lever-inte-upp-till-avtalet Wed, 13 Nov 2019 13:52:12 +0100