<![CDATA[Skolvärlden]]> https://skolvarlden.se/feed.rss sv Mon, 25 May 2020 20:55:22 +0200 https://skolvarlden.se/artiklar/stefan-lofven-leken-med-vara-liv-maste-fa-ett-slut <![CDATA[Debatt: ”Stefan Löfven – leken med våra liv måste få ett slut”]]>

”Vi kräver att regering och myndigheter använder sommaren till att planera en mer hållbar strategi inför höstterminen”, skriver debattörerna.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/stefan-lofven-leken-med-vara-liv-maste-fa-ett-slut Mon, 25 May 2020 16:58:53 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/man-monterar-ner-anstallningstryggheten <![CDATA[LR: ”Man monterar ner anställningstryggheten”]]>

 Utredarens förslag kan ändra arbetsrätten i grunden. ”Extremt”, ”totalt obalanserat” och ”en katastrof” är några uttalanden om regeringens las-utredning.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/man-monterar-ner-anstallningstryggheten Mon, 25 May 2020 16:03:50 +0200
https://skolvarlden.se/bloggar/alexander-skytte/fardighetstraning-och-progression-behover-fa-storre-utrymme <![CDATA[Alexander Skytte bloggar: Färdighetsträning och progression behöver få större utrymme]]> Håkan Larsson är docent vid GIH och författare till boken ”Idrott och hälsa igår, idag, i morgon”. Larsson berättar att det är viktigt för elevernas kunskaps- och färdighetsutveckling att längre progressioner används i våra undervisningsmoment. Oavsett hur lång progression vi har idag kommer eleverna gynnas av att göra progressionen längre, enligt hans forskning.

Det är ett vanligt problem som ämnet idrott och hälsa brottas med. Dels vill man göra undervisningen lustfylld med rörelseglädje och erbjuda ett smörgåsbord av aktiviteter (som går mer i linje med tidigare läroplaner). Dels så ska undervisningen vara uppbyggt efter synen på idrott och hälsa som ett kunskapsämne. Då måste eleverna ges möjlighet till att träna på lektionerna, inte bara göra.

Dessa två kan nämligen upplevas att gå stick i stäv med varandra och det finns en splittring bland idrottslärare vad som är det viktigaste med ämnet idrott och hälsa. Vissa hävdar den äldre synen med hög fysisk delaktighet som mest viktig medan andra lyfter vikten av att utveckla den allsidiga rörelseförmågan genom en medvetenhet kring stoffet i ämnet.

Min åsikt har länge legat i att rörelse måste vara kul. Rörelseglädje ska premieras. Så jag har bytt mycket mellan aktiviteterna. Det har blivit ett smörgåsbord för eleverna. Hinderbana en lektion och dans nästa. Inga längre sammanhållna progressioner. Men jag har inte haft forskningen på min sida när det kommer till denna typ av undervisning i idrott och hälsa. Och det är aldrig försent att utveckla sin undervisning.

Därför har jag testat att förlänga min progression för momentet orientering. Det är kul att se den stora skillnaden i måluppfyllelsen hos eleverna. Det är ännu roligare att se att glädjen fortfarande finns kvar och i vissa fall har upptäckts helt nytt. Det är nämligen bara logiskt; kan man så är det kul, kan man inte är det tråkigt. 

En längre progression gav mig möjligheten att börja på en grundläggande nivå och sedan bygga uppåt. Det är något jag länge imponerats av inom militärens verksamhet. Att se till att alla hänger med. Att ta sig tiden att gå igenom noggrant och se till att eleverna hänger med. Men framförallt se till att de får möjlighet att öva, öva öva. Träna, träna, träna. Det är enda sättet att bli bättre på någonting.

Idrott och hälsa är så pass mycket mer än att bara få upp pulsen och röra på sig. Idrott och hälsa är ett kunskapsämne och för att befästa kunskap och färdigheter måste man ges möjlighet till färdighetsträning.

* * *

Detta har varit min lektionsserie för orienteringen på låg/mellanstadiet:

År 1

Vecka 1

 • Lektion 1. Kartpromenad helklass skolgården, gömma kloss på karta 2o2
 • Lektion 2. Kartpromenad helklass skolgårde , gömma kloss på karta 2o2

Vecka 2

 • Lektion 1. Stjärnorientering med kamrat skolgård, bana 1
 • Lektion 2. Stjärnorientering med kamrat skolgård, bana 2

Vecka 3

 • Lektion 1. Ta hel bana med kamrat skolgård, bana 1 eller 2

 

År 3

Vecka 1

 • Lektion 1. Kartpromenad halvklass, byte efter halva tiden
 • Lektion 2. Kartpromenad halvklass, byte efter halva tiden

Vecka 2

 • Lektion 1. Stjärnorientering med kamrat, bana 1
 • Lektion 2. Stjärnorientering med kamrat, bana 2

Vecka 3

 • Lektion 1. Ta hel bana med kamrat, bana 3
 • Lektion 2. Examination med kamrat, examinationsbana

 

År 4

Vecka 1

 • Lektion 1. Kartpromenad halvklass, byte efter halva tiden
 • Lektion 2. Kartpromenad halvklass, byte efter halva tiden

Vecka 2

 • Lektion 1. Stjärnorientering med kamrat, bana 1
 • Lektion 2. Ta hel bana med kamrat, bana 2

Vecka 3

 • Lektion 1. Ta hel bana med kamrat, bana 3
 • Lektion 2. Examination med kamrat, examinationsbana

 

År 5

Vecka 1

 • Lektion 1. Kartpromenad halvklass, byte efter halva tiden
 • Lektion 2. Kartpromenad halvklass, byte efter halva tiden

Vecka 2

 • Lektion 1. Ta hel bana med kamrat, bana 1
 • Lektion 2. Ta hel bana med kamrat, bana 2

Vecka 3

 • Lektion 1. Ta hel bana själv, bana 3
 • Lektion 2. Examination själv, examinationsbana 1 eller 2
 •  

För samtliga lär jag ut orientering enligt följande steg.

 • 1. Passa kartan
 • 2. Hitta var du är
 • 3. Hitta var du ska
 • (4. Tumgreppet)
 • 5. Ta ut säkra ledstänger och punkter.
]]>
https://skolvarlden.se/bloggar/alexander-skytte/fardighetstraning-och-progression-behover-fa-storre-utrymme Mon, 25 May 2020 12:47:23 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/ostersunds-rektorer-larmar-om-ohallbara-budgetkrav <![CDATA[Östersunds rektorer flaggar för ohållbara budgetkrav]]>

Rektorerna i Östersund har gått samman och skriver i ett öppet brev att nedskärningarna som krävs för att få ihop kommunens budget inte är hållbara. 

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/ostersunds-rektorer-larmar-om-ohallbara-budgetkrav Mon, 25 May 2020 09:17:31 +0200
https://skolvarlden.se/bloggar/karin-boberg/mitt-jobb-ar-att-gora-andra-bra <![CDATA[Karin Boberg bloggar: Mitt jobb är att göra andra bra]]> Orden i rubriken är inte mina men jag har inte kunnat släppa dem sen jag hörde en utbildningschef bli intervjuad i Anna och Philips lärarpod. Det här är ju exakt mitt jobb också.

Mitt jobb är att göra andra bra och ge dem möjligheter att skapa kloka val. Det är just det jag brukar säga till mina högstadieelever vid avslutningstider.

Gör kloka val!

Med de uttalade orden tänker jag en stilla förhoppning. Det vi nu gjort tillsammans här i skolan ska ha riktat dig mot en väg där du kan göra val. Val som leder till nya öppna dörrar och inte mot en väg som begränsar dina val.

Men för att lyckas med det här måste jag som lärare ha vissa förutsättningar. Därför blev jag så glad att höra att en utbildningschef faktiskt tänker att dennes jobb också är att – göra andra bra.

Förutsättningar som jag behöver i min profession är dels de rumsliga och det materiella men framför allt hur min kompetens används.

Vilka förutsättningar ges till mig för att jag ska kunna göra mitt jobb bra?

I tjänstefördelningstider som vi just nu befinner oss i behöver förutsättningar skapas så min kompetens används så att jag kan göra andra bra. Min chef behöver ge mig ramar så att mina verktyg – ledarskapet – får bästa tänkbara förutsättningar att lyckas.

Det här ligger bland annat i vilken planeringstid jag får, ämnes- och klasskombinationerna jag ges, hur tydligt mitt uppdrag är, möjlighet till att påverka hur mina lektioner är fördelade över tid, fortbildningstillfällena som ges samt friheten att utföra mitt arbete som jag anser bäst.

För ska jag lyckas med mitt uppdrag att göra andra bra – då behöver jag förutsättningar till det.

Hur ser nästa års tjänstefördelning ut för dig? Ges du möjligheter att göra andra bra?

]]>
https://skolvarlden.se/bloggar/karin-boberg/mitt-jobb-ar-att-gora-andra-bra Wed, 20 May 2020 15:42:38 +0200
https://skolvarlden.se/webb-tv/betygsexperten-om-bedomning-i-krisen-det-har-ska-du-tanka-pa-som-larare <![CDATA[Betygsexperten om bedömning i krisen: Det här ska du tänka på som lärare]]>

Kan viruskrisen leda till att lärare blir ”för snälla i betygssättningen”?

]]>
https://skolvarlden.se/webb-tv/betygsexperten-om-bedomning-i-krisen-det-har-ska-du-tanka-pa-som-larare Wed, 20 May 2020 13:18:07 +0200
https://skolvarlden.se/bloggar/david-haas/ja-stanna-kvar-inom-skolan <![CDATA[David Haas bloggar: Ja – stanna kvar inom skolan!]]> Varannan lärare funderar på att byta yrke. Så är det du eller kollegan bredvid som gör sin sista termin? Orsaker som ofta nämns är brister i arbetsmiljön, stress och att man inte ges förutsättningar att räcka till för sina elever. Tror du att siffran har påverkats av coronakrisen?

Jag slutar nu, nio år efter att jag höll min första lektion. När jag själv gick i lågstadiet ville jag bli brevbärare, som pappa. I mellanstadiet skulle jag bli fotbollsproffs i Italien (som pappa velat bli) och i högstadiet ville jag bli lärare. Sedan dess har det alltid känts som att många, inte minst lärare själva, avrått mig från det. Men jag är glad att jag inte lyssnade på dem.

Samtidigt har läraryrket inte varit helt som jag tänkte mig. Visst har det inte varit det för dig heller? Särskilt de senaste månaderna förstås.

Jag trodde att lärarjobbet bara skulle bestå av att lära ut, men det handlade visst väldigt mycket om att själv lära sig nytt, både genom kollegor och elever. Och dessa elever ja, man måste nog ha varit lärare för att förstå hur kontakten och lärandet tillsammans med dem berikar, även om det förstås inte alltid är friktionsfritt.

Eleverna är anledningen till att jag trots nytt jobb, kommer att ha kvällsundervisning en gång i veckan.

En del saker har varit mer krävande. Trots att jag varit ganska förskonad från betygshets, är det en ansträngande bedömningsprocess för att vid kursslut kunna sätta rätt bokstav på varje elev. Bedömning av uppsatser inom språkämnena som jag undervisat i, är inte heller en exakt vetenskap, vilket ställer höga krav på bedömningsarbetet. 

Jag trodde inte att jag skulle bli en av de lärarna som bedömde hemma om kvällar och helger, men det har hänt mer än en gång om man säger så. 

Men det är framför allt en sak som inte ens fanns i min föreställningsvärld innan jag blev lärare, och som är anledningen till att jag nu lämnar yrket: Det är alla olika arbetsmöjligheter som jag sett och tagit inom skola. Jag har med kollegor drivit ett FoU-projekt, varit samordnare för ett av min skolas studieprogram, förstelärare och nu slutar jag alltså som lärare för att istället helt jobba med skolutveckling riktat mot komvux i Stockholms stad. Så jag blir kvar inom skola.

Slutligen vill jag rikta mig till dig, eller om det var din kollega, som funderar på att byta jobb. Vad bottnar funderingarna i och kan du göra något åt din situation? Kan du påverka arbetsförhållandena på din skola, eller behöver du byta arbetsplats? 

Det är förstås inte alltid lätt att jobba inom skola och det finns mycket som kan bli bättre. Själva och tillsammans med arbetsgivare och facken kan vi arbeta för en skola som fler vill stanna kvar inom, och fler söka sig till. Men jag tycker att vi åtminstone är på rätt väg.

Så gör jag rätt som säger “ja” när någon frågar? Ja, stanna kvar inom skola. Ja, läs till lärare. 

]]>
https://skolvarlden.se/bloggar/david-haas/ja-stanna-kvar-inom-skolan Wed, 20 May 2020 13:09:05 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/fler-larare-kan-fa-kassa-i-sommar <![CDATA[Fler lärare kan få a-kassa i sommar]]>

I sommar har lärare utan anställning rätt till a-kassa även om de får ferielön – men bara om anställningen avslutas rätt månad.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/fler-larare-kan-fa-kassa-i-sommar Wed, 20 May 2020 11:38:52 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/larare-inte-prioriterad-grupp-coronatester <![CDATA[Lärare inte prioriterad grupp för coronatester]]>

Lärare ingår inte i MSB:s nya prioriteringslista.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/larare-inte-prioriterad-grupp-coronatester Wed, 20 May 2020 10:13:36 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/hon-tilldelas-prestigefyllt-lararpris-hedrande <![CDATA[Hon tilldelas prestigefyllt lärarpris]]>

Annika Sjödahl tilldelas Svenska Akademiens svensklärarpris 2020.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/hon-tilldelas-prestigefyllt-lararpris-hedrande Tue, 19 May 2020 16:48:53 +0200