<![CDATA[Skolvärlden]]> https://skolvarlden.se/feed.rss sv Fri, 07 Aug 2020 00:35:03 +0200 https://skolvarlden.se/artiklar/asa-fahlen-var-ar-planen-hosten <![CDATA[Åsa Fahlén: ”Var är höstplanen för lärarna?”]]>

Lärare som återvänder till jobbet vittnar om arbetsgivare utan plan för att skydda personal och elever från smitta och överbelastning. Lärarnas Riksförbund är kraftigt kritiska.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/asa-fahlen-var-ar-planen-hosten Thu, 06 Aug 2020 12:44:18 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/facket-raknar-med-besvarlig-skolstart <![CDATA[Facket räknar med besvärlig skolstart]]>

Pandemin och ett lapptäcke av åtgärder runt om i landet bäddar för en orolig skolstart.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/facket-raknar-med-besvarlig-skolstart Fri, 31 Jul 2020 12:11:51 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/darfor-ska-larare-anvanda-normkritik <![CDATA[Därför ska lärare använda normkritik]]>

Normkritik i klassrummet är en konsekvens av skolans styrdokument och kan dessutom öka ämnesförståelsen, menar läraren Annika Sjödahl.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/darfor-ska-larare-anvanda-normkritik Thu, 30 Jul 2020 16:50:08 +0200
https://skolvarlden.se/bloggar/lotta-lindstrom/gymnasieinformation-i-covid-19-tider-ar-en-utmaning <![CDATA[Lotta Lindström bloggar: Gymnasieinformation i COVID-19-tider är en utmaning]]> Det är med viss oro och sorg som jag och många andra i skolvärlden ser att höstens föräldramöten inte kommer att kunna bli av som vanligt. Det jag som studie- och yrkesvägledare bekymras mest över är att inte kunna ge årskursniornas vårdnadshavare den gymnasieinformation som även de kan behöva för att kunna stötta sina tonåringar i deras så viktiga val.

På grund av smittskyddsbestämmelserna kommer gymnasieskolorna inte kunna hålla öppet hus, och höstens gymnasiemässor kanske enbart kommer finnas som digitala lösningar på hemsidor och i andra medier.

Detta försvårar informationsinsamlingen om gymnasiet inför elevernas gymnasieval efter jullovet. Självklart kommer skolorna, särskilt studie- och yrkesvägledarna, göra allt de kan för att ge niorna så mycket information de kan för att de ska kunna göra välgrundade gymnasievalsbeslut.

Det jag ser som viktigast för eleverna när de ska välja till gymnasiet är att de tänker igenom vad det är de gillar och är bra på och ser om detta går att kombinera med innehållet i de olika gymnasieprogrammen. En annan viktig faktor är reseavståndet till skolan och om skolan kan erbjuda stöd och hjälp om det behövs exempelvis anpassad skolmiljö eller specialpedagogik. Se dessutom upp för kompisval, välj efter egna förutsättningar.

Jag vill här passa på att ge en kortfattad information om gymnasievalet.

För att bli behörig till alla nationella program på gymnasiet krävs:

  • E eller högre betyg i svenska eller svenska som andra språk, engelska och matematik.
  • E eller högre betyg i fem andra ämnen för yrkesprogram.
  • E eller högre betyg i nio andra ämnen för högskoleförberedande program.

Den elev som inte uppfyller kraven kan läsa upp sin behörighet på introduktionsprogrammet.

Övergripande kalender över processen:

  • Under perioden januari – februari genomförs vanligtvis gymnasievalet.
  • I april får eleverna ett preliminärt antagningsbesked.
  • Under april – maj kan elever göra ett omval.
  • I juli kommer det slutliga antagningsbeskedet.

Många kommuner och regioner har gemensamma gymnasieantagningsenheter med webbaserade valplattformar som kräver inloggning. De brukar skicka ut inloggningsuppgifter till eleverna per post efter jullovet.

Läs på om gymnasiet, källkritiskt. Källor du kan lita på är Skolverket och gymnasieantagningen där du bor.

]]>
https://skolvarlden.se/bloggar/lotta-lindstrom/gymnasieinformation-i-covid-19-tider-ar-en-utmaning Fri, 24 Jul 2020 12:21:10 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/lund-vill-ha-kameraovervakning-pa-alla-skolor <![CDATA[Lund vill ha kameraövervakning på alla skolor]]>

Efter ett stort antal skolbränder planerar Lunds kommun för kamerabevakning på samtliga skolor och förskolor.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/lund-vill-ha-kameraovervakning-pa-alla-skolor Mon, 20 Jul 2020 15:11:07 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/betyg-fran-arskurs-fyra-skjuts-upp <![CDATA[Betyg från årskurs fyra skjuts upp]]>

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/betyg-fran-arskurs-fyra-skjuts-upp Mon, 06 Jul 2020 09:45:34 +0200
https://skolvarlden.se/bloggar/alexander-skytte/att-bli-utburen-kan-vara-barnets-basta <![CDATA[Alexander Skytte bloggar: Att bli utburen kan vara för barnets bästa]]> Är det kränkande att bli utburen? Ja.

Kan det vara nödvändigt? Ja.

När jag gick i skolan hände det titt som tätt att jag blev utburen från klassrummet eller i andra sammanhang. Anledningen kunde variera, men den gemensamma nämnaren var alltid att jag hade fått en låsning. 

En mental låsning är vanligt förekommande för barn med en NPF-problematik (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Det är ett tillstånd man som barn hatar att hamna i och som är jobbigt, men ändå rätt enkelt att hantera för utomstående genom att:

  • Distansera
  • Distrahera

Det innebär i princip att helt ta bort det som påminner barnet om det som skapade låsningen och att fokusera på annat.

En känsla håller i sig i 90 sekunder om man inte blir påmind om den. Det kan enbart ske i ett sammanhang där man inte blir påmind om det som skapade låsningen. Man behöver alltså komma bort.

För personen som drabbas är den mentala låsningen väldigt svår att hantera. Som barn är det närmast omöjligt. Man känner sig utsatt, svag, och alla tittar på en. Då vill man ha tillbaka kontrollen. Makt. Att springa därifrån och fly skulle vara svagt, så man stannar och slåss. Även fast man inte vill.

Det enda som kan bryta detta är någon som är starkare. Fysiskt, men framförallt psykiskt, sett till rollen. För detta är högst psykologiskt.

Därför kan det vara en oerhörd lättnad att bli utburen av sin fröken. Att bli räddad från en situation man själv inte kan ta sig ur. Dessutom kan det vara ett rop på närhet och bekräftelse man saknar. En hård kram av greppet när man blir utburen kan vara det närmsta man får komma närheten.

Det man måste förstå är att när en sådan här situation uppstår är det skademinimering som gäller. Det har alltså redan gått för långt och ens valmöjligheter är oerhört begränsande. För att undvika sådana här situationer i framtiden är det väldigt viktigt med efterarbete och förarbete. Det är här fokus och energi ska läggas.

Hade inte mina lärare och pedagoger vågat lyfta bort mig hade jag och mina klasskamrater tagit mer skada. Jag är glad att mina omtänksamma pedagoger, som jag älskade, vågade ta i mig när det blev för mycket.

Jag är tacksam för att de fanns där för mig när jag kom ner från mitt affektpåslag och låsningen släppte – med en kram istället för en utskällning. 

]]>
https://skolvarlden.se/bloggar/alexander-skytte/att-bli-utburen-kan-vara-barnets-basta Sat, 04 Jul 2020 09:57:22 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/larare-maste-ha-vissa-befogenheter <![CDATA[LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”]]>

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/larare-maste-ha-vissa-befogenheter Fri, 03 Jul 2020 13:45:07 +0200
https://skolvarlden.se/bloggar/lotta-lindstrom/sluta-slarva-med-prao <![CDATA[Lotta Lindström bloggar: Sluta slarva med prao!]]> Svenska skolan har något unikt som inte finns i många andra länder, nämligen prao. Prao skulle kunna vara guldägget i skolkorgen och göra enorm skillnad för både Sveriges ekonomi i stort och för femtonåringen som ska ut och praoa och få sina första arbetslivserfarenheter att skriva ut på sitt första CV. 

Prao ger en unik möjlighet för företag och förvaltningar att visa upp sig och berätta för femtonåringen om vad det är som de bidrar till i samhället. En femtonåring har inte så stor kunskap om olika yrken, kanske på sin höjd vad föräldrarna arbetar med och kanske också mor- och farföräldrar och några till. 

Femtonåringen behöver verkligen större kunskap om yrken och arbetsliv. Detta ger såväl företag som förvaltningar en fantastisk möjlighet att få presentera sig och berätta för tonåringen om vilka de är och att tonåringen en vacker dag är välkommen att arbeta där efter gymnasiet eller ytterligare utbildning. 

Många företag och förvaltningar är bekymrade över att ungdomar inte utbildar sig inom just deras område och de får därför svårt att rekrytera unga till dessa yrken. Då vill jag säga till företagen och förvaltningarna att inte vara blyga och istället erbjuda årskurs åttor (för det är oftast de som praoar) en prao-plats och ett fantastiskt tillfälle att introducera eleven till ett yrke och en bransch som kanske kan locka så pass att elever året därpå som årskurs nia kommer att överväga att styra sitt gymnasieval åt den riktningen. 

Prao är sedan 2018 ett obligatoriskt moment i skolan och gäller elever i årskurs åtta, nio och tio och ska vara i tio dagar, eller två veckor. Skolorna kan själva besluta om hur de sedan fördelar prao-dagarna och årskurser som ska praoa. Det finns allmänna råd om hur praon ska skötas hos Skolverket. 

De allra flesta arbetsplatserna går att "praoifiera". Jag har goda erfarenheter av att till och med brandstationer erbjudit en veckas prao för elever som de gjort till en fantastisk utbildningsvecka för eleverna där de fått lära sig mycket om brandbekämpning och livräddning. 

Praon har för en del elever starkt bidragit till att de fått något att sträva mot och fått en framtidsdröm i sikte och på så vis blivit en viktig motivationsfaktor, ofta på ett sätt som inte skolan riktigt förmår. Många lärare uppskattar prao som en viktig och värdefull källa för stoff att berika skolämnena med. 

Både privat och offentlig sektor har allt att vinna på att erbjuda skolelever prao. Var inte rädda för att kontakta skolorna för att erbjuda prao-plats. Visste ni att ni även är välkomna till skolorna för att presentera era branscher och att skolorna gärna vill komma ut till er på studiebesök med elever. Praon är alldeles för viktig och värdefull för att slarvas bort. 

Trevlig sommar!

]]>
https://skolvarlden.se/bloggar/lotta-lindstrom/sluta-slarva-med-prao Fri, 03 Jul 2020 13:31:14 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/lararen-friad-i-beo-fallet-inte-krankande-behandling <![CDATA[Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling]]>

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/lararen-friad-i-beo-fallet-inte-krankande-behandling Fri, 03 Jul 2020 09:53:12 +0200