<![CDATA[Skolvärlden]]> https://skolvarlden.se/feed.rss sv Tue, 02 Mar 2021 21:56:29 +0100 https://skolvarlden.se/artiklar/forskare-musiklyssning-till-laxorna-skadar-studierna <![CDATA[Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna ]]>

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/forskare-musiklyssning-till-laxorna-skadar-studierna Tue, 02 Mar 2021 16:53:44 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/frigjord-fran-rakneboken-mattelarare-prisas-for-kreativ-undervisning <![CDATA[Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning]]>

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/frigjord-fran-rakneboken-mattelarare-prisas-for-kreativ-undervisning Tue, 02 Mar 2021 12:59:18 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/eu-dom-forsenar-inforandet-av-digitala-nationella-prov <![CDATA[Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas]]>

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/eu-dom-forsenar-inforandet-av-digitala-nationella-prov Mon, 01 Mar 2021 16:59:16 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/nya-munskyddsrad-far-facklig-kritik-frustrationen-stiger <![CDATA[Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”]]>

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/nya-munskyddsrad-far-facklig-kritik-frustrationen-stiger Mon, 01 Mar 2021 16:51:19 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/granskning-sa-ser-kvaliteten-pa-yrkeslararutbildningarna-ut <![CDATA[Granskning: Så ser kvaliteten ut på yrkeslärarutbildningarna]]>

Universitetskanslersämbetet har granskat kvaliteten på landets yrkeslärarutbildningar. 

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/granskning-sa-ser-kvaliteten-pa-yrkeslararutbildningarna-ut Mon, 01 Mar 2021 15:29:14 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/nyexad-och-utbrand-vi-vill-inte-se-fler-sadana-har-plakat <![CDATA[Debatt: Debatt: Nu får det räcka med utbrända lärare]]>

”Nyexad och utbränd – vi vill inte se fler sådana här plakat”

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/nyexad-och-utbrand-vi-vill-inte-se-fler-sadana-har-plakat Mon, 01 Mar 2021 14:43:00 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/kravet-pa-brottsmisstankt-larare-slopas-efter-fackliga-protester <![CDATA[Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester]]>

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/kravet-pa-brottsmisstankt-larare-slopas-efter-fackliga-protester Fri, 26 Feb 2021 16:11:05 +0100
https://skolvarlden.se/bloggar/kornhall/vad-gors-for-att-skydda-lararna- <![CDATA[Per Kornhall bloggar: Vad görs för att skydda lärarna?]]> Två saker i dagens blogg. Det första gäller den utredning som idag presenterades.

Idag presenterade utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven sina resultat. Man föreslår bland annat att Skolverket ska ta fram kunskapssammanställningar inom elevhälsa; att ett krav på tillgång till speciallärare eller specialpedagog inom elevhälsan ska införas och att det ska vara obligatoriskt för skolans huvudmän att redovisa tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator på skolenhetsnivå. Det är så klart bra men den viktigaste delen och största föreslagna förändringen  ligger i att man föreslår att en ”numerär reglering” av tillgång till elevhälsan ska införas. Man menar att det ska uttryckas explicit att skolläkare får ansvara för högst 7 000 elever, en skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog för högst 1 000 elever och en kurator för högst 400 elever.

Det här är i linje med Skolbiblioteksutredningen som föreslår krav på bemannad skolbibliotek på varje enhet. Vad vi ser här är att utredare efter utredare föreslår en tydligare styrning av skolan. Staten har fördelat uppdraget att driva skola till kommuner och privatskolor. Nu börjar staten ställa krav för att en lägstanivå ska kunna garanteras. Det här är viktiga reformer för skolans professioner. Det här ger ramar som man som profession kan jobba inom.

Det andra ämnet handlar återigen om smittan och svenska skolor. Tyvärr befinner vi oss i en situation där det med stor sannolikhet blir en tredje våg av det muterade viruset innan vi hinner tillräckligt långt med vaccinationerna. Utbildningsministern har gjort tydligt att det är prioritet ett att hålla skolorna öppna. Men då måste också lärare skyddas. Ingen är hjälpt av att riskerna för dem och deras familjer försummas eller nedtonas.

Jonas Vlachos och hans kollegor har i en vetenskapligt granskad artikel studerat hur pandemin har påverkat olika lärargrupper i Sverige. I korthet kan man säga att studien visar att öppna skolor har en mindre effekt på smittspridningen i samhället – men att risken för att lärare ska smittas fördubblas. Dessutom smittades deras partners hemma. Dvs öppna skolor innebär en ökad risk för lärare och deras familjer att bli sjuka. Man menar därför att åtgärder för att skydda lärare bör diskuteras. När man nu från statsmakten begär av lärare att de ska ta den risken för att skolan är så viktigt – vad görs då för att skydda dem?

Statistikern Tom Britton har gjort följande kommentar i en Fb-tråd som jag tycker är viktig i sammanhanget:

”Min slutsats är därför att mars månad blir otroligt viktig. Om vi genom att följa alla rekommendationer bättre, gärna i kombination med förstärkta rekommendationer under denna period, kanske vi i stället kan hålla ned R-talet under 1 hela perioden. Något som skulle underlätta för sjukvården och minska lidandet otroligt mycket.

Effekten av olika preventionsåtgärder råder stor osäkerhet om, och är inte heller inte något jag är expert på. Men jag har tittat lite på studier om effekten av munskydd och där anser jag det vara klarlagt att det finns viss positiv effekt (den nyfikne kan kolla följande ännu ej granskade rapport. Och framför allt, i jämförelse med många andra åtgärder, så som att stänga skolor, köpcentrum, restauranger m.m., är ju uppoffringen av att bära munskydd i princip försumbar. Den första ytterligare preventionsåtgärden som jag skulle föreslå är därför utan tvekan att rekommendera munskydd alltid i publika inomhusmiljöer.”

Skolan är utan tvekan en publik inomhusmiljö där munskyddsanvändning skulle kunna spela en roll för att hålla nere r-talet de här månaderna innan vaccinerna ger skydd i befolkningen. Att Folkhälsomyndigheten fortfarande inte rekommenderar detta är en skandal. Det har gått på tok för mycket prestige i frågan.

PS: För övrigt rekommenderar jag att läsa den här utmärkta understreckaren i Svenska Dagbladet som avslutas med: ”Allt fler börjar känna samma oro som liberalen Fridtjuv Berg gjorde för 140 år sedan, nämligen `att människor, som från sin spädaste ålder, då de djupaste intrycken mottagas, varit skilda i två läger, skola känna sig som främlingar och motståndare. Man kan blunda för detta sakförhållande, men man kan icke genom sitt blundande undanröja det.´”

]]>
https://skolvarlden.se/bloggar/kornhall/vad-gors-for-att-skydda-lararna- Fri, 26 Feb 2021 14:21:34 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/nytt-lagforslag-specialpedagog-eller-larare-maste-inga-i-elevhalsan <![CDATA[Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan ]]>

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/nytt-lagforslag-specialpedagog-eller-larare-maste-inga-i-elevhalsan Fri, 26 Feb 2021 13:16:30 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/skyddsombuden-larmar-larare-drabbas-av-nasblod-och-andningsproblem <![CDATA[Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem]]>

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/skyddsombuden-larmar-larare-drabbas-av-nasblod-och-andningsproblem Thu, 25 Feb 2021 16:34:54 +0100