<![CDATA[Skolvärlden]]> https://skolvarlden.se/feed.rss sv Mon, 09 Dec 2019 10:25:22 +0100 https://skolvarlden.se/artiklar/lararen-jag-vill-be-om-ursakt-alla-mina-snedsteg <![CDATA[Debatt: Läraren: ”Jag vill be om ursäkt för alla mina snedsteg”]]>

Signaturen ”Mister Magister” vill göra avbön och skriver: ”Alla pedagogiska experiment som jag har gjort. Alla trender som jag har hoppat på. Förlåt.”

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/lararen-jag-vill-be-om-ursakt-alla-mina-snedsteg Fri, 06 Dec 2019 22:16:34 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/30-ar-sedan-kommunaliseringen-minns-hur-larare-sorjde-tillsammans <![CDATA[30 år efter kommunaliseringen: ”Minns hur lärare sörjde tillsammans”]]>

”Det är 30 års förlorad tid av arbetsglädje för lärare”, säger Hans Eric Lindahl som deltog i lärarstrejkerna hösten 1989.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/30-ar-sedan-kommunaliseringen-minns-hur-larare-sorjde-tillsammans Fri, 06 Dec 2019 15:49:19 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/utredaren-fick-munkavle-nu-sager-han-sin-asikt <![CDATA[Utredaren fick munkavle – nu säger han sin åsikt]]>

Leif Lewin utredde effekterna av kommunaliseringen på uppdrag av regeringen, men skulle inte ge några rekommendationer. Nu säger han sin åsikt.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/utredaren-fick-munkavle-nu-sager-han-sin-asikt Fri, 06 Dec 2019 14:35:10 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/goran-persson-kommunaliseringen-aldrig-den-stora-fragan <![CDATA[Göran Persson: Kommunaliseringen var aldrig den stora frågan]]>

30 år har gått sedan kommunaliseringen av skolan – blev det som Göran Persson hade tänkt sig?

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/goran-persson-kommunaliseringen-aldrig-den-stora-fragan Fri, 06 Dec 2019 10:41:27 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/skolans-duoundervisning-lyfter-elever-i-behov-av-stod <![CDATA[Skolans duoundervisning lyfter elever i behov av stöd]]>

Med en noga genomtänkt lärmiljö och en modell med duolärarskap har ESS-gymnasiet i Stockholm lyckats lyfta både elever och personal.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/skolans-duoundervisning-lyfter-elever-i-behov-av-stod Thu, 05 Dec 2019 22:15:20 +0100
https://skolvarlden.se/bloggar/david-spak/barns-ambitioner-begransas-av-konsstereotyper <![CDATA[David Spak bloggar: Barns ambitioner begränsas av könsstereotyper]]> När ska beslutsfattare, huvudmän och chefer förstå vikten av ett tidigt, systematiskt och kontinuerligt arbete med skola-arbetsliv? Många studier visar på att ungas yrkesaspirationer begränsas av inte minst könsstereotyper och socioekonomisk bakgrund utan även av att barn redan i tidig ålder gör avgränsningar i sina yrkesambitioner. En ny rapport från OECD visar att barns yrkesaspirationer grundar sig i könsstereotyper. Utöver det står det även att läsa i rapporten att föräldrar är en stor påverkansfaktor för barnen i deras yrkesaspirationer.

I den internationella studien "Drawing the future" uppger mindre än 1% av barnen som deltog att de hört talas om det jobb de drömmer om att arbeta med, genom en yrkesverksam som besökt skolan. Studien, som också kommer fram till att barn redan vid sju års ålder gör begränsningar i sina framtida yrkesval, visar tydligt på vikten av tidig studie- och yrkesvägledning. Vikten av att barn får möjlighet att träffa yrkesverksamma under sin skoltid, för att bredda deras handlingshorisonter, blir väsentlig. Unga personer behöver bekanta sig med och få mer information om fler yrken och branscher. Därför är det viktigt att man börjar arbetet med skola-arbetsliv redan i grundskolans lägre årskurser och att arbetet är kontinuerligt och systematiskt, vilket även Skolinspektionen trycker på.

Studien fastställer också att det är först under de senaste åren som beslutsfattare faktiskt tagit barns tidiga yrkesaspirationer och karriärföreställningar på allvar. Men det är inte direkt några nya slutsatser att barn redan i tidig ålder gör begränsningar i sina yrkesaspirationer och att barns uppfattningar om vissa yrken och karriärer kan cementeras i ung ålder. En vägledningsteori, som den amerikanska professorn i pedagogisk psykologi vid University of Delaware, Linda Gottfredson, står bakom visar på att barn vid 6-8 års ålder blir medvetna om arbetsroller och att de tilldelar dessa kön. Flertalet studier har under de senaste decennierna kommit fram liknande slutsatser.

Studierna har betonat att barns ambitioner ofta formas och begränsas av könsstereotyper, socioekonomisk bakgrund och framför allt vad och vilka yrken de känner till. Ny forskning visar också på att flickor vid sex års ålder börjar associera smarthet med män. Detta kan på sikt påverka ungas motivation och ansträngningar i skolan.

I skollagen står det väldigt tydligt att alla elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklass ska ha tillgång till vägledning (Skollag 2010:800 2 kap. 29 §). I läroplanen för grundskolan framhävs det också att skolan ska arbeta för att motverka att elevernas studie- och yrkesval begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund är det viktigt att vi börjar arbeta tidigt med skola-arbetsliv, med andra ord studie- och yrkesvägledning.

Hur många studier och rapporter ska det krävas innan beslutsfattare, huvudmän och chefer inser vikten av tidig vägledning och skapar förutsättningar och arenor för att detta ska bli genomförbart? Ett systematiskt och kontinuerligt skola-arbetslivsarbete som börjar redan i årskurs ett, för att säkerställa en verksamhet där både skollagen och de riktlinjer som finns i de nationella styrdokumenten kan följas.

]]>
https://skolvarlden.se/bloggar/david-spak/barns-ambitioner-begransas-av-konsstereotyper Thu, 05 Dec 2019 14:19:46 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/forskaren-pisa-kritiken-blir-konspiratorisk <![CDATA[Forskaren: Pisa-kritiken blir konspiratorisk]]>

Uppmärksamheten kring elever som undantogs från Pisa-studien har fått för stora proportioner, menar Ulf Fredriksson på Stockholms universitet.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/forskaren-pisa-kritiken-blir-konspiratorisk Wed, 04 Dec 2019 16:34:06 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/sa-vill-spsm-gora-skolan-mer-likvardig-ska-knacka-pa <![CDATA[Så vill SPSM göra skolan mer likvärdig: ”Ska knacka på”]]>

Staten måste se över var stödet behövs som bäst, enligt generaldirektören Fredrik Malmberg.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/sa-vill-spsm-gora-skolan-mer-likvardig-ska-knacka-pa Wed, 04 Dec 2019 16:32:21 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/svenska-skolan-sviker-fortfarande-de-svagaste <![CDATA[Debatt: Debatt: ”Svenska skolan sviker fortfarande de svagaste”]]>

”Tre attityder, unika för Sverige, står i vägen för den framgång som vi vill uppnå”, skriver läraren och politikern Emma Köster.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/svenska-skolan-sviker-fortfarande-de-svagaste Wed, 04 Dec 2019 13:22:22 +0100
https://skolvarlden.se/artiklar/moderaterna-skolministern-kan-inte-vara-glad <![CDATA[Moderaterna: ”Skolministern kan inte vara glad”]]>

M-politikern menar att många resultat är oroväckande.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/moderaterna-skolministern-kan-inte-vara-glad Tue, 03 Dec 2019 16:34:22 +0100