<![CDATA[Skolvärlden]]> https://skolvarlden.se/feed.rss sv Fri, 23 Aug 2019 09:35:11 +0200 https://skolvarlden.se/artiklar/5-tips-till-larare-sa-lyckas-du-med-foraldramotet <![CDATA[5 tips till lärare: Så lyckas du med föräldramötet ]]>

Just nu är det hög tid för föräldramöten i många skolor. Jonas Nilsson, förstelärare vid Stordammens skola i Uppsala, tycker att mötena är viktiga för att skapa samsyn kring lärandet.
Här är hans bästa tips för att få föräldramötet att flyga.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/5-tips-till-larare-sa-lyckas-du-med-foraldramotet Thu, 22 Aug 2019 21:17:21 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/forskning-digitala-larplattformar-ger-summativ-aterkoppling <![CDATA[Forskning: Digitala lärplattformar ger summativ återkoppling]]>

Återkopplingen i digitala lärplattformar tenderar att bli mer summativ än den som sker analogt. Det visar ny forskning.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/forskning-digitala-larplattformar-ger-summativ-aterkoppling Thu, 22 Aug 2019 16:59:01 +0200
https://skolvarlden.se/bloggar/alexander-skytte/nastan-all-skolfranvaro-borjar-pa-idrotten <![CDATA[Alexander Skytte bloggar: Nästan all skolfrånvaro börjar på idrotten]]> Nästan all skolfrånvaro börjar på idrotten. Det berättar Håkan Larsson, docent i pedagogik på GIH och författare av boken ”Idrott och hälsa igår, idag, imorgon” under kommunens fortbildning för idrottslärare.

Larsson lyfter upp att detta kan bero på ett flertal faktorer. Bland annat att kunskapsämnet idrott och hälsa fortfarande är starkt påverkat av elitverksamheten och tillåter denna att färga och påverka verksamheten. Det kan leda till ett obehag för elever att inte lyckas på idrottslektionerna.

För vad innebär det egentligen att lyckas på idrotten? Det är en komplex fråga med många svar. Det kan innebära att prestera väl motoriskt på ett moment, resultatbaserade tillfällen som att göra mål eller hoppa långt till att innebära att eleven gjort sitt allra yttersta och försökt.

Larsson berättar även att idrottsläraren ofta är otydlig och abstrakt i sin återkoppling till eleven. Det kan vara en förklaring till en ytterligare aspekt Larsson lyfter där forskning visat att elever tenderar att inte förstå vad de ska lära sig på lektionen. Förstår man inte vad som förväntas av en och vad man ska göra är det givet att det skapar en otrygghet. Och vad gör vi människor när vi känner oss otrygga? Vi försöker ta kontrollen, fly eller spela döda (läs: blir likgiltiga).

Larsson poängterar också att ämnet ofta har för korta progressioner i kvalitativa moment som gör att eleverna upplever att de redan måste kunna och klara av lektionsinnehållet innan det börjat. För de ges inte möjligheten att utforska, träna på samt utveckla sin förmåga kopplat till stoffet.

Det finns mycket att tänka på som kan förklara varför en skolfrånvaro börjar på idrotten. En annan aspekt om problematiken kring närvaron på idrotten som jag vill lyfta är ramfaktorerna.

Idrottsundervisningen skiljer sig från ordinarie klassrumsundervisning. Lektionsstrukturen tenderar att se annorlunda ut, men det som främst sticker ut är tiden före och efter en lektion. Eleverna har förväntningar på sig att byta om före, ofta duscha, samt byta om efter en lektion. Denna omklädningssituation kommer med en problematik som jag tänker bemöta här med förslag hur man kan få eleverna att känna sig mer trygga.

I våra omklädningsrum har vi börjat sätta upp en hel del pyssel. Varför gör vi så? Jo, för att skapa trygghet.

Vi delar in omklädningsrummet i två delar: skidlängan, där ett par riktiga skidor ska upp

och bollhyllan, där fina bollar ska hänga.

På varje sida finns det numrerade krokar, 1–20. Det gör att en elev alltid vet sin plats. Det medför också att varje elev per automatik får tillräckligt med utrymme.

Det ser kanske inte mycket ut för världen. Förhoppningen är att det ska skapa en trygghet för våra elever att ha sin egen plats att gå till, att slippa tänka på var man ska hänga eller bredvid vem. En sådan liten sak kan göra att man orkar komma till idrottslektionen och delta. Kanske finner man även rörelseglädjen. Det är inget som är säkert men en förutsättning för att göra det är att man är där.

Det finns mycket som behöver bemötas kring skolfrånvaron och i synnerhet att idrotten står som syndabock för det mesta. Jag anser att det viktiga är att vi tar denna indikation på allvar och börjar jobba för att göra idrotten tillgänglig, stort som smått.

En nyckel är att se eleven och försöka förstå, på ett empatiskt och respektfullt sätt, dennes bekymmer. Då har man kommit en bra bit på vägen. Ofta finns det små saker som leder till essentiella förbättringar och klarar man inte av att bemöta dessa själv finns det säkerligen de i ens närhet som har rätt kompetens.

Som exempel har alla bilder och vimplar i detta inlägg skapats av min kollega Emma Silver. Hon är fantastiskt duktig på att skapa tillgänglighet i skolan genom bland annat bildstöd och hennes undervisning grundas på en värme och kärlek till eleverna. För de som vill följa hennes arbete går det att göra på instagram: froken.silvers.klassrum. Jag rekommenderar även de som är intresserade av hur idrottsämnet tagit form, var vi befinner oss och är på väg att läsa Håkan Larssons bok ”Idrott och hälsa igår, idag, imorgon”.

För vi måste förstå var vi kommer ifrån och var vi befinner oss för att kunna ta reda på vart vi ska.

]]>
https://skolvarlden.se/bloggar/alexander-skytte/nastan-all-skolfranvaro-borjar-pa-idrotten Thu, 22 Aug 2019 13:47:30 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/forskningsprogram-ska-skapa-tryggare-skolmiljo-mindre-stress-larare <![CDATA[Forskningsprogram ska skapa tryggare skolmiljö och mindre stress för lärare]]>

I Uppsala pågår just nu ett unikt forskningsbaserat program med målet att stärka tryggheten, arbetsron och rutinerna på skolorna. 

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/forskningsprogram-ska-skapa-tryggare-skolmiljo-mindre-stress-larare Wed, 21 Aug 2019 16:17:50 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/skola-far-bota-ansiktsigenkanning-strider-mot-gdpr <![CDATA[Skola får böta för ansiktsigenkänning]]>

Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå registrerade närvaro med ansiktsigenkännande kameror. Integritetsintrång, säger Datainspektionen, och utfärdar en sanktionsavgift på 200 000.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/skola-far-bota-ansiktsigenkanning-strider-mot-gdpr Wed, 21 Aug 2019 14:20:42 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/det-ar-bra-med-stora-loneskillnader <![CDATA[”Det är bra med stora löneskillnader”]]>

Stora löneskillnader mellan lärare är inget problem. Det menar Ulla Hamilton som är vd på Friskolornas Riksförbund.
– Löneskillnader är bra. Det gäller alla yrken.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/det-ar-bra-med-stora-loneskillnader Wed, 21 Aug 2019 13:59:55 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/6-tips-till-larare-sa-pratar-du-om-sex-och-relationer-i-skolan <![CDATA[6 tips till lärare: Så pratar du om sex och relationer i skolan]]>

Många lärare upplever en stor osäkerhet kring sex- och samlevnadsundervisningen och behovet av kompetensutveckling är stort. Därför lanserar RFSU en digital metodbank för lärare som vill bli bättre på att prata om kropp och sexualitet.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/6-tips-till-larare-sa-pratar-du-om-sex-och-relationer-i-skolan Wed, 21 Aug 2019 11:52:47 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/betyg-ar-inget-straff <![CDATA[Debatt: ”Betyg är inget straff”]]>

”Betyg måste sättas på eleverna i varje svensk offentligt finansierad skola. Inte för att straffa lågpresterande elever, utan för att förbereda elever för framtiden och för att värna om varje skattekronas värde”, skriver företrädare för Moderat skolungdom.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/betyg-ar-inget-straff Tue, 20 Aug 2019 12:42:19 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/sex-av-tio-gymnasielarare-har-overvagt-att-lamna-yrket <![CDATA[Sex av tio gymnasielärare har övervägt att lämna yrket]]>

Tung arbetsbörda, sömnsvårigheter och funderingar på att lämna yrket. Det är bilden som målas upp av en majoritet av gymnasielärarna i en ny undersökning.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/sex-av-tio-gymnasielarare-har-overvagt-att-lamna-yrket Mon, 19 Aug 2019 16:53:56 +0200
https://skolvarlden.se/artiklar/skola-425-elever-ska-rymma-580-inga-pengar-finns-till-lokaler <![CDATA[Skola för 425 elever ska rymma 580 – pengar saknas till lokaler]]>

Om ett par år planeras antalet elever på kommunala Färsingaskolan vida överstiga vad skolan klarar av. Men politikerna vill inte budgetera för att bygga om.

]]>
https://skolvarlden.se/artiklar/skola-425-elever-ska-rymma-580-inga-pengar-finns-till-lokaler Mon, 19 Aug 2019 16:46:35 +0200