Var rädd om relationen till din kollega

Du som arbetar i skolan lägger grunden för elevernas framgång.  Du skapar och bygger relationer som i särskilda fall gör hela skillnaden för eleven eller kollegan. När du anstränger dig för att tänka ut lektionens innehåll så vet du också att det sällan blir som du tänker dig. Ju yngre barn desto mer kan hända; en konflikt på rasten, någon som ramlat och slagit sig, fel lag som vann på fotbollsplanen och så vidare. Då finns du där. Du lyssnar, försöker förstå och ger trygghet.

En väldigt stor del av läraryrket handlar om att vårda relationer och att utveckla dem. Vi behöver vilja utveckla vår sociala kompetens och frågan är hur vi bäst gör det när allt annat pockar på och irritationen ligger närmare till hands?

Allt relationsarbete handlar inte om eleverna, det kanske är relationen till kollegorna som avgör hur du trivs eller inte. Att kunna dela med sig av det ibland väldigt tunga arbetet och få skratta tillsammans betyder mer än vi tror. Och allt det där är just nu lite svårare när vi helst inte ska ses tillsammans. After work och personalfester existerar inte längre och samtidigt går vi in i kanske den tyngsta tiden i pandemin. Att dra sig tillbaka nu kan vara förödande.

Relationerna går att vårda trots att vi håller oss på avstånd. Nej, ingenting är som förut men när vi ställer om allt annat får vi ställa om även våra sätt att möta och bemöta varandra. Istället för att ställa in festen, kör den digitalt. Skåla tillsammans för det som är bra. Ses utomhus nu när våren kommer, skicka uppmuntrande meddelanden till varandra via sms, mejl, en lapp på skrivbordet. Det är just nu vi behöver bli mer socialt generösa genom att visa uppskattning för varandra, höja sinnesstämningen i kollegiet, lyssna på och bekräfta någon som känner sig osäker eller kanske det svåraste av allt: låta någon hjälpa dig med något. Självklart kan vi inte gå ”all in” i alla metoder men vi kan nog alla göra lite, lite mer.

När vi är intresserade av andra så blir vi ofta upplevda som mer intressanta. Den som bara för fram sin egen åsikt eller vill ha egen bekräftelse blir ganska snabbt ointressant eftersom han eller hon inte tillför värde till sin omgivning. Det som händer om du ofta vänder dig inåt, är tvär eller vill visa att du redan kan och vet allt, är att andra till slut undviker dig eller åtminstone slutar lyssna på dig.

Nästa gång du sitter i ett reellt eller digitalt samtal med någon, prova då ett av ovan nämnda sätt att vara socialt generös. Le mer än vanligt, stötta någon som har det svårt, låt någon hjälpa dig (även om det innebär att du blottar ditt ego) eller ge en ärlig komplimang till någon du uppskattar.

Ganska snart kommer du att se effekten av ditt beteende och uppleva den positiva spiralen som innebär att du kommer att få mer tillbaka. Att skänka andra mer värde gör att du blir värdefull för andra. Dessutom inspirerar du andra att vilja ge mer värde till sin omgivning.

Kommentera
Linda Blomdahl, 2021, blogg, bloggare
Linda Blomdahl

Linda är legitimerad lärare i matematik, NO, tyska och engelska och har undervisat i alla årskurser från förskoleklass till gymnasiet. De senaste sex åren har hon arbetat som rektor på såväl grundskola som gymnasium.

 

Hon debuterade som författare våren 2020 med Skolcoachboken: egen utveckling – gemensam framgång och arbetar som rektor, skribent och föreläsare med syfte att lyfta och inspirera lärarkåren..

 

Lindas blogg fokuserar på din personliga utveckling som individ och lärare.

Arkiv

Välj år/månad