Annons
Din sökning efter ”336” gav 289 träffar.
 1. Rektor höjde betyg trots lärarens protest

  Läraren ombads höja ett F som redan var satt. Läraren vägrade, men rektorn ändrade betyget ändå. Enligt uppgifter till facket är det inte första gången. En behörig och legitimerad lärare i Malmö satte betyget F – underkänt – på en niondeklassare som hon u ...

  06 september 19 i Artikel

 2. Är lovskolan ett nytt sätt att frisera måluppfyllelsen?

  Sedan 1 augusti 2017 är det obligatoriskt för huvudmän att anordna lovskola för de elever i årskurs åtta och nio som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Huvudmannen kan även välja att anordna en frivillig lovs ...

  26 augusti 19 i Blogginlägg

 3. Forskning: Digitala lärplattformar ger summativ återkoppling

  Agneta Grönlund har forskat om återkoppling i samhällskunskap. Återkopplingen i digitala lärplattformar tenderar att bli mer summativ än den som sker analogt. Det visar ny forskning. I sin avhandling har Agneta Grönlund undersökt återkoppling i samhällsku ...

  22 augusti 19 i Artikel

 4. ”Betyg är inget straff”

  Debatt  ”Betyg måste sättas på eleverna i varje svensk offentligt finansierad skola. Inte för att straffa lågpresterande elever, utan för att förbereda elever för framtiden och för att värna om varje skattekronas värde”, skriver företrädare för Moderat sk ...

  20 augusti 19 i Artikel

 5. Lärare om betygsreformen: ”Man har inte förstått vad problemet är”

  Niklas Mörk är lärare i matematik och SO-ämnen. Betygssystemet ska göras om, bland annat genom att kunskapskraven ska förenklas. Men läraren Nicklas Mörk menar att förändringarna skjuter över målet. – Det stora problemet med kunskapskraven är inte att de ...

  16 augusti 19 i Artikel

 6. Betygssystemet ska göras om: ”Minskar kraven på dokumentation”

  Utbildningsminister Anna Ekström (S). De nya, begripligare betygskraven Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är överens – skolans betygssystem ska göras om.  Under den nuvarande mandatperioden vill partierna få till en reform där kurs- och ämnesplane ...

  16 augusti 19 i Artikel

 7. Lärare om sena inlämningar: ”Det är ett vansinnigt system”

  Läraren Henrik Nilsson Tröst menar att de sena inlämningarna skapar stress för både lärare och elever. Om Betygsutredningen Att elever kan lämna in uppgifter efter deadline skapar stress hos lärare – och elever. – Det finns ingen rättvisa när någon som lä ...

  15 augusti 19 i Artikel

 8. Så skapas meningsfullt lärande för elever i särskolan

  Marie Nilsson Nordfors, specialpedagog och förstelärare, är aktuell med boken ”Lära för livet". Mer om Marie Nilsson Nordfors: När elever i särskolan upplever undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull blir de motiverade. Det menar speci ...

  15 augusti 19 i Artikel

 9. ”Särskilt beakta” – ett lamt försök att stävja betygsinflationen

  Sedan vi införde det målrelaterade betygssystemet 1994 har betygen varje år förskjutits steg för steg mot de högre betygen. På bilderna nedan kan vi jämföra läsåret 99/00 och läsåret 11/12. Det syns tydligt hur andelen MVG-betyg ökade med ett inte obetydl ...

  09 augusti 19 i Blogginlägg

 10. Kraven sänks – nu minskar dokumentationen för lärare

  Tomas Antonsson, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Lund. Foto: Privat Lärarna i Lund får till hösten sänkta krav på dokumentation. Kommunen och lärarfack har nått en överenskommelse som innebär att det blir mycket färre saker som grundskol ...

  24 juni 19 i Artikel

Sidor