Annons
Din sökning efter ”336” gav 339 träffar.
 1. Alla barn behöver få lyckas

  Det finns elever som en är orolig för. Elever som inte deltar, elever som ofta hamnar i bråk. Elever som vill framstå som självständiga och självbestämmande. En sådan elev har jag haft på sistone.   Det har varit problem med att få eleven fokuserad och ak ...

  28 september 20 i Blogginlägg

 2. LR: Skolverkets siffror kan dölja corona-effekter

  Fler niondeklassare än tidigare är behöriga till gymnasieskolan efter coronavåren. Men LR:s ordförande Åsa Fahlén varnar för att det inte är hela bilden. Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolans nationella program har ökat med 1,3 proce ...

  24 september 20 i Artikel

 3. Granskning: Klasskillnader hamnar i skymundan

  "Det är ganska ovanligt att rektorerna tittar på klassernas samlade betygsresultat", säger Johanna Chung, projektledare på Skolinspektionen. Resultatskillnader inom skolor Många skolor saknar underlag till klassernas totala kunskapsresultat. Det ...

  22 september 20 i Artikel

 4. ”Det finns ingen logik i att ställa in proven”

  Att Skolverket inte längre kan skicka ut de nationella proven låter märkligt, enligt lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka. "Att Skolverket skulle sakna adresser till Sveriges skolor är inte ett rimligt skäl att ställa in nationella proven&quo ...

  09 september 20 i Artikel

 5. ”Mindre undervisning och mer bedömning är en ekvation som inte går ihop”

  Elevens förutsättning för lärande, genom undervisning, övning och repetition ser ut att ha blivit sämre, skriver läraren Sophie Zail. Elevens förutsättning för lärande, genom undervisning, övning och repetition ser ut att ha blivit sämre, samtidigt som fo ...

  07 september 20 i Artikel

 6. ”Kursbetyg är bästa systemet någonsin”

  ”Dagens kursplaner är mycket, mycket bra”, anser Anders Persson, lärare i matematik, naturkunskap och programmering på gymnasiet. Debatt ”Behåll betygssystemet som det är. F till A är helt tillräckligt. Dagens kursplaner är mycket, mycket bra”, skriver lä ...

  20 augusti 20 i Artikel

 7. Lärare om utredningen: Nu har politiken ett val

  Högstadieläraren Nicklas Mörk är djupt kritisk till den konkurrenssituation som driver lärare till att sätta allt högre betyg. En bild som han menar också förmedlas i Betygsutredningen. – Vill man se verkligheten i vitögat? Det är ett val politiken måste ...

  18 augusti 20 i Artikel

 8. Betygsutredningen ett genomtänkt fall framåt för svensk skola

  Betygsutredningen som presenterades idag är ett väl genomtänkt fall framåt för svensk skola, tycker jag. Utredaren pekar på en del saker som jag och många andra har menat vara problem, som kursbetyg och kunskapskravens snedvridning av undervisningen. Man ...

  17 augusti 20 i Blogginlägg

 9. LR om betygsutredningen: Positivt med ökat förtroende för lärarna

  Sara Svanlund är 2:e vice ordförande på Lärarnas Riksförbund. Betygsutredningen i korthet Lärarnas Riksförbund välkomnar flera förslag i betygsutredningen men ifrågasätter andra. Jörgen Tholins betygsutredning ska öka likvärdigheten, minska betygsinflatio ...

  17 augusti 20 i Artikel

 10. Slutliga förslaget: Ämnesbetyg ersätter kursbetyg

  Regeringens utredare Jörgen Tholin lämnar över betygsutredningen till utbildningsminister Anna Ekström.. Utredningen föreslår bland annat att: Slopa kursbetygen och ersätt dem med ämnesbetyg. Ytterligare ett betyg för underkänt införs: Fx. Det är förslag ...

  17 augusti 20 i Artikel

Sidor